Danh sách thi khóa 23 tháng 9/2014 (cập nhật ngày 23/9/2014)

Lưu ý: Danh sách thi môn Phân tích chính sách thuế các lớp 14C1TCTA5041114C1TCTA50410 có thay đổi phòng thi. Học viên các lớp nói trên kiểm tra lại danh sách thi.

Danh sách thi khóa 23 tháng 9/2014 (cập nhật ngày 23/9/2014) (1.9 MiB, 953 downloads)

Comments are closed.