Danh sách lớp học phần giai đoạn chuyên ngành khóa 23

K23-Danh sách lớp giai đoạn chuyên ngành (1.1 MiB, 1627 downloads)

Ghi chú: học viên các lớp vui lòng tự bầu Ban cán sự lớp và gửi danh sách Ban cán sự cùng với biên bản họp bầu Ban cán sự lớp cho cô Nguyệt Vân.

Comments are closed.