Danh sách phân công GVHD khóa 21 ngành Ngân hàng Đợt 6

Danh sách học viên cao học Khóa 21 ngành Ngân hàng được thực đề tại luận văn thạc sĩ.

Để biết GVHD vui lòng liên hệ cô Phương Mai trong giờ hành chính (ĐT: 0903.089.166)

STTHọ và tên học viênNgày sinhLớp
1Ngô Thị Bảo Yến04/06/1989NGÂN HÀNG ĐÊM 3
2Nguyễn Anh Tú31/08/1988NGÂN HÀNG ĐÊM 3
3Bùi Thị Vy Uyên04/05/1982NGÂN HÀNG NGÀY 1
4Nguyễn Hoàng Thanh Truyền08/09/1986NGÂN HÀNG ĐÊM 2
5Nguyễn Thị Bích Trâm27/10/1986NGÂN HÀNG NGÀY 2
6Đỗ Bích Liên12/12/1985NGÂN HÀNG NGÀY 2
7Lê Thị Thùy Linh24/02/1985NGÂN HÀNG ĐÊM 1
8Huỳnh Võ Ngọc Tuyền22/06/1984NGÂN HÀNG ĐÊM 3
9Lữ Khánh Tòng29/12/1983NGÂN HÀNG ĐÊM 3
10Nguyễn Thị Hải Thư16/12/1988NGÂN HÀNG NGÀY 2
11Nguyễn Thị Thanh Thủy22/01/1984NGÂN HÀNG NGÀY 2
12Nguyễn Thị Thu Trang26/08/1989NGÂN HÀNG ĐÊM 3
13Nguyễn Ngọc Thanh Trúc25/11/1986NGÂN HÀNG ĐÊM 3
14Nguyễn Thị Ngọc Yến22/05/1987NGÂN HÀNG ĐÊM 3
15Nguyễn Thị Huyền Trang27/06/1988NGÂN HÀNG ĐÊM 3
16Trần Thị Trang05/11/1988NGÂN HÀNG NGÀY 2
17Trần Thị Tường Vân06/05/1987NGÂN HÀNG ĐÊM 3
18Huỳnh Thị Mỹ Trang01/12/1988NGÂN HÀNG ĐÊM 3
19Lê Thị Việt Trang01/01/1988NGÂN HÀNG ĐÊM 3
20Nguyễn Thị Kim Tuyền13/01/1988NGÂN HÀNG ĐÊM 3
21Lưu Nhật Phương10/04/1980NGÂN HÀNG ĐÊM 3
22Nguyễn Thị Minh Phương26/05/1984NGÂN HÀNG ĐÊM 1
23Vương Minh Sang18/12/1988NGÂN HÀNG ĐÊM 3
24Nguyễn Đào Xuân10/05/1989NGÂN HÀNG NGÀY 2
25Nguyễn Thị Phương Nhung01/02/1987NGÂN HÀNG NGÀY 2
26Trương Thị Thảo My12/08/1989NGÂN HÀNG NGÀY 2
27Đào Thị Bảo Linh03/08/1986NGÂN HÀNG NGÀY 2
28Nguyễn Thị Diệu Linh26/05/1988NGÂN HÀNG ĐÊM 1
29Nguyễn Thị Phương Minh04/09/1987NGÂN HÀNG ĐÊM 1

Comments are closed.