Danh sách xóa tên học viên cao học khóa 23 ngành Thẩm định giá

STTMSSVHọTên
17701230121Nguyễn ĐăngChi
27701230124Mai BạchĐào
37701230127Phạm ĐăngHưng
47701230130Lê HoàngKhởi
57701230129Đặng Thị MộngKiều
67701230133Nghiêm DiệpLinh
77701230132Cao Thị MỹLinh
87701230137Hồ ThịNhài
97701230141Trương DuSang
107701230148Nguyễn Minh DiệpThảo
117701230153Lê PhúTrí
127701230155Tô Thị ThanhTrúc
137701230156Lâm QuốcTrung
147701230144La Mỹ
157701230146Khưu MinhTuấn

Comments are closed.