- Viện Đào tạo Sau đại học - http://oldsdh.ueh.edu.vn -

Thông báo v/v bổ túc kiến thức để đủ điều kiện dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ kinh tế năm 2016

Hướng dẫn đăng ký lớp Bổ túc kiến thức:

Học phí: 800.000 đồng/môn

Thời gian đăng ký (trong giờ hành chính, từ thứ Hai đến thứ Sáu):

Ghi chú:

Phiếu đăng ký bổ túc kiến thức 2015
31.6 KiB
1536 Downloads
Details...