Danh sách phân công GVHD khóa 21 ngành Tài chính doanh nghiệp

Danh sách học viên cao học khóa 21 ngành Tài chính doanh nghiệp được phân công GVHD

Để biết GVHD vui lòng liên hệ Ngô Thị Phương Mai (trong giờ hành chính) (ĐT: 0903.089.166)

STTHọ và tên học viênNgày sinhLớp
1Cao Ngọc Hà12/12/1987TCDN ĐÊM 3
2Lê Lan Thanh12/4/1987TCDN ĐÊM 2
3Lê Thị Kim Tuyền16/01/1984TCDN ĐÊM 2
4Nguyễn Thị Ánh Tuyết9/8/1987TCDN ĐÊM 2
5Nguyễn Văn Tuyển4/3/1987TCDN ĐÊM 2
6Nhan Đặng Hải Phương5/3/1986TCDN ĐÊM 2
7Phạm Nguyễn Duy Phương2/7/1989TCDN ĐÊM 2
8Phan Bích Vân3/10/1985TCDN ĐÊM 2
9Phan Thành Đạt28/08/1988TCDN NGÀY 2
10Võ Thị Mộng Điệp20/04/1988TCDN ĐÊM 3
11Võ Trần Trung27/01/1989TCDN ĐÊM 2
12Trương Duyên Trân26/02/1987TCDN ĐÊM 2
13Bùi Nhật Hạnh2/3/1989TCDN ĐÊM 4
14Đàm Thị Thanh Hương10/7/1989TCDN NGÀY 2
15Đỗ Thị Hoàng Linh16/10/1989TCDN NGÀY 2
16Huỳnh Thị Cẩm Khuê24/08/1988TCDN ĐÊM 4
17Nguyễn Quốc Khang5/12/1983TCDN NGÀY 2
18Nguyễn Thị Hồng12/1/1988TCDN ĐÊM 4
19Nguyễn Thị Kim Tuyến13/05/1989TCDN NGÀY 2
20Nguyễn Thị Ngọc Hà23/06/1989TCDN NGÀY 2
21Phan Thị Mỹ Hiền1/4/1989TCDN NGÀY 2
22Bùi Thị Diễm Phúc18/04/1985TCDN ĐÊM 2
23Bùi Thị Phương Thùy11/4/1988TCDN ĐÊM 2
24Đặng Ngọc Thanh5/10/1981TCDN ĐÊM 2
25Đặng Thị Thanh Thái22/11/1989TCDN ĐÊM 2
26Lê Khánh Linh3/2/1988TCDN NGÀY 2
27Lê Nguyễn Quỳnh Phương8/10/1988TCDN ĐÊM 2
28Nguyễn Thị Phương Thảo11/3/1987TCDN ĐÊM 2
29Nguyễn Thị Thanh Tâm31/12/1989TCDN ĐÊM 2
30Nguyễn Thị Thu Trang30/08/1987TCDN ĐÊM 2
31Phạm Thị Thanh Thúy17/07/1987TCDN ĐÊM 2
32Trần Huỳnh Kim Thoa25/05/1988TCDN ĐÊM 2
33Trần Thanh Thuận31/10/1984TCDN ĐÊM 2
34Trần Thị Thương21/02/1988TCDN ĐÊM 2
35Văn Minh Mẫn16/12/1985TCDN NGÀY 2
36Vũ Phạm Hưng Linh29/01/1988TCDN NGÀY 2
37Bùi Thị Bích Phương10/9/1989TCDN ĐÊM 2
38Cao Thị Nguyệt Quế26/03/1985TCDN ĐÊM 2
39Dư Thân Danh6/7/1987TCDN NGÀY 2
40Hà Thị Mỹ Hoa22/04/1989TCDN NGÀY 2
41Hồ Thị Thanh Giang28/02/1988TCDN ĐÊM 1
42Hoàng Trung Kiên10/10/1979TCDN NGÀY 2
43Lê Bùi Hồng Khanh20/12/1988TCDN NGÀY 2
44Lê Đặng Huỳnh Như26/05/1988TCDN NGÀY 2
45Lê Tự Thành Công5/11/1989TCDN NGÀY 2
46Ngô Hà Thảo25/07/1989TCDN NGÀY 2
47Nguyễn Hoàng Thoa30/06/1982TCDN ĐÊM 2
48Nguyễn Lý Thiên Hương1/1/1989TCDN NGÀY 2
49Nguyễn Thị Mỹ Hiếu1/2/1989TCDN ĐÊM 4
50Nguyễn Thị Mỹ Hương10/1/1984TCDN ĐÊM 4
51Phan Ngọc Bảo Châu20/01/1989TCDN NGÀY 2
52Trương Thiết Hà17/03/1989TCDN ĐÊM 4
53Bùi Thị Mỹ Hạnh16/06/1983TCDN ĐÊM 4
54Đào Nguyễn Khánh Giang27/11/1988TCDN ĐÊM 3
55Hồ Huyền Phương10/7/1988TCDN ĐÊM 2
56Lê Thị Minh Hương10/1/1977TCDN NGÀY 1
57Lê Thị Thanh Hoà24/10/1989TCDN NGÀY 2
58Nguyễn Hoàng Thụy Bích Trâm15/02/1988TCDN NGÀY 2
59Nguyễn Hồng Phúc14/12/1988TCDN ĐÊM 1
60Nguyễn Huy Bảo26/10/1989TCDN ĐÊM 3
61Nguyễn Thị Thanh Thủy2/9/1988TCDN ĐÊM 2
62Phạm Thái Huyền Trân17/08/1985TCDN ĐÊM 2
63Võ Hồng Hạnh28/12/1984TCDN ĐÊM 4
64Võ Thị Kim Thủy8/4/1986TCDN ĐÊM 3
65Đinh Viết Khuê8/7/1984TCDN ĐÊM 4
66Đỗ Thị Bích20/06/1988TCDN ĐÊM 3
67Dương Thị Lệ Quyên12/4/1989TCDN ĐÊM 2
68Hoàng Thị Phương Thảo8/1/1988TCDN ĐÊM 1
69Lương Thị Kim Chi10/10/1988TCDN ĐÊM 3
70Nguyễn Lê Thảo Phương29/04/1987TCDN ĐÊM 2
71Nguyễn Phượng Hoàng15/12/1989TCDN ĐÊM 4
72Nguyễn Thị Bảo Trân10/1/1986TCDN NGÀY 1
73Nguyễn Văn Viên7/3/1981TCDN NGÀY 2
74Tô Gia Lệ17/05/1988TCDN ĐÊM 1
75Trần Hồng Hạnh7/10/1989TCDN ĐÊM 4
76Trần Thị Minh Họa12/6/1987TCDN ĐÊM 4
77Trang Ngọc Yến Vỹ8/8/1985TCDN ĐÊM 1
78Trương Thị Thanh Thủy27/01/1986TCDN ĐÊM 2
79Viên Ngọc Bích22/01/1985TCDN ĐÊM 3
80Võ Thị Ngọc Thanh11/10/1987TCDN ĐÊM 2
81Cao Ngọc Hướng Dương24/06/1986TCDN ĐÊM 3
82Đặng Anh Tuấn20/10/1989TCDN ĐÊM 2
83Hoàng Tuấn Dũng3/2/1989TCDN NGÀY 2
84Nguyễn Thành Đạt25/09/1988TCDN ĐÊM 3
85Nguyễn Thị Thanh Bình3/6/1987TCDN NGÀY 2
86Phạm Thị Thu Hà30/10/1988TCDN ĐÊM 4
87Phan Vũ Tú An12/10/1989TCDN ĐÊM 3
88Trần Thị Hoàng Anh29/10/1987TCDN ĐÊM 3
89Võ Trung Tùng1/3/1989TCDN NGÀY 2
90Vũ Lâm Công10/9/1986TCDN ĐÊM 1
91Vưu Ngọc Hà3/11/1987TCDN ĐÊM 3
92Bùi Ngọc Đoan Trinh23/04/1986TCDN NGÀY 2
93Hồ Anh Tú24/01/1989TCDN NGÀY 2
94Ngô Thanh Trà21/10/1989TCDN ĐÊM 2
95Ngô Thị Thu Hiền3/8/1989TCDN ĐÊM 4
96Nguyễn Công Thành21/05/1988TCDN ĐÊM 2
97Nguyễn Kim Anh2/10/1979TCDN ĐÊM 3
98Nguyễn Thị Như Tú25/02/1989TCDN ĐÊM 2
99Nguyễn Thị Thùy17/01/1988TCDN NGÀY 2
100Nguyễn Việt Hòa29/04/1989TCDN ĐÊM 4
101Phan Thị Thanh Thủy25/01/1989TCDN ĐÊM 2
102Trần Thị Thanh Thúy24/02/1989TCDN ĐÊM 2
103Vũ Thị Bích Ngọc18/05/1978TCDN NGÀY 1
104Ngô Thanh Tuyền5/3/1988TCDN ĐÊM 2
105Nguyễn Băng Trinh21/12/1989TCDN NGÀY 2
106Văn Thị Kiều Vi22/01/1989TCDN ĐÊM 2
107Bùi Thị Yến Dân5/7/1988TCDN ĐÊM 1
108Nguyễn Thế Tuấn14/04/1978TCDN NGÀY 2
109Nguyễn Thị Ánh Ngọc16/08/1988TCDN ĐÊM 4
110Nguyễn Thị Minh Ngọc5/3/1988TCDN ĐÊM 4
111Nguyễn Thương Tín5/8/1988TCDN ĐÊM 2
112Trần Thị Thiên Hương17/09/1989TCDN ĐÊM 4
113Trương Thúy Hằng15/09/1989TCDN ĐÊM 4
114Vũ Thị Mỹ Ngọc20/01/1990TCDN ĐÊM 4
115Vương Trí Hướng23/07/1989TCDN ĐÊM 4
116Đỗ Thị Hà Trang10/11/1988TCDN NGÀY 2
117Hoàng Trần Tuyết Minh8/10/1986TCDN ĐÊM 4
118Mai Thị Thuận3/3/1988TCDN ĐÊM 2
119Nguyễn Hữu Tài13/12/1980TCDN NGÀY 2
120Nguyễn Ngọc Uyên Phương24/12/1989TCDN NGÀY 2
121Nguyễn Thị Bích Thuận18/08/1985TCDN ĐÊM 2
122Nguyễn Thị Thương26/06/1987TCDN NGÀY 2
123Trần Thị Phương Thi10/1/1988TCDN NGÀY 2
124Vũ Thị Hà Thương30/03/1986TCDN NGÀY 2
125Đỗ Nguyên Thanh25/12/1977TCDN NGÀY 2
126Đỗ Thanh Cẩm Nhung27/02/1988TCDN NGÀY 2
127Đỗ Thành Nhân30/07/1988TCDN NGÀY 2
128Nguyễn Hoàng Nhật Tân1/8/1988TCDN NGÀY 2
129Nguyễn Hữu Nhân20/11/1988TCDN NGÀY 2
130Nguyễn Thị Oanh6/5/1987TCDN NGÀY 2
131Phan Thị Vân Hà27/07/1989TCDN NGÀY 2
132Trần Ngọc Thiện4/1/1988TCDN ĐÊM 2
133Võ Nhất Sinh16/12/1988TCDN ĐÊM 2
134Nguyễn Xuân Sơn29/03/1974TCDN NGÀY 2
135Đặng Huyền Kim Yến15/04/1989TCDN NGÀY 2
136Diệp Ngọc Yến2/9/1987TCDN NGÀY 2
137Đỗ Thị Bảy4/3/1989TCDN ĐÊM 3
138Hồ Thủy Tiên25/11/1989TCDN ĐÊM 2
139Lê Nguyễn Quỳnh Tiên25/07/1986TCDN ĐÊM 2
140Ngô Thị Bích Trâm4/10/1988TCDN ĐÊM 1
141Nguyễn Thị Huyền Trang18/09/1988TCDN ĐÊM 2
142Nguyễn Thị Kim Trâm1/8/1989TCDN ĐÊM 2
143Thái Hoàng Chương5/3/1987TCDN ĐÊM 3
144Trương Quốc Thái16/09/1989TCDN ĐÊM 2
145Vũ Thị Vân Anh21/06/1988TCDN ĐÊM 3

Comments are closed.