Lịch góp ý đề cương luận văn thạc sĩ của học viên cao học khóa 26 chuyên ngành Quản trị kinh doanh

DANH SÁCH TIỂU BAN GÓP Ý ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ K26 + BDKT

CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH (HƯỚNG NC – ƯD)

Thời gian bảo vệ đề cương: từ ngày 04/6/2018 đến 15/6/2018

 

STT

Tiểu ban góp ý đề cương

Học viên của

các giảng viên hướng dẫn sau đây

Thời gian

Địa điểm

Ghi chú

1

PGS.TS. Phạm Xuân Lan

TS. Lý Thị Minh Châu

PGS.TS. Phạm Xuân Lan

TS. Lý Thị Minh Châu

TS. Hoàng Lệ Chi

PGS.TS. Phạm Đức Chính

PGS.TS. Võ Xuân Vinh

TS. Nguyễn Văn Tân

8g00

Thứ hai

04/6/2018

 

Văn phòng khoa Quản trị

A.114

 

2

TS. Trần Đăng Khoa

TS. Trần Thế Hoàng

TS. Trần Thế Hoàng

TS. Trần Đăng Khoa

PGS.TS. Nguyễn Thị Liên Diệp

PGS.TS. Nguyễn Thị Mai Trang

TS. Mai Thanh Loan

13g30

Thứ ba

05/6/2018

 

Văn phòng khoa Quản trị

A.114

 

3

PGS.TS. Nguyễn Quang Thu

PGS.TS. Nguyễn Hữu Dũng

PGS.TS. Nguyễn Quang Thu

TS. Trần Mai Đông

TS. Hoàng Lâm Tịnh

PGS.TS. Nguyễn Hữu Dũng

TS. Nguyễn Thanh Hội

TS. Đinh Công Tiến

8g00

Thứ sáu

15/6/2018

 

Văn phòng khoa Quản trị

A.114

 

4

PGS.TS. Bùi Thị Thanh

TS. Trần Thị Thanh Phương

PGS.TS. Bùi Thị Thanh

TS. Trần Thị Thanh Phương

PGS.TS. Lê Thanh Hà

TS. Nguyễn Xuân Hiệp

13g30

Thứ tư

06/6/2018

 

Văn phòng khoa Quản trị

A.114

 

5

PGS.TS. Trần Kim Dung

TS. Trần Anh Minh

PGS.TS. Trần Kim Dung

TS. Trần Anh Minh

TS. Đinh Công Khải

TS. Bảo Trung

TS. Đoàn Anh Tuấn

TS. Ngô Minh Hải

13g30

Thứ tư

13/6/2018

 

Văn phòng khoa Quản trị

A.114

 

6

PGS.TS. Hồ Tiến Dũng

TS. Phan Quốc Tấn

 

PGS.TS. Hồ Tiến Dũng

TS. Phan Quốc Tấn

TS. Lữ Bá Văn

TS. Nguyễn Thanh Vân

18g00

Thứ sáu

08/6/2018

279 Nguyễn Tri Phương

B.108

 

7

TS. Nguyễn Thị Bích Châm

TS. Đặng Ngọc Đại

TS. Nguyễn Thị Bích Châm

TS. Đặng Ngọc Đại

TS. Phan Thị Minh Châu

TS. Nguyễn Hải Quang

TS. Nguyễn Quyết Thắng

13g30

Thứ ba

12/6/2018

 

Văn phòng khoa Quản trị

A.114

 

8

GS.TS. Hồ Đức Hùng

TS. Ngô Thị Ánh

GS.TS. Hồ Đức Hùng

TS. Ngô Thị Ánh

TS. Tạ Thị Kiều An

TS. Huỳnh Thanh Tú

TS. Nguyễn Phong Nguyên

8g00

Thứ ba

05/6/2018

 

Văn phòng khoa Quản trị

A.114

 

9

TS. Lê Nhật Hạnh

TS. Đoàn Thanh Hải

TS. Lê Nhật Hạnh

TS. Đoàn Thanh Hải

TS. Phạm Thị Hà

PGS.TS. Phước Minh Hiệp

PGS.TS. Hồ Viết Tiến

8g00

Thứ năm

07/6/2018

 

Văn phòng khoa Quản trị

A.114

 

10

TS. Ngô Quang Huân

TS. Đinh Thái Hoàng

TS. Ngô Quang Huân

TS. Đinh Thái Hoàng

PGS.TS. Trần Hà Minh Quân

TS. Nguyễn Viết Bằng

TS. Nguyễn Thành Long

TS. Võ Tấn Phong

Và một số học viên khác không có tên trong danh sách này.

8g00

Thứ tư

06/6/2018

 

Văn phòng khoa Quản trị

A.114

 

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ Thư ký khoa – Cô Tình: 38.237.735

Comments are closed.