TS. Trần Thị Hải Lý

TS. Trần Thị Hải Lý

 • Trần Thị Hải Lý (2006), Đánh giá thành quả danh mục đầu tư, Tạp chí Phát triển Kinh tế số 186 4/năm 2006
 • Trần Thị Hải Lý (2007), Dự báo tỷ suất sinh lợi thị trường chứng khoán Việt nam, Tạp chí Phát triển Kinh tế, Tạp chí Phát Triển Kinh Tế số 201 tháng 7 năm 2007
 • Trần Thị Hải Lý (2009), Các thị trường vốn cổ phần mới nổi làm tăng hiệu quả của danh mục đầu tư quốc tế như thế nào, Tạp chí phát triển kinh tế số 224, tháng 6 năm 2009
 • Trần Thị Hải Lý (2010) Herd behavior in Vietnamese stock market: causes and some solutions”,   Economic Development Review, No 186, năm:  Feb 2010
 • Trần Thị Hải Lý (2010), Mô hình 3 nhân tố của Fama và French hoạt động như th́ế nào trên thị trường chứng khoán Việt Nam, Tạp chí Phát triển Kinh tế,  số 239 tháng 9/2010 Năm 2010
 • Trần Thị Hải Lý (2011), Impacts of Dividend Policy on Prices of Stocks of Vietnamese Firms,  Economic Developemen Review, No 207, November 2011
 • Trần Thị Hải Lý và Hoàng Thị Phương Thảo (2012) Ảnh hưởng của yếu tố tâm lý lên mục tiêu của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam, Tạp chí phát triển và hội nhập, số 3, 2012
 • Trần Thị Hải Lý (2012), Quan điểm của các nhà quản lý doanh nghiệp về chính sách cổ tức với giá trị doanh nghiệp, Tạp chí phát triển và hội nhập, số 4, 2012
 • Trần Thị Hải Lý và Hùynh Ngọc Thương (2012), Hiệu ứng ngược vị thế – Bằng chứng từ các nhà đầu tư cá nhân VN, Tạp chí Phát triển kinh tế số 266 tháng 12/2012
 • Trần Thị Hải Lý và Phạm Lê Anh Tuấn (2012), Quá lạc quan và quá tự tin ảnh hưởng như thế nào lên hoạt động giao dịch của các nhà đầu tư cá nhân VN, Tạp chí Phát triển kinh tế số 264 tháng 10/2012.
Năm xuất bảnTên sáchMức độ tham gia (chủ biên, đồng tác giả)Nhà xuất bản
2007Đầu tư tài chính-Phân tích đầu tư chứng khoánThành viênNXN Tài Chính - 2008
2006Đầu tư tài chính – Quản lý danh mục đầu tưThành viênNXN Thống Kê - 2006
2012Tài chính hành vi: Nhà đầu tư, doanh nghiệp và thị trường Đồng chủ biên dịchNhà xuất bản kinh tế TP. HCM
2012Quản trị doanh nghiệp (biên dịch)Đồng chủ biên dịchNXN Tài Chính - 2012
2012Phân tích kỹ thuậtGiáo trình – Trành viênNhà xuất bản kinh tế TP. HCM
2012Tài chình hành vi – Tâm lý học, ra quyết định và thị trườngĐồng Chủ biên dịchNhà xuất bản kinh tế TP. HCM
2012Các yếu tố cần thiết của phân tích kỹ thuật đối với thị trường tài chínhĐồng chủ biên dịchNXN Tài Chính - 2012
 • Nghiên cứu chính sách cổ tức của các doanh nghiệp Việt Nam, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, bảo vệ 2011
 • Tác động của các yếu tố tâm lý đến hành vi của các nhà đầu tư cá nhân trên thỊ trường chứng khoán Việt Nam, bảo vệ 2011
 • Định dưới giá Phát hành lần đầu ra công chúng và chiến lược đầu tư cổ phiếu IPO, bảo vệ 2013

Comments are closed.