Danh sách phân công GVHD khoá 21 ngành Ngân hàng Đợt 3

Danh sách học viên cao học khoá 21 ngành Ngân hàng được thực hiện đề tài luận văn Thạc sĩ

Để biết GVHD vui lòng liên hệ cô Ngô Thị Phương Mai (trong giờ hành chính) ĐT: 0903.089.166

STTHọ và tên học viênNgày sinhLớp
1Nguyễn Lê Diễm Phương18/10/1987NGÂN HÀNG ĐÊM 3
2Nguyễn Như Nguyệt18/08/1988NGÂN HÀNG ĐÊM 1
3Nguyễn Quốc Việt09/02/1988NGÂN HÀNG ĐÊM 3
4Nguyễn Thị Lan Phương01/04/1988NGÂN HÀNG ĐÊM 3
5Nguyễn Thị Ngọc Sa08/08/1986NGÂN HÀNG ĐÊM 4
6Bùi Thanh Bảo Yến08/06/1988NGÂN HÀNG ĐÊM 3
7Đinh Thị Ngọc Mai18/09/1988NGÂN HÀNG ĐÊM 1
8Nguyễn Thị Thủy Vân28/02/1989NGÂN HÀNG ĐÊM 3
9Thi Diễm Phương28/12/1988NGÂN HÀNG ĐÊM 1
10Trần Thị Xuân Mai11/03/1986NGÂN HÀNG ĐÊM 1
11Nguyễn Phương Uyên07/02/1989NGÂN HÀNG ĐÊM 3
12Nguyễn Thị Thúy Vân27/05/1988NGÂN HÀNG ĐÊM 4
13Phạm Thanh Truyền06/08/1988NGÂN HÀNG NGÀY 2
14Trần Như Phương23/03/1989NGÂN HÀNG ĐÊM 4
15Võ Nguyễn Anh Tú15/07/1987NGÂN HÀNG NGÀY 2
16Lê Thị Phương Nga09/09/1988NGÂN HÀNG ĐÊM 1
17Nguyễn Đình Việt13/12/1975NGÂN HÀNG NGÀY 1
18Phạm Nguyễn Hoàng Vũ26/12/1989NGÂN HÀNG ĐÊM 3
19Trần Thị Thắm20/11/1977NGÂN HÀNG NGÀY 2
20Trương Sơn Tùng20/02/1989NGÂN HÀNG NGÀY 1
21Đỗ Hạnh Nhân08/12/1978NGÂN HÀNG ĐÊM 4
22Lý Thị Ngọc Quyên01/11/1988NGÂN HÀNG NGÀY 1
23Nguyễn Phạm Kim Yến19/03/1989NGÂN HÀNG NGÀY 2
24Nguyễn Thị Vân27/12/1986NGÂN HÀNG ĐÊM 3
25Trần Thanh Uyên26/10/1989NGÂN HÀNG ĐÊM 3
26Lê Ngọc Thùy Trang01/03/1986NGÂN HÀNG ĐÊM 4
27Nguyễn Thị Mai Trâm09/02/1981NGÂN HÀNG NGÀY 2
28Nguyễn Thị Thanh Xuân24/11/1987NGÂN HÀNG ĐÊM 3
29Phạm Thị Ngọc Trân27/09/1987NGÂN HÀNG ĐÊM 4
30Phan Thanh Thủy30/09/1989NGÂN HÀNG ĐÊM 4
31Hồ Thị Vy Thảo14/01/1988NGÂN HÀNG ĐÊM 3
32Nguyễn Đặng Bảo Trân08/03/1989NGÂN HÀNG ĐÊM 3
33Nguyễn Ngô Duyên Thùy23/10/1986NGÂN HÀNG ĐÊM 3
34Phan Thạch Thảo29/10/1989NGÂN HÀNG ĐÊM 3
35Trần Thái Phương Trang10/03/1988NGÂN HÀNG ĐÊM 3
36Chu Thị Thanh Hương19/12/1988NGÂN HÀNG ĐÊM 1
37Nguyễn Nhật Nga10/11/1988NGÂN HÀNG ĐÊM 1
38Nguyễn Thị Minh Tú12/03/1989NGÂN HÀNG ĐÊM 3
39Bùi Ngọc Phú06/04/1987NGÂN HÀNG ĐÊM 3
40Nguyễn Trung Trí20/08/1989NGÂN HÀNG ĐÊM 3
41Phạm Ngọc Thuận12/09/1988NGÂN HÀNG ĐÊM 3
42Dương Thị Ngọc Phượng04/11/1988NGÂN HÀNG ĐÊM 3
43Hà Uyên Phương02/09/1988NGÂN HÀNG ĐÊM 3
44Hồ Xuân Phượng09/11/1988NGÂN HÀNG ĐÊM 3
45Nguyễn Thị Huyền14/07/1983NGÂN HÀNG ĐÊM 1
46Phạm Thị Ngọc Hường23/03/1989NGÂN HÀNG ĐÊM 1
47Trương Thị Mỹ Xuyên06/08/1989NGÂN HÀNG ĐÊM 4
48Bùi Thị Thùy Trang28/10/1987NGÂN HÀNG ĐÊM 4
49Diệp Tuyết Phương06/08/1988NGÂN HÀNG ĐÊM 3
50Nguyễn Thị Như Quỳnh02/04/1988NGÂN HÀNG ĐÊM 3

Comments are closed.