Danh sách phân công GVHD Khóa 21 ngành Quản trị kinh doanh Đợt 3

Danh sách học viên cao học Khóa 21 ngành Quản trị kinh doanh được thực đề tại luận văn thạc sĩ.

Để biết GVHD vui lòng liên hệ cô Phương Mai trong giờ hành chính (ĐT: 0903.089.166)

STTHọ và tên học viênNgày sinhLớp
1Lê Thị Hải12/07/1989QTKD NGÀY 2
2Nguyễn Hoàng Phương Thảo26/11/1987QTKD ĐÊM 6
3Nguyễn Quang Chiến05/05/1987QTKD ĐÊM 6
4Phạm Xuân Cường04/09/1984QTKD ĐÊM 6
5Trương Ngọc Yến27/02/1988QTKD ĐÊM 6
6Hoàng Minh Thắng01/04/1987QTKD ĐÊM 3
7Lê Văn Quốc Thắng22/12/1984QTKD ĐÊM 3
8Phan Văn Thuộc1974QTKD NGÀY 2
9Trần Trung Kiên03/12/1983QTKD NGÀY 2
10Võ Thanh Bình15/03/1975QTKD ĐÊM 6
11Đào Ngọc Tuấn28/10/1988QTKD ĐÊM 4
12Lê Bảo Ngọc10/09/1982QTKD ĐÊM 4
13Lê Hải Vân19/10/1987QTKD ĐÊM 4
14Phan Thanh Trúc23/10/1988QTKD ĐÊM 4
15Trần Thị Phương Chi07/02/1986QTKD ĐÊM 4
16Huỳnh Cao Khoa03/12/1985QTKD ĐÊM 6
17Nguyễn Thái Dương29/09/1987QTKD ĐÊM 6
18Nguyễn Thị Tuyết Nhung03/07/1987QTKD NGÀY 2
19Phạm Thị Ngọc Hạnh05/01/1986QTKD ĐÊM 1
20Vũ Thị Thanh Xuân05/11/1980QTKD ĐÊM 6
21Bùi Thị Thanh Châm16/04/1987QTKD ĐÊM 1
22Nguyễn Phi Hùng10/01/1988QTKD ĐÊM 1
23Nguyễn Thị Hoàng Giang08/09/1985QTKD ĐÊM 1
24Phan Quốc Minh15/04/1985QTKD ĐÊM 1
25Lê Phúc Đạt25/08/1985QTKD ĐÊM 1
26Nguyễn Viết Ngọc26/02/1985QTKD NGÀY 2
27Phạm Sỹ Khoa14/11/1987QTKD NGÀY 2
28Trần Ngọc Uyển08/08/1985QTKD NGÀY 2
29Chiêm Kim Tuyền10/04/1986QTKD ĐÊM 4
30Nguyễn Công Phúc19/02/1988QTKD ĐÊM 2
31Nguyễn Thị Túc19/05/1987QTKD ĐÊM 4
32Trần Thị Ngọc Nhi07/10/1983QTKD ĐÊM 2
33Cao Thị Thanh Thương02/02/1989QTKD NGÀY 2
34Diệp Nguyễn Anh Uyên16/03/1988QTKD ĐÊM 6
35Lê Hoàng Vĩnh Phú02/04/1988QTKD ĐÊM 2
36Nguyễn Thị Lệ Quyên04/01/1985QTKD ĐÊM 6
37Nguyễn Minh Trân03/11/1988QTKD NGÀY 2
38Nguyễn Thị Mỹ Hằng27/09/1983QTKD ĐÊM 5
39Nguyễn Thị Mỹ Hạnh24/09/1983QTKD ĐÊM 5
40Lê Minh Chính09/06/1977QTKD NGÀY 2
41Lê Thị Thường Nguyên02/08/1978QTKD NGÀY 2
42Lê Thùy Nguyên13/10/1985QTKD NGÀY 2
43Đoàn Hải Tú28/05/1989QTKD ĐÊM 4
44Nguyễn Hồng Quân30/10/1985QTKD NGÀY 1
45Trần Xuân Quang13/04/1976QTKD ĐÊM 2
46Nguyễn Mạnh Hà05/01/1984QTKD NGÀY 1
47Nguyễn Thị Hà Phương15/10/1984QTKD ĐÊM 6
48Trần Minh Hiếu07/08/1984QTKD NGÀY 1
49Hứa Kim Dung13/08/1986QTKD ĐÊM 2
50Lương Thị Ái Nhi23/10/1988QTKD NGÀY 2
51Nguyễn Đức Nam11/02/1989QTKD ĐÊM 2
52Đặng Hồng Tơ28/06/1985QTKD ĐÊM 3
53Nguyễn Phạm Anh Tài30/07/1984QTKD ĐÊM 3
54Thổ Minh Vân11/10/1980QTKD ĐÊM 6
55Mai Đình Thuận22/09/1988QTKD ĐÊM 3
56Nguyễn Đức Thiện04/10/1984QTKD ĐÊM 3
57Nguyễn Tiến Dự25/11/1984QTKD ĐÊM 1
58Nguyễn Thị Ngọc Trâm21/02/1984QTKD ĐÊM 6
59Nguyễn Thị Trúc Phương05/12/1985QTKD ĐÊM 6
60Trần Văn Tuyến10/10/1987QTKD ĐÊM 6
61Nguyễn Đỗ Minh Tuấn21/10/1980QTKD ĐÊM 4
62Nguyễn Thị Ái Vân10/12/1982QTKD ĐÊM 4
63Ninh Ngọc Trâm08/06/1986QTKD ĐÊM 3
64Lâm Ngọc Minh Chi08/03/1985QTKD ĐÊM 2
65Nhiêu Kim Quí27/04/1988QTKD ĐÊM 3
66Nguyễn Kim Như07/07/1984QTKD ĐÊM 2
67Phạm Viễn14/08/1985QTKD ĐÊM 2
68Võ Phạm Thành Nhân11/02/1982QTKD ĐÊM 2
69Lê Thị Cẩm Nhung03/10/1988QTKD ĐÊM 2
70Trần Thị Ngọc Hiền18/04/1989QTKD NGÀY 2
71Cao Thị Kim Sang02/09/1987QTKD ĐÊM 3
72Tô Chí Thành04/07/1987QTKD NGÀY 2
73Trần Thị Thúy24/04/1984QTKD ĐÊM 3
74Nguyễn Hoàng Xuân08/10/1988QTKD ĐÊM 4
75Phạm Quốc Thắng03/07/1972QTKD ĐÊM 1
76Phan Thị Ngọc Minh18/04/1986QTKD ĐÊM 2
77Nguyễn Du Thuần02/11/1980QTKD NGÀY 2
78Nguyễn Thế Anh28/02/1988QTKD ĐÊM 2
79Nguyễn Thuận Đức10/08/1983QTKD ĐÊM 1
80Nguyễn Hồng Giang12/01/1987QTKD ĐÊM 1
81Nguyễn Hữu Thái Bình28/12/1982QTKD NGÀY 2
82Võ Chính Thống23/11/1984QTKD NGÀY 2
83Lâm Hoàng Phương20/09/1988QTKD ĐÊM 2
84Trần Thị Bích Ngọc22/06/1988QTKD ĐÊM 2
85Võ Thành Quang13/04/1984QTKD ĐÊM 2
86Huỳnh Tâm05/01/1973QTKD ĐÊM 3
87Nguyễn Hương Thảo17/07/1987QTKD ĐÊM 3
88Phạm Thị Hồng Trang18/06/1985QTKD ĐÊM 2
89Đoàn Thị Mai Trâm27/11/1987QTKD ĐÊM 3
90Nguyễn Chính Thạnh10/10/1985QTKD NGÀY 2
91Nguyễn Tân Long02/05/1988QTKD NGÀY 2
92Nguyễn Thị Thúy10/04/1984QTKD ĐÊM 3
93Trịnh Trung Thành21/12/1981QTKD ĐÊM 3
94Lê Thị Mỹ Ngôn03/02/1988QTKD NGÀY 2
95Nguyễn Thị Thanh Mai24/10/1986QTKD NGÀY 2
96Phạm Hạnh Dung22/10/1987QTKD NGÀY 2
97Châu Hoài Bão12/01/1989QTKD NGÀY 2
98Lê Thị Mỹ Dung27/10/1981QTKD NGÀY 1
99Trương Công Hiếu01/07/1982QTKD ĐÊM 6
100Nguyễn Toàn Trung13/04/1984QTKD ĐÊM 2
101Phạm Khánh Ngọc18/06/1984QTKD ĐÊM 2
102Trương Bảo Quốc10/01/1987QTKD ĐÊM 2

Comments are closed.