Danh sách phân công GVHD khóa 21 ngành QTKD Đợt 1

Danh sách học viên cao học khoá 21 ngành Quản trị kinh doanh được thực hiện đề tài luận văn Thạc sĩ.

Để biết GVHD vui lòng liên hệ cô Ngô Thị Phương Mai (trong giờ hành chính) ĐT: 0903.089.166

STTHọ và tên học viênNgày sinhLớp
1Đinh Tấn Hữu2/6/1976QTKD NGÀY 2
2Nguyễn Thị Kim Thảo4/6/1976QTKD ĐÊM 2
3Trần Nam Trung7/5/1985QTKD ĐÊM 4
4Trần Văn Cường22/09/1968QTKD NGÀY 2
5Võ Thành Hải20/11/1979QTKD NGÀY 2
6Nguyễn Đại Trường15/06/1979QTKD ĐÊM 2
7Nguyễn Hồng Nhựt Thái5/6/1983QTKD ĐÊM 3
8Nguyễn Hữu Tín23/07/1982QTKD NGÀY 2
9Nguyễn Thị Thúy1/10/1984QTKD NGÀY 2
10Trần Thị Trà My25/03/1987QTKD NGÀY 2
11Hồ Đức Nghĩa1/6/1988QTKD NGÀY 2
12Lý Thị Kim Cương18/10/1985QTKD NGÀY 2
13Nguyễn Thị Ngọc Thương22/04/1986QTKD ĐÊM 3
14Phạm Thị Hòa20/06/1987QTKD NGÀY 2
15Võ Thị Thu Trang28/06/1988QTKD ĐÊM 2
16Đặng Ngọc Xuân Trang11/12/1988QTKD ĐÊM 3
17Hồ Thanh Tùng13/05/1986QTKD ĐÊM 4
18Phạm Thanh Tùng1/1/1986QTKD ĐÊM 4
19Trần Quốc Tuấn18/10/1989QTKD ĐÊM 2
20Trần Thị Mỹ Hạnh8/12/1987QTKD NGÀY 2
21Nguyễn Thị Bảo Khuyên10/11/1988QTKD ĐÊM 1
22Phạm Thành Long19/07/1988QTKD ĐÊM 1
23Phạm Xuân Hùng20/07/1987QTKD ĐÊM 1
24Bùi Thị Phương Quỳnh20/11/1989QTKD NGÀY 2
25Đặng Thị Thu Hương1/8/1988QTKD NGÀY 2
26Lưu Thị Thùy Dương19/06/1987QTKD ĐÊM 1
27Nguyễn Thị Thanh Hằng9/8/1987QTKD ĐÊM 1
28Trần Thị Hoa13/03/1987QTKD ĐÊM 1
29Đào Thị Kim Huyền24/04/1987QTKD ĐÊM 1
30Đỗ Đăng Khoa21/08/1986QTKD ĐÊM 1
31Lê Dũng Chinh18/06/1979QTKD NGÀY 1
32Lê Quốc Tuấn8/1/1986QTKD NGÀY 1
33Nguyễn Thái Huy10/3/1987QTKD NGÀY 1
34Lương Thùy Trâm21/04/1980QTKD ĐÊM 3
35Phạm Thị Đăng Thơ10/7/1979QTKD ĐÊM 3
36Trần Đức Quý28/02/1976QTKD ĐÊM 3
37Dương Đình Mai Long21/05/1988QTKD NGÀY 2
38Nguyễn Thị Phượng18/09/1978QTKD NGÀY 2
39Nguyễn Thị Thảo29/08/1987QTKD NGÀY 2
40Nguyễn Hải Minh Đăng15/06/1982QTKD ĐÊM 1
41Nguyễn Tính30/04/1987QTKD ĐÊM 3
42Phan Ngọc Toàn5/2/1989QTKD ĐÊM 3
43Lê Tiết Ngọc13/12/1986QTKD ĐÊM 2
44Nguyễn Đình Hồng22/11/1967QTKD ĐÊM 5
45Thái Thị Kim Loan22/08/1987QTKD ĐÊM 5
46Nguyễn Trọng Trí17/02/1985QTKD ĐÊM 3
47Tiêu Thành Thái5/7/1987QTKD ĐÊM 3
48Trần Thị Ngọc Thảo11/10/1982QTKD ĐÊM 3
49Bùi Đăng Khoa13/02/1984QTKD NGÀY 2
50Nguyễn Thị Thu Hường24/12/1987QTKD NGÀY 2
51Trần Ngọc Diệp25/07/1984QTKD NGÀY 2
52Nguyễn Hữu Đức16/01/1982QTKD NGÀY 2
53Nguyễn Thị Thành Thơ10/11/1984QTKD NGÀY 2
54Phan Thập Toàn8/10/1979QTKD ĐÊM 3
55Lê Thanh Thùy19/01/1988QTKD NGÀY 2
56Trần Đức Phương30/03/1987QTKD NGÀY 2
57Trần Thị Thùy Vân23/02/1987QTKD NGÀY 2
58Nguyễn Thị Anh Vân19/07/1988QTKD NGÀY 2
59Trần Thị Huỳnh Anh20/07/1987QTKD NGÀY 2
60Trần Thị Thanh Vân23/04/1986QTKD NGÀY 2
61Nguyễn Thị Mỹ Hạnh5/7/1988QTKD ĐÊM 1
62Nguyễn Thị Thu Hương11/6/1987QTKD ĐÊM 1
63Phan Thị Phượng10/5/1988QTKD ĐÊM 2
64Lê Nguyễn Minh Duy19/11/1988QTKD NGÀY 1
65Nguyễn Thị Hoàng Yến29/11/1988QTKD NGÀY 1
66Nhan Ngọc Linh10/10/1988QTKD NGÀY 1
67Đặng Nguyễn Hồng Phúc28/04/1987QTKD ĐÊM 2
68Lê Trung Dũng7/4/1977QTKD ĐÊM 2
69Nguyễn Trường Xuân Nam22/06/1987QTKD ĐÊM 2
70Nguyễn Thị Phi Yến12/12/1988QTKD ĐÊM 4
71Nguyễn Thị Su Sê23/11/1988QTKD NGÀY 2
72Võ Trần Cẩm Tú12/10/1986QTKD NGÀY 2
73Nguyễn Tùng Sơn25/10/1987QTKD ĐÊM 3
74Thái Thanh Thanh Trâm28/04/1988QTKD ĐÊM 3
75Võ Vĩnh Huy11/1/1987QTKD NGÀY 1
76Lê Huỳnh Nhã Uyên25/04/1984QTKD ĐÊM 4
77Nguyễn Ngọc Nhã Uyên31/08/1985QTKD ĐÊM 4
78Nguyễn Thị Hoàng Vân23/07/1986QTKD ĐÊM 4
79Nguyễn Công Phương25/11/1987QTKD NGÀY 2
80Nguyễn Thị Thanh Thanh14/01/1988QTKD NGÀY 2
81Trần Thị Kim Quyên10/5/1986QTKD NGÀY 2
82Lê Chi Lợi26/08/1986QTKD ĐÊM 1
83Nguyễn Thị Hải Yến10/12/1989QTKD ĐÊM 4
84Âu Lệ Uyên4/11/1983QTKD ĐÊM 4
85Lê Thị Thanh Thảo19/08/1985QTKD ĐÊM 4
86Phùng Tín Trung28/02/1987QTKD ĐÊM 4
87Hồ Tiến Đạt18/07/1988QTKD ĐÊM 4
88Huỳnh Phương Trang5/6/1987QTKD ĐÊM 3
89Nguyễn Mạnh Tuấn26/03/1984QTKD ĐÊM 3
90Hoàng Thị Hương Thảo6/11/1987QTKD ĐÊM 3
91Nguyễn Lê Phương Thanh22/11/1989QTKD ĐÊM 3
92Nguyễn Thị Thu Thủy31/10/1989QTKD ĐÊM 3
93Nguyễn Hồng Ngọc Mai Trâm11/12/1988QTKD ĐÊM 3

Comments are closed.