Danh sách phân công GVHD khóa 21 ngành Ngân hàng Đợt 4

Danh sách học viên cao học Khóa 21 ngành Ngân hàng được thực đề tại luận văn thạc sĩ.

Để biết GVHD vui lòng liên hệ cô Phương Mai trong giờ hành chính (ĐT: 0903.089.166)

STTHọ và tên học viênNgày sinhLớp
1Đỗ Nguyễn Sơn Tùng10/05/1989NGÂN HÀNG NGÀY 2
2Nguyễn Minh Tuấn01/10/1987NGÂN HÀNG ĐÊM 3
3Phan Thị Cẩm Tú08/06/1988NGÂN HÀNG ĐÊM 3
4Phan Thị Thanh Xuân14/12/1988NGÂN HÀNG ĐÊM 1
5Tăng Thị Vân16/05/1988NGÂN HÀNG NGÀY 2
6Lâm Thị Oanh Thùy29/09/1981NGÂN HÀNG NGÀY 2
7Bùi Anh Hoàng21/09/1983NGÂN HÀNG ĐÊM 1
8Huỳnh Thảo Nguyên26/10/1989NGÂN HÀNG NGÀY 2
9Nguyễn Đỗ Khắc Tín23/11/1989NGÂN HÀNG ĐÊM 3
10Nguyễn Minh Tâm18/02/1989NGÂN HÀNG ĐÊM 3
11Nguyễn Thị Kim Cúc10/08/1985NGÂN HÀNG NGÀY 2
12Dương Tuấn Ngọc15/02/1985NGÂN HÀNG NGÀY 2
13Hồ Ngọc Mỹ Phương12/09/1987NGÂN HÀNG ĐÊM 3
14Ngô Tiến13/11/1988NGÂN HÀNG ĐÊM 3
15Nguyễn Anh Tú13/01/1987NGÂN HÀNG ĐÊM 3
16Nguyễn Thanh Phong24/10/1988NGÂN HÀNG ĐÊM 3
17Trần Khánh Việt13/07/1984NGÂN HÀNG ĐÊM 3
18Vương Minh Ngọc17/01/1988NGÂN HÀNG ĐÊM 1
19Huỳnh Thị Cẩm Thương24/11/1986NGÂN HÀNG ĐÊM 3
20Mai Thế Chu05/06/1987NGÂN HÀNG ĐÊM 1
21Nguyễn Thị Kim Cúc12/03/1986NGÂN HÀNG NGÀY 2
22Nguyễn Thị Kim Liên02/01/1988NGÂN HÀNG ĐÊM 1
23Phạm Hoàng Sáng10/01/1988NGÂN HÀNG ĐÊM 3
24Phạm Quốc Trung15/07/1989NGÂN HÀNG ĐÊM 3
25Phan Thị Huyền Thương24/10/1988NGÂN HÀNG ĐÊM 3
26Phó Bảo Thư11/04/1986NGÂN HÀNG NGÀY 2
27Nguyễn Hoàng Ngân Thủy14/10/1988NGÂN HÀNG ĐÊM 3
28Trần Huỳnh Anh Thư18/05/1989NGÂN HÀNG ĐÊM 3
29Bùi Hoàng Việt17/11/1988NGÂN HÀNG NGÀY 2
30Võ Hoàng Oanh27/01/1988NGÂN HÀNG ĐÊM 4
31Lê Ngọc Bảo Châu21/08/1988NGÂN HÀNG NGÀY 2
32Nguyễn Thị Hà12/03/1987NGÂN HÀNG NGÀY 2
33Nguyễn Thị Mỹ Hạnh07/12/1985NGÂN HÀNG NGÀY 2
34Nguyễn Thị Thúy An01/11/1986NGÂN HÀNG ĐÊM 1
35Trần Khánh Bảo18/09/1989NGÂN HÀNG ĐÊM 1
36Lê Ngọc Huyền Trang01/12/1989NGÂN HÀNG NGÀY 1
37Lê Thị Hải Yến04/05/1987NGÂN HÀNG ĐÊM 3
38Đoàn Thị Hòa Bình14/06/1972NGÂN HÀNG NGÀY 2
39Nguyễn Ngọc Minh Em01/04/1976NGÂN HÀNG ĐÊM 2
40Tăng Thạch Thanh Thúy10/06/1987NGÂN HÀNG ĐÊM 3
41Trần Thị Thùy Dương31/05/1987NGÂN HÀNG ĐÊM 1
42Võ Thị Hồng Nhung07/12/1988NGÂN HÀNG ĐÊM 1
43Lê Thị Bảo Hương29/10/1988NGÂN HÀNG ĐÊM 2
44Nguyễn Hoa Hà20/12/1987NGÂN HÀNG NGÀY 2
45Nguyễn Minh Long26/04/1988NGÂN HÀNG ĐÊM 1
46Nguyễn Thị Hồng Châu13/07/1987NGÂN HÀNG ĐÊM 2
47Phạm Thị Thuý An05/06/1988NGÂN HÀNG NGÀY 2
48Lê Phan Vĩ Ái13/12/1988NGÂN HÀNG ĐÊM 1
49Nguyễn Thị Dung15/06/1988NGÂN HÀNG ĐÊM 1
50Nguyễn Thị Mỹ Linh16/04/1982NGÂN HÀNG ĐÊM 3
51Nguyễn Thị Viên Phương02/10/1988NGÂN HÀNG ĐÊM 3
52Phan Thị Hồng Anh21/03/1988NGÂN HÀNG NGÀY 2
53Lương Đỗ Toàn08/02/1984NGÂN HÀNG ĐÊM 3
54Nguyễn Thị Phương Thoa06/06/1988NGÂN HÀNG ĐÊM 3
55Nguyễn Vũ Thanh Trúc15/06/1987NGÂN HÀNG ĐÊM 3
56Phạm Thị Khánh Trang28/05/1988NGÂN HÀNG ĐÊM 3
57Trần Nguyễn Trâm Anh27/11/1988NGÂN HÀNG ĐÊM 1
58Bùi Quốc Khánh26/05/1973NGÂN HÀNG ĐÊM 1
59Nguyễn Phương Lan22/12/1977NGÂN HÀNG ĐÊM 1
60Nguyễn Thị Quý1988NGÂN HÀNG ĐÊM 3
61Phạm Thị Quỳnh Nga23/10/1979NGÂN HÀNG ĐÊM 1
62Trần Ngọc Trà Mi22/01/1989NGÂN HÀNG ĐÊM 1
63Nguyễn Hải Đăng13/10/1986NGÂN HÀNG ĐÊM 3
64Nguyễn Hoàn Cẩm Lan13/05/1987NGÂN HÀNG NGÀY 2
65Nguyễn Thị Thùy Dung11/05/1987NGÂN HÀNG ĐÊM 1
66Nguyễn Thị Thùy Hương21/01/1988NGÂN HÀNG ĐÊM 4
67Phạm Hoàng Tố Linh17/12/1987NGÂN HÀNG ĐÊM 4
68Nguyễn Thanh Toàn04/01/1988NGÂN HÀNG ĐÊM 3
69Nguyễn Thị Hồng Nhung15/02/1988NGÂN HÀNG ĐÊM 1
70Nguyễn Thị Nhã Phương02/09/1984NGÂN HÀNG ĐÊM 3
71Đỗ Hải Minh29/05/1979NGÂN HÀNG NGÀY 2
72Lê Thị Ngọc Lan27/06/1988NGÂN HÀNG ĐÊM 1
73Phạm Duy Hưng29/10/1988NGÂN HÀNG ĐÊM 1
74Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh25/01/1987NGÂN HÀNG ĐÊM 3
75Đặng Ngọc Thanh05/09/1989NGÂN HÀNG ĐÊM 3
76Phan Thị Ngọc Tâm18/08/1988NGÂN HÀNG ĐÊM 3
77Trần Ngọc Thanh14/01/1981NGÂN HÀNG NGÀY 2
78Nguyễn Ngọc Ngân Hà02/10/1987NGÂN HÀNG ĐÊM 4
79Phan Kim Châu19/10/1989NGÂN HÀNG NGÀY 2
80Phan Thị Lan Anh23/08/1989NGÂN HÀNG NGÀY 2
81Lý Cẩm Hồng10/10/1987NGÂN HÀNG ĐÊM 1
82Trần Nguyễn Bảo Trân27/05/1988NGÂN HÀNG ĐÊM 3
83Vũ Hoàng Khôi Nguyên15/10/1989NGÂN HÀNG ĐÊM 1
84Đoàn Thị Hiền16/01/1989NGÂN HÀNG NGÀY 2
85Ngô Mỹ Chương06/03/1987NGÂN HÀNG ĐÊM 1
86Nguyễn Thị Hồng Hiệp13/11/1988NGÂN HÀNG NGÀY 2
87Nguyễn Hữu Trường19/10/1981NGÂN HÀNG NGÀY 2
88Phan Xuân Trang30/04/1989NGÂN HÀNG ĐÊM 3
89Nguyễn Thị Ánh Ngọc20/12/1983NGÂN HÀNG ĐÊM 1
90Vũ Thị Huyền Trinh25/09/1988NGÂN HÀNG NGÀY 2
91Vũ Xuân Trường04/12/1989NGÂN HÀNG ĐÊM 3
92Mai Ngọc Dung21/03/1986NGÂN HÀNG ĐÊM 1
93Nguyễn Thị Châu Loan05/04/1984NGÂN HÀNG ĐÊM 4
94Nguyễn Thị Ngọc Ánh10/12/1986NGÂN HÀNG ĐÊM 1
95Hồ Thị Thanh Danh08/03/1989NGÂN HÀNG NGÀY 2
96Nguyễn Thị Hồng Chuyên10/10/1986NGÂN HÀNG NGÀY 2
97Trần Phụng Thùy Chi13/01/1988NGÂN HÀNG NGÀY 2
98Trần Lê Anh Quang25/02/1988NGÂN HÀNG ĐÊM 3
99Trương Thị Liễu03/07/1988NGÂN HÀNG ĐÊM 1
100Trần Đại Quốc21/10/1987NGÂN HÀNG NGÀY 2
101Trương Mỹ Xuân14/10/1988NGÂN HÀNG NGÀY 2
102Vương Minh Dũng15/01/1986NGÂN HÀNG ĐÊM 1
103Đinh Thế Hiển02/12/1989NGÂN HÀNG ĐÊM 1
104Lương Minh Hưng14/03/1984NGÂN HÀNG NGÀY 2
105Nguyễn Phúc Hải26/02/1989NGÂN HÀNG ĐÊM 1
106Lê Quỳnh Bảo Trân05/05/1988NGÂN HÀNG ĐÊM 1
107Đặng Thị Thanh Thủy20/11/1989NGÂN HÀNG ĐÊM 3
108Đoàn Duy Khương26/08/1985NGÂN HÀNG NGÀY 2
109Nguyễn Thị Quỳnh Trang01/07/1987NGÂN HÀNG ĐÊM 3
110Lê Hồng Tâm15/01/1989NGÂN HÀNG NGÀY 2
111Nguyễn Thị Đông Diệp25/09/1987
112Đoàn Lê Du19/03/1980

Comments are closed.