Thông báo v/v Thay đổi thời khóa biểu các lớp học phần đợt nhập học Khóa 28

 Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thông báo với học viên cao học khóa 28 về việc các lớp học phần sau đây có thay đổi so với thời khóa biểu dự kiến, cụ thể:

STT

Mã lớp học phần

Tên học phần

Lớp

Ghi chú

1          

18C1RES60202001

Phương pháp nghiên cứu khoa học

NH1

Đổi phòng học

2          

18C1RES60202002

Phương pháp nghiên cứu khoa học

NH2

Đổi phòng học

3          

18C1RES60202003

Phương pháp nghiên cứu khoa học

NH3

Đổi phòng học

4          

18C1APP60700302

Nghiên cứu ứng dụng trong kế toán

KN2

Đổi phòng học

5          

18C1THE60500102

Lý thuyết tài chính

FN2

Đổi phòng học

6          

18C1ADV60600404

Ngân hàng quốc tế nâng cao

NH2

Hủy

7          

18C1FIN60600104

Thị trường và các định chế tài chính

NH2

Hủy

8          

18C1MOD60600204

Ngân hàng thương mại hiện đại

NH2

Hủy

9          

18C1MON60601204

Chính sách tiền tệ

NH2

Hủy

Đề nghị học viên cao học khóa 28 kiểm tra lại thời khóa biểu cá nhân tại trang online của Viện Đào tạo Sau đại học.

Đối với học viên đã đăng ký học tại các lớp học phần bị hủy vui lòng chọn lớp học phần khác theo thời khóa biểu chính thức đợt nhập học của khóa 28 (đính kèm) và liên hệ với Viện Đào tạo Sau đại học (ĐT: 028.38.235.277 ext 24 – Email: sdh@ueh.edu.vn) từ ngày 15-17/10/2018 để được hỗ trợ chuyển sang lớp học phần khác.

Trân trọng.


Thời khóa biểu chính thức đợt nhập học khóa 28

Thời khóa biểu chính thức đợt nhập học khóa 28
Thời khóa biểu chính thức đợt nhập học khóa 28
2018-2-ThoiKhoaBieuChinhThucDotNhapHocKhoa28.pdf
960.8 KiB
555 Downloads
Details...

Comments are closed.