Thông báo đăng ký online học phần đợt 2 khóa 26


Lưu ý:

  1. Để tránh trường hợp bị học viên khác thay đổi kết quả đăng ký học phần, học viên cần phải thay đổi mật khẩu đăng nhập trang online.oldsdh.ueh.edu.vn;
  2. Học viên nộp học phí bằng hình thức chuyển khoản và bằng máy POS cần lưu ý thời gian chuyển khoản liên ngân hàngthời gian xử lý giao dịch từ trung tâm thẻ (thực hiện ít nhất 2 ngày làm việc trước khi hết hạn nộp học phí);
  3. Học viên cao học khóa 25 có nhu cầu đăng ký trả nợ học phần (hoặc tích lũy môn học) thực hiện đăng ký online tương tự như khóa 26;
  4. Học viên cao học từ khóa 24 trở về trước vui lòng đến trực tiếp Viện Đào tạo Sau đại học để đăng ký.

Comments are closed.