Lịch thi của học viên cao học các khóa tháng 3/2017

Lưu ý: Danh sách thi chi tiết của từng lớp học phần và lịch thi cụ thể của từng học viên sẽ được cập nhật trên website của Viện Đào tạo Sau đại học và trong tài khoản cá nhân của học viên tại trang online.oldsdh.ueh.edu.vn trong khoảng từ 7 đến 10 ngày trước ngày thi. Khi đó, học viên vui lòng kiểm tra danh sách thi cũng như lịch thi cá nhân, nếu không có tên trong danh sách thi học viên cần liên hệ gấp với chuyên viên phụ trách đăng ký học phần của Viện Đào tạo Sau đại học để được hỗ trợ.

Lịch thi tháng 03/2017
Lịch thi tháng 03/2017
LichThi-2017-3.pdf
366.9 KiB
398 Downloads
Details...
Lịch thi tháng 03/2017 (điều chỉnh)
Lịch thi tháng 03/2017 (điều chỉnh)
LichThi-2017-3-DieuChinh.pdf
348.0 KiB
445 Downloads
Details...

Comments are closed.