Danh sách phân công GVHD khóa 21 ngành Thương mại Đợt 1

Danh sách học viên cao học khoá 21 ngành Thương mại được thực hiện đề tài luận văn Thạc sĩ.

Để biết GVHD vui lòng liên hệ cô Ngô Thị Phương Mai (trong giờ hành chính) ĐT: 0903.089.166

STTHọ và tên học viênNgày sinhLớp
1Huỳnh Ngọc Liêm7/8/1981THƯƠNG MẠI ĐÊM
2Nguyễn Thị Thùy Dung14/06/1985THƯƠNG MẠI ĐÊM
3Phạm Thị Diệu Hiền1/1/1988THƯƠNG MẠI NGÀY
4Nguyễn Đinh Hoài Nhi1/1/1989THƯƠNG MẠI ĐÊM
5Nguyễn Thị Minh16/07/1988THƯƠNG MẠI ĐÊM
6Nguyễn Xuân Kim Long22/08/1988THƯƠNG MẠI NGÀY
7Phạm Thị Ngọc Loan4/4/1989THƯƠNG MẠI ĐÊM
8Phan Trung Nam3/2/1983THƯƠNG MẠI NGÀY
9Đỗ Thị Phượng12/2/1980THƯƠNG MẠI NGÀY
10Lê Hồng Xuân2/1/1985THƯƠNG MẠI ĐÊM
11Nguyễn Quỳnh Phương Thảo11/7/1988THƯƠNG MẠI ĐÊM
12Trương Thị Hòa15/08/1988THƯƠNG MẠI ĐÊM
13Võ Phan Trúc Phương29/10/1988THƯƠNG MẠI ĐÊM
14Biện Thị Mai Duyên7/2/1989THƯƠNG MẠI NGÀY
15Phan Ngọc Xuân Thảo8/11/1989THƯƠNG MẠI NGÀY
16Trần Thị Ngọc Bích17/05/1988THƯƠNG MẠI ĐÊM
17Đặng Nguyễn Tất Thành19/05/1987THƯƠNG MẠI ĐÊM
18Nguyễn Thị Ánh Hồng30/09/1988THƯƠNG MẠI ĐÊM
19Trần Thị Quỳnh Nga12/2/1989THƯƠNG MẠI ĐÊM
20Dương Văn Định27/03/1979THƯƠNG MẠI NGÀY
21Lê Thị Hải Yến15/09/1986THƯƠNG MẠI ĐÊM
22Ngô Xuân Trang3/12/1988THƯƠNG MẠI ĐÊM
23Quách Hữu Hồng15/01/1987THƯƠNG MẠI ĐÊM
24Nguyễn Phan Thái Hằng29/09/1989THƯƠNG MẠI ĐÊM
25Nguyễn Thị Thanh Phương26/04/1987THƯƠNG MẠI ĐÊM
26Trần Thị Minh Hà8/6/1988THƯƠNG MẠI ĐÊM
27Hoàng Hữu Lợi2/4/1988THƯƠNG MẠI ĐÊM
28Huỳnh Thị Kim Ngân30/04/1988THƯƠNG MẠI ĐÊM
29Lê Thị Thùy Linh13/01/1988THƯƠNG MẠI NGÀY
30Vũ Thị Bạch Liên10/1/1982THƯƠNG MẠI ĐÊM
31Nguyễn Bảo Quỳnh28/08/1987THƯƠNG MẠI ĐÊM
32Phạm Hà Anh Thư2/5/1989THƯƠNG MẠI ĐÊM

Comments are closed.