PGS. TS. Phan Thị Bích Nguyệt

PGS. TS. Phan Thị Bích Nguyệt

STTCác bài báo đã đăng trên các tạp chíSố, năm XBTên tạp chí
     1   Tác động của thuế thu nhập đến cấu trúc vốn của các công ty cổ phần VNSố 247-2011Tạp chí Phát triển Kinh tế
     2   Vốn đầu tư mạo hiểm: kênh huy động vốn cho đầu tư đổi mới công nghệSố 225-2009Tạp chí Phát triển Kinh tế
     3   Nợ và vấn đề phá sản của các DN Việt NamSố 206-2008Tạp chí Phát triển Kinh tế
     4   Ứng dụng mô hình đa nhân tố trong quản lý danh mục đầu tưSố 212-2008Tạp chí Phát triển Kinh tế
     5   Vay nợ nước ngoài: vai trò và những rủi ro trong việc duy trì mức nợ vay quá caoSố 184-2006Tạp chí Phát triển Kinh tế
     6   Xây dựng mô hình dự báo khủng hoảng tài chínhSố 188-2006Tạp chí Phát triển Kinh tế
     7   Ứng dụng lý thuyết đầu tư hiện đại trong quản lý danh mục đầu tưSố 176-2005Tạp chí Phát triển Kinh tế
     8   Kiểm soát an ninh tài chính trong quá trình hội nhậpSố 182-2005Tạp chí Phát triển Kinh tế
     9   Nâng cao khả năng tiếp cận nguồn tài trợ trung và dài hạn của các DN vừa và nhỏSố 12-2005Kỷ yếu hội thảo quốc tế
   10  Mô hình công ty quản lý nợ và tài sảnSố 151- 2003Tạp chí Phát triển Kinh tế
   11  Some problems with the liberation of financial services in the process pf international integrationSố 108-2003Economic Development Review
   12  Tự do hóa dịch vụ tài chính trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tếSố 154-2003Economic Development Review
   13  Capital management for state enterprisesSố 81-2001Economic Development Review
   14  Debts in state-owned companies: reality and solutionsSố 86-2001Economic Development Review
   15  Quản lý vốn của các DNNN đầu tư ra bên ngoàiSố 93-1999Thời báo Kinh tế Việt Nam
STTChủ biên các giáo trìnhNăm XBNhà xuất bản
     1   Đầu Tư Tài Chính -Phân tích đầu tư chứng khoán2008NXB Thống kê
     2   Phân tích kỹ thuật2007NXB Thống kê
     3   Đầu Tư Tài Chính2006NXB Thống kê
Tham gia các giáo trình
     1   Tài chính hành vi2012Nxb kinh tế
     2   Tài chính doanh nghiệp hiện đại – chuỗi sách bài tập và giải pháp2008NXB Thống kê
     3   Tài chính doanh nghiệp hiện đại2007NXB Thống kê
     4   Cải tiến phương pháp giảng dạy tại trường ĐH Kinh Tế TP. HCM2005NXB tổng hợp TP.HCM
     5   Tài chính doanh nghiệp hiện đại- Ngân hàng đề thi2004NXB Thống kê
     6   Đầu Tư Tài Chính2000NXB Thống kê
     7   Tài chính doanh nghiệp1999NXB Tài Chính
STTTên SK,GP, ĐT NCKH, GT, sách...Nghiệm thu nămCấp nghiệm thuXếp loại
Các đề tài làm chủ nhiệm
     1   Phân tích mối tương quan giữa các nhân tố vĩ mô với TTCK Việt Nam2011CS 2011-13Tốt
     2   Tác động của thuế thu nhập đến cấu trúc tài chính của các công ty cổ phần tại Việt Nam2009-2011Đề tài cấp Bộ-B 2009-09-78Tốt
     3   Ứng dụng lý thuyết đầu tư hiện đại trên thị trường chứng khoán Việt Nam2007-2008Đề tài cấp Bộ- B.2006-09-22Tốt
     4   Kiểm soát an ninh tài chính nhằm giảm thiểu rủi ro quốc gia trong tiến trình hội nhập kinh tế của Việt Nam2006-2007Đề tài cấp Bộ-B2005-22-82Tốt
     5   Xây dựng mô hình công ty đầu tư tài chính nhà nước –giải pháp để nâng cao hiệu quả đầu tư2002CS-2002-18Xuất sắc
Các đề tài là thành viên tham gia
     6   Chính sách phát triển nhà ở thương mại tại TP.HCM2009-2011B.2009-09-101Tốt
     7   Cổ phần hóa các DNNN độc quyền tại Việt Nam2007-2008Đề tài cấp Bộ- B2006 -09-18Tốt
     8   Phát triển các công cụ phân tích và dự báo thị trường chứng khoán Việt Nam2006-2007B.2006-09-14Tốt
     9   Nghiên cứu các nhân tố tác động đến huy động vốn của công ty cổ phần trên thị trường chứng khoán - Địa bàn TP.HCM2005-2006Đề tài Trọng điểm Cấp Bộ - B.2007-09-45Tốt
   10  Phương pháp luận xây dựng lộ trình tự do hóa tài chính Việt Nam giai đoạn 2001-20102002-2004B.2003-22-46Tốt
   11  Một số giải pháp tăng cường thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế 2002-20102002-2004B2002-22-34Tốt
   12  Xu hướng và giải pháp cho cán cân thanh toán Việt Nam giai đoạn 2001-20102001-2002B.2001-22-01-TĐXuất sắc
   13  Cơ chế kiểm tra và giám sát tài chính các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài1998-1999Bộ tài chínhXuất sắc

Comments are closed.