Danh sách thi khóa 21 ngày 12-13/01/2013 (cập nhật ngày 08/01/2013)

Cập nhật ngày 05/01/2013: danh sách học viên thi ghép môn Quản trị sản xuất và điều hành với lớp QTKD Đêm 1 tại phòng D301 chuyển sang 2 phòng D104 và D204, danh sách cụ thể trong file đính kèm.

Danh sách thi Khóa 21 ngày 12-13/01/2013 (2.6 MiB, 890 downloads)

Comments are closed.