Danh sách phân công GVHD khóa 21 ngành Ngân hàng Đợt 1

Danh sách học viên cao học khoá 21 ngành Ngân hàng được thực hiện đề tài luận văn Thạc sĩ.

Để biết GVHD vui lòng liên hệ cô Ngô Thị Phương Mai (trong giờ hành chính) ĐT: 0903.089.166

STTHọ và tên học viênNgày sinhLớp
1Trần Thị Thùy Nhung6/11/1987NGÂN HÀNG ĐÊM 1
2Nguyễn Thị Bích Thường7/8/1989NGÂN HÀNG ĐÊM 3
3Nguyễn Thị Sáu31/12/1987NGÂN HÀNG ĐÊM 3
4Nguyễn Thị Vinh25/12/1988NGÂN HÀNG ĐÊM 3
5Đặng Thị Mỹ Lệ3/11/1987NGÂN HÀNG NGÀY 2
6Hồ Thị Thùy Linh18/12/1988NGÂN HÀNG ĐÊM 1
7Hoàng Thị Hoàn24/07/1988NGÂN HÀNG ĐÊM 1
8Ngô Thị Duy Linh25/05/1989NGÂN HÀNG ĐÊM 1
9Nguyễn Thị Phụng Hiệp25/08/1988NGÂN HÀNG ĐÊM 1
10Huỳnh Bảo Châu27/11/1988NGÂN HÀNG ĐÊM 1
11Ngô Thị Ngọc Bích15/10/1988NGÂN HÀNG ĐÊM 1
12Nguyễn Hồ Quỳnh Giao18/12/1988NGÂN HÀNG ĐÊM 1
13Phan Mai Khánh Chân7/7/1989NGÂN HÀNG ĐÊM 1
14Trương Thị Bích Đào12/6/1988NGÂN HÀNG ĐÊM 1
15Đinh Thị Thúy Thảo12/7/1988NGÂN HÀNG ĐÊM 3
16Dương Thúy Quỳnh30/11/1989NGÂN HÀNG ĐÊM 3
17Nguyễn Hồ Anh Thơ20/01/1987NGÂN HÀNG NGÀY 2
18Nguyễn Ngọc Thanh10/10/1987NGÂN HÀNG ĐÊM 3
19Nguyễn Thị Ngọc Quế Thanh25/07/1988NGÂN HÀNG ĐÊM 3
20Lâm Nguyễn Hoài Diễm28/04/1989NGÂN HÀNG NGÀY 1
21Nguyễn Trung Hoàng7/8/1989NGÂN HÀNG ĐÊM 1
22Phạm Thị Việt Hà27/05/1985NGÂN HÀNG ĐÊM 1
23Trần Thị Kim Hằng20/06/1988NGÂN HÀNG ĐÊM 3
24Vũ Thị Bích Hiếu9/8/1988NGÂN HÀNG ĐÊM 1
25Bùi Thị Thùy Anh5/4/1989NGÂN HÀNG NGÀY 2
26Lại Thị Mỹ Hà6/10/1988NGÂN HÀNG ĐÊM 1
27Lê Thị Quỳnh Châu10/5/1988NGÂN HÀNG ĐÊM 1
28Phan Thị Ánh Hồng13/11/1982NGÂN HÀNG ĐÊM 1
29Phan Thị Thiên Ân10/1/1988NGÂN HÀNG ĐÊM 2
30Hồ Hoàng Thùy Dương11/11/1987NGÂN HÀNG NGÀY 2
31Hồ Kim Duyên25/01/1989NGÂN HÀNG NGÀY 2
32Lê Vũ Hà18/12/1977NGÂN HÀNG NGÀY 2
33Nguyễn Thị Thu Hiền16/02/1985NGÂN HÀNG ĐÊM 2
34Trần Phạm Hữu Châu21/04/1988NGÂN HÀNG ĐÊM 1
35Hoàng Thị Nhị20/03/1988NGÂN HÀNG ĐÊM 1
36Lê Quang Duy6/6/1989NGÂN HÀNG NGÀY 1
37Nguyễn Thị Hồng Chánh19/07/1988NGÂN HÀNG NGÀY 2
38Tống Nguyên Dũng8/10/1987NGÂN HÀNG NGÀY 1
39Võ Văn Hiếu17/08/1989NGÂN HÀNG NGÀY 2
40Lê Thị Thảo Nguyên6/5/1989NGÂN HÀNG ĐÊM 1
41Nguyễn Thị Hoàn30/05/1987NGÂN HÀNG ĐÊM 1
42Phan Thành Nhân21/12/1989NGÂN HÀNG ĐÊM 4
43Phan Thị Hoàng Anh30/10/1987NGÂN HÀNG NGÀY 2
44Trần Bảo Nguyên12/12/1989NGÂN HÀNG ĐÊM 4
45Trần Hạnh Chương16/07/1987NGÂN HÀNG ĐÊM 1
46Trần Thụy Hoài My12/12/1985NGÂN HÀNG ĐÊM 4
47Huỳnh Thị Trường An3/8/1988NGÂN HÀNG ĐÊM 1
48Lê Hoàng Anh3/2/1989NGÂN HÀNG NGÀY 2
49Nguyễn Huỳnh Chi18/06/1989NGÂN HÀNG ĐÊM 1
50Đỗ Hoàng Minh15/09/1987NGÂN HÀNG ĐÊM 1
51Nguyễn Tấn Đạt16/10/1988NGÂN HÀNG ĐÊM 1
52Nguyễn Thị Ngọc Diệp19/02/1989NGÂN HÀNG NGÀY 2
53Huỳnh Lâm Anh Thư14/08/1984NGÂN HÀNG ĐÊM 3
54Nguyễn Phương Tuấn4/2/1983NGÂN HÀNG NGÀY 2
55Nguyễn Thị Anh Thư25/06/1988NGÂN HÀNG NGÀY 2
56Nguyễn Quang Minh9/8/1989NGÂN HÀNG ĐÊM 1
57Trần Huy Hiếu17/09/1988NGÂN HÀNG ĐÊM 1
58Trần Nam Hải15/05/1987NGÂN HÀNG ĐÊM 4
59Nguyễn Thị Thu Tím17/05/1987NGÂN HÀNG ĐÊM 3
60Trần Thị Tín20/04/1988NGÂN HÀNG ĐÊM 3
61Lê Thị Thanh Thúy12/12/1987NGÂN HÀNG NGÀY 2
62Nguyễn Quốc Trạng15/03/1988NGÂN HÀNG ĐÊM 3
63Nguyễn Huỳnh Thanh Châu21/11/1988NGÂN HÀNG ĐÊM 1
64Trà Hậu Quốc Bình11/9/1988NGÂN HÀNG ĐÊM 1
65Võ Duy Bách20/08/1987NGÂN HÀNG ĐÊM 1
66Lữ Tú Loan7/4/1989NGÂN HÀNG ĐÊM 1
67Phạm Xuân Minh29/03/1983NGÂN HÀNG NGÀY 1
68Đường Thị Minh Cận1/12/1987NGÂN HÀNG ĐÊM 1
69La Thị Thanh Bình16/05/1989NGÂN HÀNG ĐÊM 1
70Lê Ánh Diệu26/02/1988NGÂN HÀNG ĐÊM 1

Comments are closed.