Danh sách phân công GVHD khoá 21 ngành Tài chính doanh nghiệp Đợt 3

Danh sách học viên cao học Khóa 21 ngành Tài chính doanh nghiệp được thực đề tại luận văn thạc sĩ.

Để biết GVHD vui lòng liên hệ cô Phương Mai trong giờ hành chính (ĐT: 0903.089.166)

STTHọ và tên học viênNgày sinhLớp
1Bùi Thị Kim Huyền19/09/1984TCDN ĐÊM 4
2Bùi Thị Minh Ngọc21/05/1985TCDN NGÀY 1
3Trần Thị Kim Ngân03/11/1988TCDN ĐÊM 4
4Võ Nguyễn Nguyên Hoài06/04/1988TCDN ĐÊM 4
5Vũ Thị Vân20/09/1988TCDN ĐÊM 2
6Đào Định Phương12/04/1988TCDN ĐÊM 2
7Đỗ Thị Trúc Phương20/07/1986TCDN ĐÊM 2
8Lâm Ngọc Thiên Lý02/12/1988TCDN ĐÊM 4
9Nguyễn Hàn Thiên Lý05/12/1989TCDN ĐÊM 4
10Đoàn Thị Cẩm Thúy07/10/1981TCDN NGÀY 2
11Lưu Thủy Thâm05/03/1980TCDN NGÀY 2
12Nguyễn Thị Thanh Thủy28/10/1984TCDN ĐÊM 4
13Trần Thị Bích Thủy08/01/1987TCDN ĐÊM 2
14Vũ Ngọc Thắng28/09/1987TCDN NGÀY 2
15Nguyễn Ngọc Tiệp04/08/1987TCDN NGÀY 2
16Nguyễn Thị Thùy Trang05/02/1987TCDN ĐÊM 2
17Phạm Thị Vân18/08/1986TCDN ĐÊM 1
18Phan Thị Mộng Quỳnh15/06/1989TCDN ĐÊM 2
19Phan Tuyết Trinh14/06/1987TCDN ĐÊM 2
20Nguyễn Việt Phương03/02/1984TCDN NGÀY 2
21Phạm Thị Ngọc Trang20/09/1988TCDN ĐÊM 2
22Trần Thị Trang03/10/1987TCDN ĐÊM 1
23Võ Thị Thu Trang16/03/1988TCDN ĐÊM 2
24Vũ Thị Xuân14/08/1988TCDN ĐÊM 2
25Đinh Nguyễn Như Quỳnh26/01/1987TCDN NGÀY 2
26Nguyễn Minh Tín13/08/1988TCDN ĐÊM 2
27Nguyễn Thị Thùy Trang14/01/1987TCDN ĐÊM 3
28Trần Thị Huyền Sâm25/09/1989TCDN ĐÊM 1
29Trương Nguyễn Nguyệt Văn12/12/1988TCDN ĐÊM 2
30Nguyễn Thị Kim Như26/08/1988TCDN NGÀY 2
31Nguyễn Thị Mỹ Nương30/09/1987TCDN ĐÊM 4
32Nguyễn Vũ Thục Nữ01/09/1989TCDN NGÀY 2
33Phạm Thị Hồng Nhung23/12/1989TCDN NGÀY 2
34Cao Vệ20/06/1988TCDN ĐÊM 2
35Nguyễn Thanh Tùng01/08/1989TCDN ĐÊM 2
36Phan Thị Nguyễn Trúc16/07/1988TCDN ĐÊM 2
37Hoàng Thị Ánh Hồng18/10/1988TCDN ĐÊM 4
38Mai Ngọc Rin20/10/1988TCDN ĐÊM 3
39Tạ Thị Hằng Nga07/11/1988TCDN NGÀY 1
40Nguyễn Thị Mai Hương13/12/1987TCDN ĐÊM 4
41Nguyễn Thị Mai Hương25/09/1989TCDN ĐÊM 4
42Nguyễn Văn Hùng25/03/1986TCDN ĐÊM 4
43Bùi Bạch Thanh Tâm26/11/1984TCDN ĐÊM 2
44Nguyễn Quang Sơn28/10/1989TCDN NGÀY 2
45Nguyễn Tiến Thành24/06/1985TCDN NGÀY 2
46Hồng Thạnh Đạt10/02/1989TCDN ĐÊM 3
47Phan Minh Đức30/05/1989TCDN ĐÊM 3
48Phan Thị Xuân Diệu09/07/1987TCDN ĐÊM 3
49Phạm Thanh Vũ25/09/1978TCDN ĐÊM 2
50Lê Thanh Tùng17/12/1978TCDN NGÀY 2

Comments are closed.