Danh sách phân công GVHD Khóa 21 ngành Ngân hàng Đợt 5

Danh sách học viên cao học Khóa 21 ngành Ngân hàng được thực đề tại luận văn thạc sĩ.

Để biết GVHD vui lòng liên hệ cô Phương Mai trong giờ hành chính (ĐT: 0903.089.166)

STTHọ và tên học viênNgày sinhLớp
1Hồ Thị Thu Thảo03/05/1986NGÂN HÀNG ĐÊM 3
2Lê Thanh Tùng06/11/1984NGÂN HÀNG ĐÊM 3
3Nguyễn Thùy Trang10/12/1988NGÂN HÀNG ĐÊM 3
4Trịnh Nguyễn Ngọc Thương10/05/1987NGÂN HÀNG NGÀY 2
5Vân Đỗ Huệ Sang23/06/1986NGÂN HÀNG ĐÊM 3
6Dương Thanh Dũng25/07/1989NGÂN HÀNG ĐÊM 1
7Lê Quang Huy11/04/1985NGÂN HÀNG NGÀY 1
8Nguyễn Hoàng Thiện03/10/1989NGÂN HÀNG ĐÊM 3
9Nguyễn Lý Diễm Khánh09/09/1988NGÂN HÀNG ĐÊM 1
10Nguyễn Thị Mai Loan14/12/1983NGÂN HÀNG ĐÊM 1
11Lê Khắc Hoàn22/09/1989NGÂN HÀNG ĐÊM 1
12Lưu Thùy Kim Hương20/10/1988NGÂN HÀNG ĐÊM 1
13Phạm Minh Khánh17/08/1989NGÂN HÀNG ĐÊM 1
14Phạm Thị Mỹ Hạnh22/10/1988NGÂN HÀNG ĐÊM 1
15Trần Thị Mỹ Hồng13/02/1984NGÂN HÀNG ĐÊM 2
16Lê Nguyễn Nguyệt Hường22/10/1986NGÂN HÀNG NGÀY 2
17Nguyễn Ngọc Khoa13/08/1986NGÂN HÀNG ĐÊM 1
18Nguyễn Thị Lệ Thu10/08/1988NGÂN HÀNG NGÀY 2
19Nguyễn Thị Thành01/02/1987NGÂN HÀNG NGÀY 2
20Trương Thị Phương18/11/1987NGÂN HÀNG NGÀY 2
21Huỳnh Thị Thanh Tâm28/02/1987NGÂN HÀNG ĐÊM 3
22Nguyễn Đoàn Phương Thùy27/08/1985NGÂN HÀNG ĐÊM 3
23Nguyễn Đức Toàn17/10/1986NGÂN HÀNG ĐÊM 3
24Nguyễn Văn Thành22/11/1988NGÂN HÀNG ĐÊM 3
25Vũ Nhật Tân08/07/1988NGÂN HÀNG NGÀY 2
26Đỗ Thị Minh Ngọc25/03/1988NGÂN HÀNG ĐÊM 1
27Lê Nguyễn Phương Trang22/05/1987NGÂN HÀNG NGÀY 2
28Nguyễn Thị Thanh Thảo19/11/1989NGÂN HÀNG ĐÊM 3
29Nguyễn Trọng Thưởng08/02/1988NGÂN HÀNG ĐÊM 3
30Phạm Minh Quan10/07/1988NGÂN HÀNG ĐÊM 3
31Hứa Nguyễn Thanh Nguyên07/02/1989NGÂN HÀNG ĐÊM 1
32Lý Lệ Ngọc23/05/1988NGÂN HÀNG ĐÊM 4
33Trần Thị Hoàng Ngân23/05/1986NGÂN HÀNG ĐÊM 1
34Trần Thỵ Hồng Ngọc17/12/1987NGÂN HÀNG NGÀY 2
35Võ Ngọc Quyền15/08/1988NGÂN HÀNG ĐÊM 3
36Lê Thị Huyền Nhung29/12/1989NGÂN HÀNG NGÀY 2
37Nguyễn Phương Ngọc13/04/1988NGÂN HÀNG ĐÊM 1
38Nguyễn Trần Thái Ngân06/01/1987NGÂN HÀNG NGÀY 2
39Huỳnh Thị Thanh Thảo01/11/1989NGÂN HÀNG ĐÊM 3
40Tiêu Tấn Thành05/07/1988NGÂN HÀNG ĐÊM 3
41Đỗ Thị Mai Hoa22/08/1988NGÂN HÀNG NGÀY 2
42Hồ Miến Nguyệt01/06/1984NGÂN HÀNG NGÀY 2
43Võ Thị Thanh Nhàn22/09/1989NGÂN HÀNG ĐÊM 1
44Nguyễn Thị Hồng Nhung24/04/1988NGÂN HÀNG ĐÊM 3
45Thân Huỳnh Kim Thủy11/03/1988NGÂN HÀNG ĐÊM 3
46Hồ Thị Mỹ Linh16/09/1988NGÂN HÀNG NGÀY 2
47Nguyễn Thị Giang12/07/1988NGÂN HÀNG NGÀY 2
48Phạm Đình Nguyên30/12/1988NGÂN HÀNG ĐÊM 3
49Hoàng Xuân Khánh08/10/1989NGÂN HÀNG ĐÊM 1
50Nguyễn Ngọc Lễ14/12/1989NGÂN HÀNG ĐÊM 1
51Vũ Giáng Hương07/08/1987NGÂN HÀNG ĐÊM 4

Comments are closed.