Thông báo v/v Tổ chức lớp Bổ túc kiến thức để đủ điều kiện dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2019

 Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh sẽ tổ chức lớp bổ túc kiến thức để đủ điều kiện dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ khối ngành kinh tế, kinh doanh và quản lý năm 2019 như sau:

1. Thí sinh tốt nghiệp đại học khối ngành Khoa học tự nhiên và Công nghệ: học 4 môn, mỗi môn 2 tín chỉ, bao gồm:

  • Nguyên lý Tài chính – Ngân hàng,
  • Quản trị học
  • Kinh tế vi mô
  • Kinh tế vĩ mô.

2. Thí sinh tốt nghiệp đại học khối ngành Khoa học xã hội và Nhân văn, Ngoại ngữ: học 6 môn, mỗi môn 2 tín chỉ, bao gồm:

  • Nguyên lý Tài chính – Ngân hàng
  • Quản trị học
  • Kinh tế vi mô
  • Kinh tế vĩ mô
  • Xác suất thống kê
  • Toán cao cấp.

3. Thời gian đăng ký từ ngày 08/10/2018 đến 25/10/2018 tại Viện Đào tạo Sau đại học (A.001), 59C Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 3. Khi đăng ký học cần mang theo bản sao bằng tốt nghiệp đại học và bảng điểm có công chứng.

4. Học phí bổ túc kiến thức:  900.000 đồng/1 môn/thí sinh.

5.  Thời gian học: các buổi tối từ thứ Hai đến thứ Bảy hoặc thứ Bảy và Chủ nhật.

6.  Dự kiến bắt đầu học từ ngày 27 tháng 10 năm 2018.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Viện Đào tạo Sau đại học – Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh


Phiếu đăng ký Bổ túc kiến thức 2019 (36.8 KiB, 348 downloads)

Comments are closed.