PGS.TS. Bùi Thị Thanh

 • Phát triển nguồn nhân lực – Yêu cầu cấp bách trước thềm thế kỷ XXI (2000)
 • Đào tạo nghề – giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ở ĐBSCL (2003)
 • Mối quan hệ giữa thực tiễn quản trị nguồn nhân lực, kết quả quản trị nguồn nhân lực và kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp (2010)
 • Phát triển giáo dục – đào tạo là chìa khóa và động lực phát triển nguồn nhân lực của vùng ĐBSCL (2010)
 • Xuất khẩu của các doanh nghiệp tỉnh Cần Thơ trong những năm đầu Việt Nam gia nhập WTO và AFTA (2007)
 • Quản trị nguồn nhân lực
 • Nâng cao lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp
 • Hoàn thiện cơ chế quản lý doanh nghiệp nh nước trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa (2002)
 • Doanh nghiệp vừa và nhỏ Đồng bằng Sông Cửu Long – Thực trạng và giải pháp (2005)
 • Nghiên cứu một số giải pháp nhằm phát triển tài trợ vốn dưới hình thức cho thu tài chính đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn Tp. HCM (2006)
 • Các yếu tố tác động đến quyết định lựa chọn thương hiệu sữa cho em bé của người dân TP. HCM (2012)
 • Các yếu tố chính ảnh hưởng đến xu hướng lựa chọn chuyên ngành quản trị kinh doanh tổng hợp của sinh viên chính quy các trường đại học tại TP. HCM (2013)

Comments are closed.