Danh sách phân công GVHD khóa 21 ngành Ngân hàng Đợt 2

Danh sách học viên cao học khoá 21 ngành Ngân hàng được thực hiện đề tài luận văn Thạc sĩ.

Để biết GVHD vui lòng liên hệ cô Ngô Thị Phương Mai (trong giờ hành chính) ĐT: 0903.089.166

STTHọ và tên học viênNgày sinhLớp
1Dương Kim Ngọc2/3/1988NGÂN HÀNG ĐÊM 1
2Lê Hữu Hoàng Mai10/6/1988NGÂN HÀNG ĐÊM 1
3Lý Thị Bích Ngân15/11/1989NGÂN HÀNG ĐÊM 1
4Nguyễn Thị Thanh Nguyên7/9/1987NGÂN HÀNG ĐÊM 3
5Trần Thị Thanh Nga2/1/1988NGÂN HÀNG ĐÊM 1
6Đặng Thị Thái Ly18/09/1988NGÂN HÀNG ĐÊM 1
7Lâm Thị Thu Hà29/01/1985NGÂN HÀNG ĐÊM 1
8Nguyễn Thị Hồng Loan27/04/1988NGÂN HÀNG ĐÊM 1
9Phan Thị Mai Hạnh10/10/1987NGÂN HÀNG ĐÊM 1
10Vũ Nguyễn Ngọc Linh13/06/1987NGÂN HÀNG ĐÊM 1
11Ca Thị Tuyết Trinh4/12/1989NGÂN HÀNG ĐÊM 3
12Diệp Thị Ngọc Trâm1/11/1989NGÂN HÀNG ĐÊM 3
13Lê Nguyễn Quốc Trung9/7/1987NGÂN HÀNG ĐÊM 4
14Nguyễn Thị Như Trang9/9/1986NGÂN HÀNG ĐÊM 3
15Trần Trịnh Mỹ Tiên24/11/1988NGÂN HÀNG ĐÊM 3
16Nguyễn Thanh Hương28/05/1988NGÂN HÀNG NGÀY 2
17Nguyễn Thị Liễu21/12/1986NGÂN HÀNG ĐÊM 1
18Trần Phương Linh2/10/1989NGÂN HÀNG ĐÊM 4
19Trần Văn Lợi20/10/1988NGÂN HÀNG ĐÊM 4
20Võ Thị Khen2/12/1988NGÂN HÀNG ĐÊM 1
21Huỳnh Như Ngọc22/04/1989NGÂN HÀNG ĐÊM 4
22Lê Lam Phong4/5/1973NGÂN HÀNG ĐÊM 4
23Nguyễn Trần Thị Ngọc21/05/1989NGÂN HÀNG ĐÊM 1
24Thi Diễm Lan28/12/1988NGÂN HÀNG ĐÊM 1
25Trần Mộng Uyên Ngân13/11/1987NGÂN HÀNG NGÀY 1
26Hà Thị Thanh Huyền5/10/1989NGÂN HÀNG ĐÊM 1
27Lê Nguyễn Quỳnh Hương11/11/1987NGÂN HÀNG ĐÊM 2
28Nguyễn Thị Ánh Mai7/9/1980NGÂN HÀNG NGÀY 2
29Phạm Thị Kiều Ngân16/05/1989NGÂN HÀNG ĐÊM 4
30Vũ Thị Diễm My20/10/1988NGÂN HÀNG ĐÊM 2
31Đào Thị Huân Quyên28/09/1987NGÂN HÀNG ĐÊM 2
32Nguyễn Đào Diễm Phúc29/08/1988NGÂN HÀNG ĐÊM 3
33Nguyễn Hoàng Ái Quyên26/08/1988NGÂN HÀNG ĐÊM 3
34Phạm Thị Ngọc Phương3/1/1987NGÂN HÀNG ĐÊM 4
35Trương Thị Cẩm Nhung6/3/1989NGÂN HÀNG ĐÊM 3
36Đoàn Minh Thảo10/8/1988NGÂN HÀNG ĐÊM 4
37Giang Mỹ Sậy19/12/1989NGÂN HÀNG ĐÊM 3
38Huỳnh Kim Phụng8/7/1987NGÂN HÀNG ĐÊM 3
39Nguyễn Thị Thúy Quỳnh17/02/1988NGÂN HÀNG ĐÊM 3
40Trương Huỳnh Phúc6/7/1988NGÂN HÀNG ĐÊM 3
41Trần Thị Hồng Gấm10/7/1984NGÂN HÀNG ĐÊM 1
42Võ Thanh Hải19/10/1989NGÂN HÀNG ĐÊM 1
43Võ Thị Hồng Điệp9/1/1989NGÂN HÀNG ĐÊM 1
44Nguyễn Thị Thảo Nguyên29/04/1988NGÂN HÀNG ĐÊM 4
45Phạm Hoàng Nguyên10/3/1988NGÂN HÀNG ĐÊM 1
46Võ Hoài Nam5/10/1989NGÂN HÀNG ĐÊM 1
47Lại Hà Ngọc Xuân20/12/1987NGÂN HÀNG ĐÊM 3
48Phạm Thị Thanh Vương26/03/1989NGÂN HÀNG ĐÊM 3
49Đặng Thị Thùy Phương26/11/1987NGÂN HÀNG ĐÊM 3
50Đặng Thị Trúc Phương9/7/1988NGÂN HÀNG ĐÊM 3
51Nguyễn Thị Kim Ngọc16/04/1988NGÂN HÀNG ĐÊM 4
52Nguyễn Kim Chi17/11/1988NGÂN HÀNG ĐÊM 1
53Trần Thị Bích Diệp3/4/1989NGÂN HÀNG ĐÊM 1
54Trình Đức Duy30/10/1986NGÂN HÀNG ĐÊM 1
55Mai Thị Thương Hiền8/11/1988NGÂN HÀNG NGÀY 2
56Phan Thị Phương Linh7/5/1989NGÂN HÀNG ĐÊM 1
57Võ Thị Thu Hằng12/9/1988NGÂN HÀNG ĐÊM 1

Comments are closed.