- Viện Đào tạo Sau đại học - http://oldsdh.ueh.edu.vn -

Danh sách thi của học viên cao học ngày 03&04/02/2018

Lưu ý: Học viên vui lòng kiểm tra kỹ danh sách thi và phòng thi, chỉ những học viên có tên trong danh sách mới được dự thi. Nếu không có tên trong danh sách, học viên vui lòng liên hệ gấp với Viện Đào tạo Sau đại học để được hỗ trợ.

Danh sách thi ngày 03&04/02/2018
651.3 KiB
653 Downloads
Details...