GVC. TS. Nguyễn Tấn Khuyên

” – Giáo trình Kinh tế nông nghiệp – ĐH Kinh tế TPHCM (Tham gia)
– Giáo trình phân tích lợi ích chi phí – ĐH Kinh tế TPHCM (tham gia)
– Những vấn đề kinh tế xã hội của ĐBSCL trong điều kiện chung sống với lũ – Sách tham khảo (tham gia)
– Tổ chức KT-XH môi trường cụm tuyến dân cư ĐBSCL – Sách tham khảo (tham gia)”
”Chủ trì nghiên cứu từ năm 2006:
– Phát triển bền vững nông nghiệp Vĩnh Long trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế (2005 -2006)
Các giải pháp để Tiền Giang hội nhập vào vùng kinh tế trọng điểm phía nam (2006-2007)

– Phân tích các tác động kinh tế xã hội về việc cấm lưu hành xe 3-4 bánh tự chế ở địa bàn TP. HCM (2007- 2008)

– Nghiên cứu khu vực kinh tế phi chính thứcTp.HCM (2008-2009)

– Xây dựng đồ án phát triển nông thôn mới cho tỉnh Khánh hòa giai đọan 2010-2015 và định hướng 2020 (2009 -2010)

– Xây dựng qui hoạch phát triển kinh tế xã hội các huyện: Đức Huệ, Cần Đước ( Long An); Bình Tân, Bình Minh ( Vĩnh Long) (2010 -2012)

– Các Giải pháp kinh tế xã hội để Vĩnh Long đạt trình độ trung bình Khá khu vực ĐBSCL (2012 -2013)”

Comments are closed.