Danh sách phân công GVHD khóa 21 ngành Tài chính doanh nghiệp Đợt 2

Danh sách học viên cao học Khóa 21 ngành Tài chính Doanh nghiệp được thực hiện đề tại luận văn thạc sĩ.

Để biết GVHD vui lòng liên hệ cô Phương Mai trong giờ hành chính (ĐT: 0903.089.166)

STTHọ và tên học viênNgày sinhLớp
1Đặng Phước Duy9/7/1988TCDN ĐÊM 3
2Lê Kim Hiền10/11/1987TCDN ĐÊM 1
3Nguyễn Hoàng Bảo Duy8/4/1988TCDN ĐÊM 3
4Nguyễn Thị Vân Anh9/8/1987TCDN ĐÊM 3
5Phạm Quang Duệ2/8/1983TCDN ĐÊM 3
6Trần Bá Duy24/03/1989TCDN ĐÊM 3
7Đào Anh Trọng19/06/1987TCDN ĐÊM 2
8Lê Trường Quân10/3/1984TCDN NGÀY 2
9Nguyễn Thị Vân20/10/1985TCDN ĐÊM 2
10Vũ Thành Trung11/5/1987TCDN ĐÊM 2
11Lê Bá Khương22/09/1989TCDN ĐÊM 4
12Nguyễn Mai Khánh Linh30/11/1988TCDN NGÀY 2
13Nguyễn Phạm Trần Long11/12/1980TCDN ĐÊM 4
14Trần Minh Khánh1/5/1988TCDN ĐÊM 4
15Trương Thị Phương Ly10/10/1988TCDN ĐÊM 4
16Lê Quang Sang5/11/1988TCDN ĐÊM 2
17Mai Thị Quế Tâm1/1/1989TCDN NGÀY 2
18Nguyễn Thị Phương Thảo20/01/1985TCDN ĐÊM 2
19Phạm Hồng Thanh Tâm25/11/1988TCDN ĐÊM 2
20Vũ Thị Giang4/8/1987TCDN NGÀY 2
21Lê Minh Cúc Quỳnh23/06/1985TCDN ĐÊM 2
22Nguyễn Thị Hoàng Dung25/01/1981TCDN ĐÊM 1
23Phan Ngọc Thanh Bảo28/12/1987TCDN ĐÊM 4
24Trần Thị Hải Hà16/05/1984TCDN ĐÊM 1
25Trần Thu Giang10/9/1988TCDN ĐÊM 1
26Lê Thị Thu Oanh10/3/1986TCDN ĐÊM 4
27Nguyễn Thị Minh Nguyệt9/10/1985TCDN ĐÊM 1
28Nguyễn Thiên Kim25/10/1985TCDN ĐÊM 4
29Phan Quốc Bình20/06/1988TCDN ĐÊM 3
30Võ Thị Thảo Nguyên8/3/1988TCDN ĐÊM 4
31Bùi Thị Loan22/09/1987TCDN ĐÊM 4
32Nguyễn Tú Lan24/08/1986TCDN ĐÊM 4
33Phạm Thị Trà My16/02/1988TCDN ĐÊM 1
34Trần Xuân Lam12/9/1988TCDN ĐÊM 4
35Trịnh Thị Thanh Nhàn7/5/1989TCDN ĐÊM 4
36Hứa Nguyễn Kim Ngân22/09/1983TCDN NGÀY 2
37Huỳnh Ngọc Nam12/6/1987TCDN ĐÊM 4
38Nguyễn Thị Tuyết Ngân6/12/1988TCDN ĐÊM 4
39Phạm Thị Thùy Nguyên8/9/1987TCDN ĐÊM 4
40Võ Thị Hồng Diễm10/7/1989TCDN ĐÊM 3
41Lê Thành Đô2/5/1984TCDN ĐÊM 3
42Mai Khắc Phi20/03/1987TCDN ĐÊM 1
43Võ Thái Trung6/2/1988TCDN ĐÊM 2
44Lại Thị Hằng23/05/1986TCDN ĐÊM 4
45Nguyễn Thị Quỳnh Dao9/11/1983TCDN ĐÊM 3
46Phạm Thị Hằng18/09/1989TCDN ĐÊM 1
47Lưu Trường Giang24/03/1988TCDN NGÀY 2
48Nguyễn Huy Hùng22/09/1988TCDN NGÀY 2
49Nguyễn Thị Ngân Hà26/03/1987TCDN NGÀY 1
50Huỳnh Trần Tường Minh30/12/1974TCDN NGÀY 1
51Lê Hoàng Sơn8/11/1986TCDN ĐÊM 1
52Nguyễn Thị Thùy Dung24/07/1989TCDN ĐÊM 3
53Diệp Hoàng Anh16/04/1986TCDN ĐÊM 3
54Huỳnh Thị Kim Anh23/06/1989TCDN ĐÊM 3
55Phạm Thị Chang25/10/1987TCDN ĐÊM 3
56Nguyễn Thị Mai Trường3/1/1986TCDN ĐÊM 3
57Nguyễn Thị Tưởng16/08/1988TCDN ĐÊM 1

 

Comments are closed.