TS. Hay Sinh

”1. Ước tính hệ số Beta trong thẩm định giá trị doanh nghiệp : từ lý thuyết đến thực tiễn – TS. Hay Sinh, Nguyễn Kim Đức – TẠP CHÍ PHÁT TRIỂN & HỘI NHẬP – Số 4 Tháng 5, 6/ 2012
2. Tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước dưới góc nhìn của hoạt động thẩm định giá trị doanh nghiệp – TS. Hay Sinh, Nguyễn Kim Đức – TẠP CHÍ PHÁT TRIỂN & HỘI NHẬP – Số 6 Tháng 9, 10/ 2012
3. Tác động của chính sách vĩ mô 9 tháng đầu năm lên giá căn hộ Quý IV/2012 – TẠP CHÍ PHÁT TRIỂN & HỘI NHẬP – Số 7 Tháng 11, 12/ 2012
4. Ước tính xác suất phá sản trong thẩm định giá trị doanh nghiệp – TẠP CHÍ PHÁT TRIỂN & HỘI NHẬP – Số 8 Tháng 1, 2/ 2013″
”1. Giáo trình: Kinh tế học vi mô – Hay Sinh chủ biên

2. Tài liệu ôn tập Kinh tế học – Kỳ thi tuyển sinh sau Đại học – Hay Sinh chủ biên

3. Giáo trình: Nguyên lý Thẩm định giá – Hay Sinh chủ biên

Tài liệu tham khảo:

4. Tập bài giảng: Kinh tế vi mô (chương trình cao học)

5. Tập bài giảng: Thẩm định giá trị doanh nghiệp”

”Xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất tính thu tiền sử dụng đất cho hộ gia đình cá nhân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 
Đề tài khoa học cấp trường – nghiệm thu vào ngày 1/2/2013 theo quyết định sô16/QĐ-ĐHKTTC ngày 21/1/2013 của Trường Đại học Kinh tế Tài chínhTP.HCM)”

Comments are closed.