PGS.TS. Hồ Tiến Dũng

 • 1. Bàn về phương thức khấu hao tài sản cố định cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
 • 2. Lợi ích của hệ thống công việc vừa đúng lúc
 • 3. Support to Small and Medium Enterprises in Mekong Delta
 • 4. Chiến lược marketing mặt hàng dầu gội của các công ty đa quốc gia tại Việt Nam
 • 5. Ngành công nghiệp sản xuất bao bì carton trên thế giới và ở Việt Nam
 • 6. Giải pháp về vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khu vực Đồng bằng sông Cửu Long
 • 7. Measures to Develop Rubber Industry in Central Highlands
 • 8. Vinaphone under the Trend of Competition and Integration
 • 9. Rice Production in the Hậu Giang province
 • 10. Thị trường xuất khẩu gạo Viêt Nam và giải pháp phát triển
 • 11. Bàn về hướng phát triển xe buýt trên địa bàn TP HCM
 • 12. Measures to Enhance Competitiveness of Đồng Nai Golf Service
 • 13. Vietnam’s Paper Industry: Limitations and Perspectives
 • 14. Price Stabilization of Animal Feed after Avian Flu Outbreak
 • 15. Giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu trái cây Đồng bằng sông Cửu Long
 • 16. Tiềm năng phát triển du lịch Phú Quốc
 • 17. Doanh nghiệp chế biến thuỷ sản TP Cần Thơ- Thực trạng và giải pháp
 • 18, Nâng cao chất lượng dịch vụ bưu chính nhằm tăng khả năng cạnh tranh thời kỳ hội nhập tại Bưu điện trung tâm Sài Gòn
 • 1, Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ
 • 2,Hướng dẫn bài tập quản trị sản xuất và điều hành doanh nghiệp
 • 3,Tổ chức hệ thống thông tin quản trị doanh nghiệp Nâng cao kỹ năng điều hành sản xuất
 • 4,Quản trị doanh nghiệp
 • 5,Quản trị doanh nghiệp công nghiệp hững biện pháp thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn Đồng bằng sông Cửu Long
 • 6,Quản trị điều hành
 • 1,Cơ chế quản lý của Công ty lương thực TP HCM
 • 2,Tồ chức mạng lưới chế biến lương thực của Công ty lương thực TP HCM
 • 3,Hoàn thiện tổ chức hệ thống thông tin quản lý tại Xí nghiệp
 • 4,Hoàn thiện tổ chức trả lương tại Xí nghiệp
 • 5, Hoàn thiện mô hình xí nghiệp hợp doanh
 • 6,Quy chế hoạt động của xí nghiệp
 • 7,Đổi mới quản lý doanh nghiệp Nhà nước
 • 8,Nâng cao hiệu quả hoạt động của các xí nghiệp quốc doanh
 • 9,Luận cứ khoa học và thực tiễn của việc hình thành và phát triển loại hình doanh nghiệp nước ta
 • 10,Hoàn thiện cơ chế quản lý doanh nghiệp Nhà nước trong thi kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa
 • 11,Nâng cao chất lượng dịch vụ tại Bưu Điện Tỉnh Kiên Giang
 • 12,Doanh nghiệp vừa và nhỏ Đồng bằng Sông Cửu Long – Thực trạng và giải pháp

Comments are closed.