TS. Thân Thị Thu Thủy

  Bài báo khoa học:

 • 1. Thân Thị Thu Thủy (11/1999), “”Tiến trình thành lập công ty chứng khoán VN trong giai đoạn hiện nay””, Tạp chí Phát triển Kinh tế”
 • 2. Thân Thị Thu Thủy (3/2002), “Chứng khoán niêm yết – Hàng hóa trên thị trường chứng khoán Việt Nam”, Tạp chí Phát triển Kinh tế
 • 3. Thân Thị Thu Thủy (8/2002), “Giải pháp phát triển TTCK Việt Nam”, Tạp chí Phát triển Kinh tế
 • 4. Thân Thị Thu Thủy (10/2003), “Kính cầu”, Tạp chí Phát triển Kinh tế
 • 5. Thân Thị Thu Thủy (6/2005), “Niêm yết cổ phiếu của các công ty VN trên TTCK Singapore”, Tạp chí Phát triển Kinh tế
 • 6. Thân Thị Thu Thủy và Nguyễn Bình (6/2006), “Tăng trưởng chậm do TTTC chưa mở cửa đầy đủ”, Tạp chí Phát triển Kinh tế
 • 7. Thân Thị Thu Thủy và Nguyễn Thị Thu (2006), “Trung tâm giao dịch chứng khoán TP.HCM 6 năm xây dựng và phát triển”, Tạp chí Phát triển Kinh tế
 • 8. Thân Thị Thu Thủy và Huỳnh Thanh Giang (2006), “The way to the listing of stocks by joint stock commercial bank”, Tạp chí Phát triển Kinh tế
 • 9. Thân Thị Thu Thủy và Võ Trung Dũng (8/2007), “Financial wase in the Southern Lottery Activities”, Tạp chí Phát triển Kinh tế
 • 10. Thân Thị Thu Thủy và Võ Văn Cần (10/2007), “Đâu là cơ hội và thách thức cho công ty thuê tài chính VN”, Tạp chí Công nghệ Ngân hàng
 • 11. Thân Thị Thu Thủy và Trần Thế Sao (2008), “Phát triển bền vững-Lựa chọn thành công trong kỹ nguyên hội nhập mới”, Tạp chí Công nghệ Ngân hàng, số 27
 • 12. Thân Thị Thu Thủy (4/2009), “Nâng cao năng lực cạnh tranh của các chi nhánh Agribank tại TP.HCM”, Tạp chí Phát triển Kinh tế
 • 13. Thân Thị Thu Thủy (6/2009), “Xu thế tất yếu của hoạt động M&A tại các công ty chứng khoán Việt Nam”, Tạp chí Phát triển Kinh tế
 • 14. Thân Thị Thu Thủy (6/2010), “Vay vốn ngân hàng-Cần loại bỏ rào cản đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa”, Tạp chí Công nghệ Ngân hàng
 • 15. Thân Thị Thu Thủy (3/2011), “Xây dựng quyền chọn cổ phiếu tại VN – Bài học kinh nghiệm tại một số nước trên thế giới”, Tạp chí Khoa học và Đào tạo ngân hàng
 • 16. Thân Thị Thu Thủy (4/2011), “Quyền chọn cổ phiếu – Công cụ phòng chống rủi ro trên TTCK VN”, Tạp chí Ngân hàng
 • 17. Thân Thị Thu Thủy (4/2011), “Ứng dụng quyền chọn cổ phiếu trên TTCK VN”, Tạp chí Công nghệ Ngân hàng
 • 18. Thân Thị Thu Thủy (01/2011), “Khả năng ứng dụng hợp đồng giao sau cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM”, Tạp chí Phát triển Kinh tế, số 243
 • 19. Thân Thị Thu Thủy (11/2011), “Ảnh hưởng của giá nhiên liệu thế giới đến chỉ số giá tiêu dùng Việt Nam”, Tạp chí Phát triển và Hội nhập – Đại học Kinh tế-Tài chính TP.HCM, số 01
  Kỷ yếu khoa học:

 • 1. Thân Thị Thu Thủy (10/2007), “”Tác động của WTO đến TTCK VN”” – Hội thảo “”Ảnh hưởng của việc gia nhập WTO đối với nền kinh tế VN””, Nhà Xuất bản Tổng hợp TP.HCM”
 • 2. Thân Thị Thu Thủy (9/2007), “Một số suy nghĩ về thực hiện có hiệu quả quan điểm: Học sinh là trung tâm của hệ thống giáo dục” – Hội thảo “Đổi mới các hoạt động đào tạo nhằm đáp ứng yêu cầu của người học và người sử dụng lao động”, Nhà Xuất bản Công ty TNHH MTV In Kinh tế
 • 3. Thân Thị Thu Thủy (5/2009), “Ngành chế biến thực phẩm-có triển vọng tốt” – Hội thảo “Cổ phiếu vàng Việt Nam”, Nhà Xuất bản Thông tấn
 • 4. Thân Thị Thu Thủy (01/2011), “Thị trường chứng khoán Việt Nam trên đường phục hồi nền kinh tế” – Bản tin Khoa học Phát triển và Hội nhập
 • 5. Thân Thị Thu Thủy (3/2011), “Ứng dụng công cụ quyền chọn trong giai đoạn suy giảm thị trường chứng khoán Việt Nam” – Bản tin Khoa học Phát triển và Hội nhập
  Bài tham luận:

 • 1. Thân Thị Thu Thủy, “”Những biến động khó lường trên TTCK VN”” – Hội thảo “”Thị trường bất động sản, Thị trường chứng khoán và Kinh tế vĩ mô”” – Đại học Kinh tế TP.HCM ngày 13/11/2008″
 • 2. Thân Thị Thu Thủy, “Quyền chọn-Công cụ phòng ngừa rủi ro trong giai đoạn suy giảm TTCK Việt Nam” – Hội thảo “Giải pháp củng cố và phát triển TTCK Việt Nam trong giai đoạn khủng hoảng và suy thoái kinh tế” – Khoa Ngân hàng Đại học Kinh tế TP.HCM và Công ty CP Chứng khoán Viễn Đông ngày 07/6/2009
 • 3. Thân Thị Thu Thủy, “Thị trường chứng khoán Việt Nam trên đường phục hồi nền kinh tế” – Hội thảo “Phục hồi, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và kiểm soát lạm phát tại Việt Nam sau suy giảm kinh tế” – Đại học Kinh tế TP.HCM tháng 01/2010
 • 4. Thân Thị Thu Thủy, “Khả năng ứng dụng hợp đồng giao sau cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM” – Hội thảo “Chứng khoán phái sinh và triển vọng triển khai tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM” – Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM ngày 24/9/2010
 • 5. Thân Thị Thu Thủy, “The indispensable trend in enhancing the training quality of the Banking Department at University of Economics Ho Chi Minh City” – Hội thảo “Innovation in Teaching, Research and Management in higher education” – British Council tổ chức ngày 14-15/7/2011 tại TP.HCM
 • 6. Thân Thị Thu Thủy, “Quản trị rủi ro giá nhiên liệu nhằm hạn chế sự tác động đến chỉ số giá tiêu dùng Việt Nam” – Hội thảo khoa học khoa Ngân hàng “Quản trị rủi ro cho các định chế tài chính trên thị trường tài chính Việt Nam” tổ chức ngày 29/11/2011
 • 7. Thân Thị Thu Thủy, “Cơ hội M&A cho các công ty chứng khoán trong quá trình tái cấu trúc thị trường chứng khoán Việt Nam” – Hội thảo khoa học khoa Ngân hàng “Tái cấu trúc hệ thống tài chính Việt Nam” tổ chức ngày 29/11/2012
  Giáo trình:

 • 1. Thành viên: Thân Thị Thu Thủy (2008)
  “”Phân tích và Đầu tư chứng khoán””
  Nhà Xuất bản Thống kê”
 • “2. Thành viên: Thân Thị Thu Thủy (2008)
  “”Thị trường tài chính””
  Nhà Xuất bản Thống kê”
 • “3. Đồng chủ biên: Thân Thị Thu Thủy (2009)
  “”Phân tích và Đầu tư chứng khoán””
  Đại học Kinh tế TP.HCM”
 • “4. Đồng chủ biên: Thân Thị Thu Thủy (2009)
  “”Thị trường chứng khoán””
  Nhà Xuất bản Thống kê”
 • “5. Thành viên: Thân Thị Thu Thủy (2012)
  “”Thị trường tài chính””
  Nhà Xuất bản Kinh tế TP.HCM”
  Sách tham khảo:

 • 1. Đồng chủ biên: Thân Thị Thu Thủy (2007)
  “”Thị trường chứng khoán””
  Nhà Xuất bản Tài chính”
 • “2. Chủ biên: Thân Thị Thu Thủy (2012)
  “”Quyền chọn cổ phiếu – Từ lý thuyết đến thực tiễn””
  Nhà Xuất bản Kinh tế TP.HCM”
  Sách dịch:

 • 1. Thành viên: Thân Thị Thu Thủy (2009)
  “”Investment Analysis Porfolio Management””
  Đại học Kinh tế TP.HCM”
  Đề tài cấp Bộ:

 • 1. Chủ nhiệm: Thân Thị Thu Thủy
  “”Xây dựng quyền chọn cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam”” (Mã số B2009-09-79)
  Đề tài cấp trường:

 • 1. Chủ nhiệm: Thân Thị Thu Thủy
  “”Phát triển thị trường trái phiếu Việt Nam”” (Mã số CS-2008-03)
 • “2. Chủ nhiệm: Thân Thị Thu Thủy
  “”Phát triển dịch vụ quản lý tài sản cá nhân tại Việt Nam”” (Mã số CS-2009-25)
 • “3. Chủ nhiệm: Thân Thị Thu Thủy
  “”Đo lường rủi ro trên thị trường Việt Nam”” (Mã số CS-2011-23)

Comments are closed.