Danh sách phân công GVHD khóa 21 ngành Quản trị kinh doanh Đợt 2

Danh sách học viên cao học Khóa 21 ngành Quản trị kinh doanh được thực đề tại luận văn thạc sĩ.

Để biết GVHD vui lòng liên hệ cô Phương Mai trong giờ hành chính (ĐT: 0903.089.166)

STTHọ và tên học viênNgày sinhLớp
1Đỗ Trọng Tấn Phát23/09/1985QTKD ĐÊM 2
2Đoàn Minh Quang16/04/1985QTKD ĐÊM 2
3Trần Thị Xuân Trúc21/11/1984QTKD ĐÊM 1
4Nguyễn Ngọc Anh Huy29/09/1987QTKD ĐÊM 1
5Nguyễn Thị Xuân Mai04/02/1984QTKD ĐÊM 1
6Văn Nữ Phương Thảo05/12/1987QTKD ĐÊM 3
7Cao Đức Thắng24/08/1988QTKD ĐÊM 3
8Mai Thụy Anh Thy18/07/1988QTKD ĐÊM 3
9Nguyễn Thị Phương Trang22/10/1989QTKD ĐÊM 3
10Nguyễn Võ Kim Cương15/08/1988QTKD ĐÊM 1
11Vũ Thị Huyền Trang25/09/1988QTKD ĐÊM 3
12Lê Quốc Thiên Đông23/10/1987QTKD ĐÊM 1
13Nguyễn Đức Hoàng20/10/1989QTKD ĐÊM 1
14Nguyễn Mạnh Cường23/04/1987QTKD ĐÊM 1
15Bùi Thái Hùng02/11/1983QTKD ĐÊM 1
16Hứa Hán Cường11/08/1983QTKD ĐÊM 1
17Ngô Thanh Mai16/11/1978QTKD ĐÊM 1
18Nguyễn Thanh Bình04/06/1961QTKD NGÀY 2
19Phan Khải Tín10/07/1982QTKD ĐÊM 3
20Đỗ Quang Minh25/10/1987QTKD ĐÊM 1
21Lư Kỳ Hảo06/01/1987QTKD ĐÊM 1
22Nguyễn Thị Lý01/04/1988QTKD ĐÊM 1
23Phan Kim Cương26/10/1987QTKD ĐÊM 1
24Trương Thị Thanh Tuyền27/10/1986QTKD ĐÊM 1
25Lộc Hồng Chánh08/01/1987QTKD ĐÊM 1
26Nguyễn Ngọc Hiếu27/11/1984QTKD ĐÊM 1
27Phạm Minh Đức17/05/1986QTKD ĐÊM 1
28Phan Kim Phượng14/12/1982QTKD ĐÊM 2
29Nguyễn Phú Ngọc27/08/1987QTKD ĐÊM 2
30Nguyễn Phúc Nguyên01/01/1988QTKD ĐÊM 2
31Nguyễn Thùy Liên03/08/1987QTKD ĐÊM 1
32Dương Tấn Kha1987QTKD ĐÊM 1
33Nguyễn Thị Hải Huyền31/10/1982QTKD ĐÊM 1
34Phạm Thị Thùy Duyên02/09/1985QTKD ĐÊM 1
35Nguyễn Đan Thi11/08/1986QTKD ĐÊM 3
36Nguyễn Hoàng Thái Châu19/04/1987QTKD ĐÊM 1
37Nguyễn Minh Hải08/02/1972QTKD ĐÊM 1
38Đoàn Ngọc Thùy Linh27/08/1989QTKD ĐÊM 1
39Nguyễn Tấn Luân08/04/1987QTKD ĐÊM 1
40Phùng Thanh Vân28/12/1988QTKD ĐÊM 1
41Đào Đức Cẩm13/08/1982QTKD ĐÊM 1
42Lê Nguyễn Diễm Hằng09/07/1987QTKD ĐÊM 1
43Phạm Đình Ân07/05/1980QTKD ĐÊM 1
44Đặng Trung Tín23/10/1987QTKD ĐÊM 3
45Đinh Thế Hưng22/12/1987QTKD ĐÊM 1
46Mai Đăng Tiến04/11/1988QTKD ĐÊM 3
47Dương Hoàng Hiệp15/01/1985QTKD ĐÊM 1
48Lê Hoàng Thu Dung21/09/1988QTKD ĐÊM 1
49Lê Thanh Hải04/11/1984QTKD ĐÊM 1
50Nguyễn Hồng Phúc04/04/1989QTKD ĐÊM 2
51Nguyễn Thị Hồng Nhung06/05/1985QTKD ĐÊM 2
52Nguyễn Trần Hoàng Phước23/11/1986QTKD ĐÊM 2
53Đoàn Chính Chung18/10/1986QTKD ĐÊM 1
54Lâm Hữu Cường23/12/1986QTKD ĐÊM 1
55Trần Duy Bảo07/09/1985QTKD ĐÊM 1
56Lê Nguyên Thanh Vân1983QTKD ĐÊM 2
57Lê Thanh Phong14/08/1984QTKD ĐÊM 2
58Trần Uyên Vy23/12/1989QTKD ĐÊM 1
59Lê Nguyễn Thanh Huyền19/07/1988QTKD ĐÊM 1
60Nguyễn Đức Bình25/01/1988QTKD ĐÊM 1
61Nguyễn Mạnh Hà19/12/1988QTKD ĐÊM 1
62Phạm Tấn Nhật17/10/1987QTKD ĐÊM 2
63Trần Trọng Đức Thiện09/11/1981QTKD ĐÊM 2
64Đỗ Thị Thanh Tâm26/11/1984QTKD ĐÊM 3
65Hồ Đăng Tấn01/01/1987QTKD ĐÊM 3
66Hoàng Anh Thông Thìn01/04/1988QTKD ĐÊM 3
67Phan Chí Thái04/06/1985QTKD ĐÊM 3
68Trần Văn Tâm21/09/1989QTKD ĐÊM 3
69Vũ Tấn Tài16/06/1989QTKD ĐÊM 3
70Lê Công Năm07/06/1985QTKD ĐÊM 2
71Liêu Ngọc Oanh28/01/1987QTKD ĐÊM 2
72Nguyễn Thị Ngọc Lan26/11/1984QTKD ĐÊM 1
73Dương Tiến Dũng14/01/1982QTKD ĐÊM 1
74Hoàng Đức Minh05/06/1985QTKD ĐÊM 1
75Nguyễn Vũ Giang18/09/1987QTKD ĐÊM 1
76Phạm Ngọc Thái25/06/1985QTKD ĐÊM 3
77Trần Thị Phương Thảo23/12/1987QTKD ĐÊM 3
78Trương Gia Thuận08/11/1985QTKD ĐÊM 3
79Huỳnh Minh Khánh24/09/1981QTKD ĐÊM 1
80Lâm Vũ Duy Khánh28/10/1984QTKD ĐÊM 1
81Phạm Minh Hoàng Phúc12/05/1983QTKD ĐÊM 1
82Dương Bích Huệ20/08/1987QTKD ĐÊM 1
83Lê Vĩnh Chương22/11/1985QTKD ĐÊM 1
84Nguyễn Đức Sĩ Hoàng19/07/1982QTKD ĐÊM 1
85Cao Thị Bình An12/10/1987QTKD ĐÊM 1
86Liên Khánh Châu01/01/1989QTKD ĐÊM 1
87Phan Thuận An12/05/1987QTKD ĐÊM 1
88Huỳnh Thị Diễm Hà11/11/1985QTKD ĐÊM 1
89Nguyễn Thị Phương Dung16/08/1987QTKD ĐÊM 1
90Võ Ngọc Hoàng Giang17/07/1984QTKD ĐÊM 1
91Bùi Thúy Hằng22/08/1986QTKD ĐÊM 1
92Dương Quang Hiếu03/11/1988QTKD ĐÊM 1
93Trần Quốc Hùng05/10/1984QTKD ĐÊM 1
94Nguyễn Lý Huân14/07/1984QTKD ĐÊM 1
95Trần Tấn Lộc27/05/1983QTKD ĐÊM 1
96Trì Tú Minh18/02/1980QTKD ĐÊM 1
97Lê Phùng Hoàng Quyên13/09/1988QTKD ĐÊM 3
98Lê Thị Mỹ Trang09/12/1988QTKD ĐÊM 3
99Lương Minh Trí17/12/1989QTKD ĐÊM 3

Comments are closed.