TS. Nguyễn Khắc Quốc Bảo

TS. NGUYỄN KHẮC QUỐC BẢO

 • Ứng dụng giải Nobel Kinh tế năm 2003 để kiểm định mối quan hệ giữa lạm phát và tỷ giá hối đoái (2005).

 • Kiểm soát vốn và hội nhập kinh tế quốc tế ở Việt Nam (2005).

 • Phương pháp tiếp cận cơ chế điều hành tỷ giá ở Việt Nam (2005).

 • Huy động vốn thông qua công ty cổ phần đại chúng (2006).

 • Phòng ngừa rủi ro trong quá trình tự do hóa tài chính ở Việt Nam (2006).

 • Quản trị rủi ro tài chính trong các doanh nghiệp Việt Nam thời kỳ hậu WTO (2008)

 •  Nghiên cứu các nhân tố tác động đến huy động vốn của công ty cổ phần trên thị trường chứng khoán – địa bàn TP.HCM (2009)

 • Khủng hoảng tài chính toàn cầu và các mô hình thế hệ khủng hoảng tài chính (2009).

 • Mô hình cảnh báo sớm khủng hoảng tài chính cho Việt Nam (2009).

 • Đánh giá tác động của suy thoái kinh tế toàn cầu đến Việt Nam và đưa ra một số đề xuất về chính sách kích cầu (2009).

 • Sàn giao dịch hàng hóa tập trung – giải pháp bình ổn giá và phát triển thị trường nông sản Việt Nam (2010).

 • Ứng dụng mô hình Var (Value at Risk) trong quản trị rủi ro (2010)

 • Những rủi ro trong quá trình tự do hóa tài của Việt Nam và các giải pháp phòng ngừa (2011).

 • Xây dựng thị trường giao sau phòng ngừa rủi ro biến động giá (2011).

 • Hiệu ứng truyền dẫn tỷ giá sang lạm phát (2012)

 • Cơ chế truyền dẫn của chính sách tiền tệ (2012)

 • Tính dai dẵng của lạm phát (2012)

Comments are closed.