STTChức danh, học vịHọ và tênĐơn vị công tácĐiện thoạiEmailChuyên ngànhLĩnh vực nghiên cứu khoa học
1TS.Đinh Thái HoàngKhoa Toán –Thống kê0989598209hoangdt@ueh.edu.vnQuản trị kinh doanhQuản trị kinh doanh
2TS.Huỳnh Thị Thu ThủyKhoa Toán –Thống kê0906130037htt.thuy@ueh.edu.vnQuản trị sản xuất, quản trị tồn kho, toán tài chính
3TS.Lê Xuân TrườngKhoa Toán –Thống kê0985120332lxuantruong@gmail.com ToánPhương trình vi phân, đạo hàm riêng; lý thuyết điều khiển tối ưu và ứng dụng, Mô hình Black-Scholes, Toán tài chính.
4TS.Nguyễn Đình TuấnKhoa Toán –Thống kê0903382994tuannd@ueh.edu.vn, ndtuan04@yahoo.comLý thuyết Tối ưuCác điều kiện tối ưu trong tối ưu hóa không trơn, Tối ưu hóa đa trị, Tính duy nhất nghiệm của bài toán cân bằng.
5TS.Nguyễn Hoàng VũKhoa Toán - Thống kê0925110110vunh@ueh.edu.vn- Management information systems
- E-commerce
- Business processes
- Business data analysis
- Business forecasting
6GVC. TS.Nguyễn Văn NhânKhoa Toán - Thống kê0909509629nvnhan25@yahoo.comToán giải tíchBài toán ngược không chỉnh
7GVC. TS.Nguyễn Văn TrãiKhoa Toán - Thống kê0913928253trainv@ueh.edu.vnThống kêThống kê kinh tế
8GVC. TS.Trần Văn ThắngKhoa Toán - Thống kê0903742960thangtk@ueh.edu.vnThống kêThống kê kinh tế; Nghiên cứu thị trường
9GVC. TS.Hà Văn SơnKhoa Toán - Thống kê0918137001hason@ueh.edu.vnThống kê+ Thống kê Kinh tế
+ Nghiên cứu thị trường