Danh sách học viên tốt nghiệp chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt 2 năm 2012

DANH SÁCH HỌC VIÊN TỐT NGHIỆP CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NĂM 2012 – ĐỢT 2

TTHọTênNgày sinhNơi sinhSố, ngày QĐ trúng tuyểnChuyên
ngành
Ghi chú
1Phạm Thị KimCúc03/07/1979Hà Nam8511/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 07/08/2007TC-NH
2Nguyễn ĐìnhChiến20/10/1982Hà Tĩnh8511/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 07/08/2007TC-NH
3Nghiêm Thị MinhDung03/05/1981Khánh Hòa8511/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 07/08/2007TC-NH
4Nguyễn Vũ QuỳnhHoa24/11/1982TP.HCM8511/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 07/08/2007QTKD
5Nguyễn Thị ThanhHồng11/02/1984TP.HCM8511/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 07/08/2007TC-NH
6Hoàng ThịHồng15/06/1983Hải Dương8511/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 07/08/2007TC-NH
7Phạm MỹNga31/08/1984Tiền Giang8511/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 07/08/2007KDTM
8Phạm Thị MinhNguyệt15/04/1982Kiên giang8511/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 07/08/2007TC-NH
9Phạm Thị HồngPhương03/07/1980Thái Bình8511/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 07/08/2007TC-NH
10Võ Thị ThanhTâm29/08/1984Đồng Tháp8511/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 07/08/2007TC-NH
11Võ ViễnThạch06/12/1981TT Huế8511/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 07/08/2007TC-NH
12Vũ NhânVương05/12/1981TP.HCM8511/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 07/08/2007QTKD
13Phạm YếnVy26/06/1982Lâm Đồng8511/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 07/08/2007TC-NH
14Nguyễn Thị ThanhXuân07/04/1983Tiền Giang8511/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 07/08/2007TC-NH
15Hà ThanhBình01/01/1966Bình Thuận8514/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 11/09/2007TC-NH
16Nguyễn Ngọc MỹDuyên21/11/1982TP.HCM8514/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 11/09/2007TC-NH
17Tạ Ngọc LuynhĐa16/08/1985Bình Định1379/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 19/09/08TC-NH
18Phạm Thị DuyLinh10/10/1985Bình Định1379/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 19/09/08TC-NH
19Nguyễn ThịLoan12/02/1985Đồng Nai1379/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 19/09/08TC-NH
20Trương Thị BíchNgọc10/10/1985Kiên Giang1379/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 19/09/08Kế toán
21Phan Thị ThúyQuỳnh13/11/1985TP.HCM1379/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 19/09/08Kế toán
22Trần Thị PhươngThanh27/09/1985TP.HCM1379/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 19/09/08Kế toán
23Nguyễn Thị TúyAn01/04/1984Lâm Đồng1380/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 19/9/2008QTKD
24Bùi Thị VânAnh13/02/1982Hải Phòng1380/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 19/09/08TC-NH
25Hoàng ViệtAnh04/01/1983Hà Tây1380/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 19/09/08TC-NH
26Nguyễn CôngAnh24/01/1985Thái Bình1380/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 19/09/08TC-NH
27Nguyễn Thị KimAnh13/06/1982TP.HCM1380/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 19/09/08QTKD
28Nguyễn Thị TrúcAnh7/9/1985Đắk Lắk1380/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 19/09/08Kế toán
29Nguyễn Thị TúAnh03/07/1985Quảng Trị1380/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 19/09/08TC-NH
30Dương VănCường28/10/1983Bắc Giang1380/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 19/09/08TC-NH
31Nguyễn AnCường26/08/1983Bình Định1380/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 19/09/08QTKD
32Dương NgọcChâu25/05/1969Bà Rịa - Vũng Tàu1380/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 19/09/08QTKD
33Lâm Thị NgọcChâu30/04/1980TP.HCM1380/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 19/09/08QTKD
34Trần NgọcChâu27/02/1985TP.HCM1380/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 19/09/08TC-NH
35Trương Hoài NgọcChâu06/12/1980Phú Yên1380/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 19/09/08KDTM
36Lê ThịChi04/12/1967Tiền Giang1380/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 19/09/08QTKD
37Bùi Thị KimChung14/05/1980An Giang1380/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 19/09/08TC-NH
38Nguyễn QuốcDân10/07/1983Tiền Giang1380/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 19/09/08TC-NH
39Cù Thị KiềuDiễm25/05/1979Tây Ninh1380/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 19/09/08TC-NH
40Kiều Thị TúDiễm12/11/1984Phú Yên1380/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 19/09/08QTKD
41Tạ Thị NgọcDiệp23/06/1985Gia Lai1380/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 19/09/08TC-NH
42Phạm Thị NgọcDung29/03/1985TP.HCM1380/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 19/09/08TC-NH
43Nguyễn VănDũng15/10/1985Tiền Giang1380/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 19/09/08TC-NH
44Lê HữuDuy08/11/1983TP.HCM1380/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 19/09/08QTKD
45Nguyễn BùiDuy06/11/1983Hà Nam1380/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 19/09/08TC-NH
46Trần Đình MẫnDuy21/08/1977TP.HCM1380/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 19/09/08QTKD
47Nguyễn ThúyDuyên27/05/1982An Giang1380/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 19/09/08KDTM
48Phạm HữuDự15/06/1976Bến Tre1380/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 19/09/08QTKD
49Dương Thị LanĐài19/12/1974Đồng Tháp1380/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 19/09/08Kế toán
50Lê Thị BíchĐào05/10/1976Quảng Nam1380/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 19/9/2008QTKD
51Đinh ThanhĐiền16/03/1984Đồng Nai1380/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 19/09/08QTKD
52Nguyễn VănĐoàn19/05/1980Hà Nam1380/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 19/09/08TC-NH
53Lê Nguyễn HòaĐồng17/08/1985Phú Yên1380/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 19/09/08TC-NH
54Đồng AnhĐức15/02/1983TP.HCM1380/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 19/09/08TC-NH
55Trần VănĐức12/10/1972Đà Nẵng1380/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 19/09/08QTKD
56Huỳnh Đăng HươngGiang18/10/1982Bến Tre1380/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 19/09/08TC-NH
57Lê Thị HươngGiang26/06/1981Đồng Nai1380/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 19/09/08TC-NH
58Quách Nữ TrườngGiang03/10/1985Hòa Bình1380/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 19/09/08Kế toán
59Phạm Thị Xuân26/10/1984TP.HCM1380/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 19/09/2008KTCT
60Trần Mạnh22/10/1982Bình Dương1380/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 19/09/08Kế toán
61Nguyễn Thị ThanhHải24/04/1979Thái Bình1380/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 19/09/08QTKD
62Phạm GiaHải26/04/1972Hà Nội1380/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 19/09/08QTKD
63Phạm MinhHải17/11/1982Lâm Đồng1380/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 19/09/08QTKD
64Trần Nguyễn MinhHải24/07/1983Bình Thuận1380/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 19/09/08TC-NH
65Nguyễn Thị MỹHạnh02/08/1984Tiền Giang1380/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 19/09/08TC-NH
66Trần VănHảo10/5/1977Bình Định1380/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 19/09/08QTKD
67Nguyễn Thị LệHằng01/07/1983Bình Định1380/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 19/09/08Kế toán
68Nguyễn Thị ThúyHằng12/12/1982Bình Định1380/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 19/09/08TC-NH
69Trần Thị NgọcHằng09/07/1976Long An1380/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 19/09/08QTKD
70Lê Thị NgọcHân08/03/1985TP.HCM1380/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 19/09/08TC-NH
71Huỳnh ThịHậu20/06/1982Bình Định1380/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 19/09/08QTKD
72Đặng Thị ThuHiền29/03/1985Thừa Thiên - Huế1380/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 19/09/08TC-NH
73Đỗ Thị ThuHiền9/10/1982Thái Nguyên1380/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 19/09/08TC-NH
74Nguyễn Thị ThuHiền02/01/1984Bình Thuận1380/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 19/09/08QTKD
75Nguyễn QuốcHiệp17/04/1982TP.HCM1380/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 19/09/08TC-NH
76Nguyễn Thị BíchHiệp17/06/1983Hà Tây1380/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 19/09/08Kế toán
77Hiệp24/03/1983Hải Dương1380/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 19/09/08TC-NH
78Lê ThanhHiếu18/07/1982Quảng Nam1380/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 19/09/08QTKD
79Lê Thị NgọcHiếu02/02/1981Tiền Giang1380/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 19/09/08TC-NH
80Phạm QuangHiếu16/10/1983Thanh Hóa1380/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 19/09/08QTKD
81Thái KhánhHòa21/10/1979Bến Tre1380/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 19/09/08QTKD
82Nguyễn Thị SongHoanh20/08/1984Quảng Ngãi1380/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 19/09/08TC-NH
83Nguyễn ChíHùng06/10/1976TP.HCM1380/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 19/09/08QTKD
84Nguyễn ThanhHuy17/01/1978Lâm Đồng1380/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 19/09/08TC-NH
85Trần PhướcHuy02/08/1984TP.HCM1380/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 19/09/08QTKD
86Võ QuốcHuy07/06/1984Đắk Lắk1380/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 19/09/08QTKD
87Đặng Minh DiệuHuyền03/12/1982Quảng Ngãi1380/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 19/09/08QTKD
88Lê KimHuyền28/03/1983Quảng Ninh1380/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 19/09/08TC-NH
89Ngô ThanhHuyền21/08/1982Nam Định1380/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 19/09/08TC-NH
90Nguyễn LệHuyền07/02/1983Bình Định1380/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 19/09/08QTKD
91Nguyễn PhươngHuyền19/08/1983Bình Định1380/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 19/09/08QTKD
92Phạm ThanhHuyền20/09/1981Hà Nội1380/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 19/09/08QTKD
93Phan Thụy BíchHuyền27/09/1984Bình Thuận1380/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 19/09/08TC-NH
94Trần ViệtHưng18/06/1984Long An1380/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 19/09/08TC-NH
95Huỳnh Thị ThuHương18/08/1979Lâm Đồng1380/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 19/9/2008QTKD
96Nguyễn Thị ThuHương11/03/1982Vĩnh Long1380/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 19/09/08TC-NH
97Nông Thị ThuHương09/02/1983Tiền Giang1380/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 19/09/08TC-NH
98Trần Thị XuânHương26/09/1978Tiền Giang1380/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 19/09/08TC-NH
99Triệu Hoàng LiênHương18/05/1983TP.HCM1380/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 19/09/08QTKD
100Hoàng Thị ThuHường09/12/1983Quảng Ninh1380/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 19/09/08QTKD
101Huỳnh TrungKiên06/08/1982Long An1380/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 19/09/08QTKD
102Nguyễn ThiênKỳ12/08/1974Bến Tre1380/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 19/09/08QTKD
103Kỳ12/07/1970Thanh Hóa1380/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 19/09/08TC-NH
104Trần ĐìnhKhải18/10/1981Khánh Hòa1380/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 19/9/2008QTKD
105Trương ThịKhanh16/08/1982Hà Tây1380/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 19/09/08TC-NH
106Hoàng Thị MinhKhuê12/03/1984Long An1380/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 19/09/08TC-NH
107Vũ GiaKhuyến06/07/1979Tây Ninh1380/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 19/09/08TC-NH
108Nguyễn Ngọc MinhKhương20/03/1979Tiền Giang1380/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 19/09/08QTKD
109Lâm Kim QuếLan16/05/1980Cần Thơ1380/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 19/09/08TC-NH
110Trương ThanhLan22/05/1985TP.HCM1380/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 19/09/08QTKD
111Võ Phạm MaiLan21/05/1984Bà Rịa - Vũng Tàu1380/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 19/09/08TC-NH
112Nguyễn NgọcLâm26/07/1984TP.HCM1380/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 19/09/08TC-NH
113Lê Nguyễn Nữ HoàiLệ24/06/1985Quảng Ngãi1380/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 19/09/08TC-NH
114Cao QuangLiêm30/12/1975Bến Tre1380/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 19/09/08TC-NH
115Phạm Ngọc DuyLiêm29/12/1981Thừa Thiên - Huế1380/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 19/09/08QTKD
116Bùi Thị BíchLiên20/03/1964Gia Lai1380/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 19/09/08Kế toán
117Nguyễn Thị ÁiLiên30/06/1984TP.HCM1380/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 19/09/08TC-NH
118Đổng HoàiLinh09/07/1981An Giang1380/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 19/09/08TC-NH
119Nguyễn Thị ThùyLinh13/10/1979Tây Ninh1380/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 19/09/08TC-NH
120Quang Thị TốLoan16/08/1985Bình Dương1380/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 19/09/08QTKD
121Dương ThanhLong12/08/1978Đồng Nai1380/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 19/9/2008QTKD
122Nguyễn ThăngLong30/03/1976Cà Mau1380/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 19/9/2008QTKD
123Nguyễn ĐạoLong25/06/1975Quảng Trị1380/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 19/09/08QTKD
124Đặng VănLộc08/01/1983Đồng Nai1380/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 19/09/08TC-NH
125Nguyễn Thị MỹLộc01/05/1983Long An1380/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 19/09/08KDTM
126Nguyễn MinhLuân01/02/1981Tiền Giang1380/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 19/09/08TC-NH
127Lê ThịLuyến16/08/1979TP.HCM1380/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 19/09/08QTKD
128Trần NgọcLuyến14/07/1979Cần Thơ1380/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 19/09/08QTKD
129Mai Thanh10/10/1979Lâm Đồng1380/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 19/09/08QTKD
130Phan Thị Hồng09/05/1982Bình Thuận1380/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 19/09/08TC-NH
131Phạm Việt ThanhMai7/11/1983Bình Dương1380/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 19/09/08QTKD
132Đào BảoMinh26/10/1977Phú Yên1380/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 19/09/08QTKD
133Dương NgọcMinh17/09/1971Bà Rịa - Vũng Tàu1380/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 19/09/08QTKD
134Nguyễn ĐìnhMinh6/9/1983Quảng Ngãi1380/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 19/09/08QTKD
135Sỳ SuyMỹ21/03/1983Đồng Nai1380/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 19/09/08TC-NH
136Phạm CôngNam12/11/1968Cần Thơ1380/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 19/09/08QTKD
137Nguyễn ĐốiNội21/04/1974Hà Tĩnh1380/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 19/9/2008QTKD
138Lê ThịNga01/01/1985Quảng Nam1380/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 19/09/08QTKD
139Nguyễn KiềuNga24/08/1977Đồng Nai1380/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 19/09/08QTKD
140Vũ ThịNga25/11/1983Nam Định1380/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 19/09/08TC-NH
141Bùi Thị KimNgân11/02/1985Long An1380/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 19/09/08QTKD
142Ngô Hoàng KimNgân03/01/1985Vĩnh Long1380/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 19/09/08TC-NH
143Nguyễn Thị ThuNgân31/07/1980Hải Phòng1380/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 19/09/08TC-NH
144Tăng BảoNgân1984An Giang1380/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 19/09/08TC-NH
145Trần NhưNgân05/11/1982Bà Rịa - Vũng Tàu1380/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 19/09/08TC-NH
146Nguyễn VănNghị01/07/1981Hà Nam1380/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 19/09/08TC-NH
147Nguyễn VĩnhNghiêm15/09/1984Gia Lai1380/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 19/9/2008QTKD
148Tống ThịNghiêm02/02/1981Bến Tre1380/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 19/09/08QTKD
149Hoàng ĐạiNgọc19/08/1983Thanh Hóa1380/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 19/09/08TC-NH
150Nguyễn Thị BíchNgọc15/11/1985Cà Mau1380/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 19/09/08TC-NH
151Nguyễn Thị KimNgọc05/12/1983Bà Rịa - Vũng Tàu1380/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 19/09/08QTKD
152Lương Vũ ThảoNguyên26/09/1982Gia Lai1380/QĐ-ĐHKT-SĐH, ngày 19/9/2008QTKD
153Bùi Thức ThảoNguyên02/07/1981Tiền Giang1380/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 19/09/08QTKD
154Phan Hà ThanhNhã22/06/1979An Giang1380/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 19/09/08QTKD
155Vương Thị ThanhNhàn15/01/1985Bình Dương1380/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 19/09/08Kế toán
156Ngô Lân VỹNhân10/10/1977TP.HCM1380/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 19/09/08QTKD
157Nguyễn Thị ThùyNhung24/09/1985Đồng Nai1380/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 19/09/08TC-NH
158Lê MinhNhứt11/10/1979TP.HCM1380/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 19/09/08TC-NH
159Đặng Mai ThụcOanh13/12/1985Vĩnh Long1380/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 19/09/08TC-NH
160Nguyễn HoàngOanh11/04/1984Đồng Nai1380/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 19/09/08TC-NH
161Trần Thị NgọcOanh11/10/1982Phú Yên1380/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 19/09/08QTKD
162Nguyễn ThanhPhong07/07/1977Tiền Giang1380/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 19/09/08QTKD
163Phương13/02/1978TP.HCM1380/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 19/09/08TC-NH
164Lê Thị MinhPhương18/06/1984Long An1380/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 19/09/08TC-NH
165Nguyễn ThanhPhương10/01/1976Bình Dương1380/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 19/09/08QTKD
166Võ MinhPhương09/04/1981Thừa Thiên - Huế1380/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 19/09/08QTKD
167Trần Thị KimPhượng12/01/1983TP.HCM1380/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 19/9/2008QTKD
168Nguyễn Thị MỹPhượng04/10/1984Khánh Hòa1380/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 19/09/08TC-NH
169Ngô VănQuằn18/09/1959Vĩnh Long1380/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 19/9/2008QTKD
170Nguyễn AnhQuốc11/07/1983Bà Rịa - Vũng Tàu1380/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 19/09/08QTKD
171Đỗ Thị NhưQuỳnh27/10/1984Bình Dương1380/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 19/09/08TC-NH
172Trần ThếSinh25/02/1984Bình Định1380/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 19/09/08TC-NH
173Tăng DuySum14/09/1972Tiền Giang1380/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 19/09/08QTKD
174Lê Đức QuốcSỹ05/01/1982Ninh Thuận1380/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 19/09/08TC-NH
175Nguyễn Thị ThanhTâm04/09/1979Bình Định1380/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 19/9/2008QTKD
176Dương VănTâm12/02/1975Phú Yên1380/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 19/09/08TC-NH
177Lê VănTâm04/07/1983Thanh Hóa1380/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 19/09/08QTKD
178Phạm TrungTấn05/08/1982Cần Thơ1380/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 19/09/08TC-NH
179Lê ThảoTiên18/02/1984Đồng Nai1380/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 19/09/08QTKD
180Hoàng XuânTình05/10/1984Long An1380/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 19/09/08TC-NH
181Lê Anh07/08/1980Trà Vinh1380/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 19/9/2008QTKD
182Bùi Phương04/02/1979An Giang1380/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 19/09/08TC-NH
183Lê Thị Ngọc10/12/1983Bình Định1380/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 19/09/08TC-NH
184Văn CôngTuân07/07/1982Long An1380/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 19/09/08TC-NH
185Lý HoàngTuấn15/01/1981TP.HCM1380/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 19/09/08TC-NH
186Nguyễn MinhTuấn06/08/1981Hà Tây1380/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 19/09/08QTKD
187Lê Thị NgọcTuyền15/11/1983Sóc Trăng1380/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 19/09/08TC-NH
188Nguyễn Thị ThanhTuyền11/08/1981Long An1380/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 19/09/08TC-NH
189Lê DuyTường09/05/1982TP.HCM1380/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 19/09/08TC-NH
190Nguyễn VănThại12/08/1980Phú Yên1380/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 19/09/08QTKD
191Hoàng Thị ThanhThanh09/06/1984TP.HCM1380/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 19/9/2008QTKD
192Nguyễn Thị ThuThanh16/04/1979Quảng Nam1380/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 19/09/08TC-NH
193Triệu HồngThanh15/12/1978Đồng Nai1380/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 19/09/08QTKD
194Nguyễn TấnThành19/09/1977Bến Tre1380/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 19/09/08TC-NH
195Trần NgọcThành15/12/1982TP.HCM1380/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 19/09/08QTKD
196Nguyễn Nguyện XuânThảo10/09/1975Đồng Nai1380/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 19/9/2008QTKD
197Đặng ThanhThảo9/12/1984TP.HCM1380/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 19/09/08QTKD
198Lê Thị ThanhThảo27/10/1981Đồng Nai1380/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 19/09/08TC-NH
199Lữ Thị ThanhThảo20/10/1981Tiền Giang1380/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 19/09/08QTKD
200Nguyễn Thị PhươngThảo14/05/1984TP.HCM1380/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 19/09/08TC-NH
201Phan ThanhThảo25/07/1980TP.HCM1380/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 19/09/08QTKD
202Phan Thị PhươngThảo8/11/1983Quảng Ngãi1380/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 19/09/08QTKD
203Võ KimThảo11/09/1979Bình Thuận1380/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 19/09/08TC-NH
204Hoàng HuyThắng13/03/1982Sơn La1380/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 19/09/08QTKD
205Phạm HoàngThắng07/05/1979Hà Nội1380/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 19/09/08TC-NH
206Lê MaiThi28/07/1985Kon Tum1380/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 19/09/08TC-NH
207Lê Nguyễn TrungThiện13/07/1974Đồng Nai1380/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 19/09/08TC-NH
208Nguyễn Thị ThanhThiết20/04/1984Khánh Hòa1380/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 19/09/08TC-NH
209Trần ĐứcThọ14/11/1981Nghệ An1380/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 19/09/08QTKD
210Triệu Thị KimThoa19/01/1984Nam Định1380/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 19/09/08TC-NH
211Huỳnh Đình LệThu08/06/1982An Giang1380/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 19/09/08QTKD
212Trương Phạm LiênChâu15/12/1982Tiền Giang1596/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 14/10/08TC-NH
213Nguyễn Thị HảiThúy8/12/1983Nghệ An1596/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 14/10/2008QTKD
214Nguyễn Thị ThanhThủy28/09/1981Khánh Hòa1596/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 14/10/08QTKD
215Phạm HồngThủy10/06/1985TP.HCM1596/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 14/10/08TC-NH
216Mai ThanhThúy28/04/1980Tiền Giang1596/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 14/10/08TC-NH
217Nguyễn Lưu NhưThụy23/10/1978Ninh Thuận1596/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 14/10/08QTKD
218Huỳnh Ngọc AnhThư15/06/1975Quảng Nam1596/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 14/10/08TC-NH
219Nguyễn Đăng AnhThư31/01/1977TP.HCM1596/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 14/10/08QTKD
220Chu ThịThương06/10/1984Kiên Giang1596/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 14/10/08QTKD
221Nguyễn VĩnhTrà9/11/1980Trà Vinh1596/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 14/10/08QTKD
222Nguyễn Thị ThuTrang21/06/1983Nam Định1596/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 14/10/08TC-NH
223Nguyễn Thị NgọcTrâm10/05/1984TP.HCM1596/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 14/10/08Kế toán
224Huỳnh Thị NgọcTrầm10/09/1985Bến Tre1596/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 14/10/08QTKD
225Thái Thị BíchTrân18/04/1984Cần Thơ1596/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 14/10/08TC-NH
226Nguyễn Thị TuyếtTrinh08/08/1981Đồng Tháp1596/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 14/10/08TC-NH
227Nguyễn Thị TuyếtTrinh17/10/1983Phú Yên1596/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 14/10/08Kế toán
228Trương Mỹ HạnhTrinh17/04/1984Quảng Ngãi1596/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 14/10/08QTKD
229Trần TrungTrực25/12/1983Tây Ninh1596/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 14/10/08TC-NH
230Đinh NgọcTrường01/10/1980Bình Phước1596/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 14/10/08TC-NH
231Nguyễn Thị MộngVân09/06/1980Bình Dương1596/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 14/10/2008QTKD
232Dương ThùyVân29/09/1983Tiền Giang1596/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 14/10/08TC-NH
233Lê Thị ThanhVân08/09/1984Hà Nội1596/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 14/10/08TC-NH
234Nguyễn Thị BíchVân25/09/1985Quảng Ngãi1596/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 14/10/08TC-NH
235Phạm Lê ThanhViệt16/10/1983Đồng Nai1596/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 14/10/08QTKD
236Đặng QuangVinh1/12/1983Vĩnh Long1596/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 14/10/08QTKD
237Huỳnh Kim15/02/1973Bình Dương1596/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 14/10/08QTKD
238Quách Hoa Thiên20/02/1984Bình Định1596/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 14/10/08QTKD
239Lương Thị KhánhVy19/07/1983Bình Định1596/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 14/10/08TC-NH
240Nguyễn Thị MỹXuyến08/12/1983Lâm Đồng1596/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 14/10/08TC-NH
241Đặng NgọcYến06/11/1985Tiền Giang1596/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 14/10/08TC-NH
242Trần HảiYến24/12/1985Tiền Giang1596/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 14/10/08TC-NH
243Kiều ĐìnhTrang9/12/1982Hà Tây146/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 14/02/2008TC-NH
244Trần QuốcPhong03/08/1986Tiền Giang1104/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 12/11/2009TC-NH
245Đỗ Vũ HồngPhúc02/03/1983TP.HCM1104/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 12/11/2009TC-NH
246Nguyễn Thị HươngGiang11/17/1982Hưng Yên1112/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 26/6/2009CS công
247Lê HoaMai15/12/1985Thanh Hóa1624/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 02/10/2009TC-NH
248Phạm Võ ThanhĐiệp11/03/1986TP.HCM2104/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 12/11/09QTKD
249Nguyễn HảiĐông30/04/1983Đồng Nai2104/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 12/11/09QTKD
250Nguyễn AnhKhoa24/12/1984Đồng Tháp2104/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 12/11/09QTKD
251Phan ThanhLong09/06/1984Bình Phước2104/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 12/11/09QTKD
252Nguyễn QuốcPhong01/02/1984Đắk Lắk2104/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 12/11/09QTKD
253Trần GiangPhong02/05/1984Bình Định2104/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 12/11/09QTKD
254Nguyễn Văn LongSơn12/05/1973Bến Tre2104/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 12/11/09QTKD
255Cao QuốcViệt10/10/1981Lâm Đồng2104/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 12/11/09QTKD
256Dương HoàngAn21/09/1969Bắc Giang2104/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 12/11/09QTKD
257Từ VânAnh02/11/1985TPHCM2104/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 12/11/2009QTKD
258Hồ Thị VânAnh29/08/1982TP.HCM2104/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 12/11/09TC-NH
259Hoàng Thị PhươngAnh06/05/1986Bắc Giang2104/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 12/11/09TC-NH
260Nguyễn Thị HoàngAnh04/09/1986Tây Ninh2104/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 12/11/09Kế toán
261Nguyễn VânAnh16/11/1985Cần Thơ2104/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 12/11/09TC-NH
262Tống Thị NgọcAnh19/02/1985Ninh Bình2104/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 12/11/09TC-NH
263Trần QuốcAnh26/09/1979Đồng Nai2104/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 12/11/09QTKD
264Nguyễn ThanhBình25/09/1977Tiền Giang2104/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 12/11/09TC-NH
265Trương QuốcBình27/02/1980Bạc Liêu2104/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 12/11/09TC-NH
266Võ ThanhBình1975TP.HCM2104/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 12/11/09QTKD
267Bùi MạnhCường29/05/1982Lâm Đồng2104/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 12/11/09Kế toán
268Lục VănCường23/09/1983Đồng Nai2104/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 12/11/09TC-NH
269Phạm ĐứcCường10/03/1985Hải Dương2104/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 12/11/09TC-NH
270Nguyễn NgọcChánh25/04/1987Gia Lai2104/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 12/11/09TC-NH
271Lại Thị NgọcChâm13/10/1986TP.HCM2104/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 12/11/09TC-NH
272Lê Thị KhánhChi12/03/1985Hà Tĩnh2104/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 12/11/09KDTM
273Mai ThịChín01/04/1983Tiền Giang2104/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 12/11/09QTKD
274Nguyễn Thị NgọcChinh17/09/1984TP.HCM2104/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 12/11/09TC-NH
275Tạ Thị KimChúc05/03/1986Quảng Trị2104/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 12/11/09KDTM
276Lê Thị ThuChung07/04/1983Quảng Nam2104/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 12/11/2009QTKD
277Bùi Đình PhươngDung06/04/1985Quảng Ngãi2104/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 12/11/09TC-NH
278Hồ Thị ThuDung06/01/1983TP.HCM2104/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 12/11/09TC-NH
279Nguyễn HữuDũng28/03/1974Quảng Nam2104/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 12/11/09TC-NH
280Vũ CôngDũng25/07/1977Hà Tây2104/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 12/11/09QTKD
281Trần Thị ThuDuyên07/04/1985Phú Yên2104/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 12/11/09TC-NH
282Trần Nguyễn BăngDương06/01/1985TP.HCM2104/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 12/11/09QTKD
283Nguyễn ChếEm29/06/1986Cần Thơ2104/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 12/11/09TC-NH
284HoàngGiang12/01/1980Kiên Giang2104/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 12/11/09TC-NH
285Nguyễn Hữu LongGiang20/04/1984TP.HCM2104/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 12/11/09KDTM
286Đỗ Văn16/05/1983Đồng Nai2104/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 12/11/09QTKD
287Lê Thị Thanh02/11/1982Đồng Tháp2104/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 12/11/09QTKD
288Ngô Thái22/04/1981Đồng Nai2104/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 12/11/09QTKD
289Nguyễn Thị02/10/1978Bình Thuận2104/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 12/11/09TC-NH
290Nguyễn VănHải26/12/1985Đồng Nai2104/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 12/11/09Kế toán
291Phạm HồngHải06/01/1975Ninh Bình2104/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 12/11/09TC-NH
292Hoàng ThịHạnh11/09/1985Nam Định2104/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 12/11/09QTKD
293Lê Thị MỹHạnh18/08/1985Đắk Lắk2104/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 12/11/09KDTM
294Trần Thị ThanhHảo26/11/1986Kon Tum2104/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 12/11/09KDTM
295Nguyễn ThúyHằng15/01/1985Đồng Nai2104/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 12/11/09Kế toán
296Phạm Thị ThuHằng27/08/1987Gia Lai2104/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 12/11/09TC-NH
297Sử Thị ThuHằng07/11/1983Hà Tĩnh2104/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 12/11/09KTPT
298Trần DiệuHằng01/06/1985Hà Nội2104/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 12/11/09QTKD
299Trần Thị MỹHằng10/10/1983Bến Tre2104/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 12/11/09QTKD
300Nguyễn VănHậu31/07/1983Đắk Lắk2104/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 12/11/09QTKD
301Bùi ThuHiền06/09/1985Đồng Tháp2104/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 12/11/09TC-NH
302Đinh Thị ThuHiền16/05/1986Kon Tum2104/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 12/11/09TC-NH
303Huỳnh Thị ThuHiền24/01/1979Trà Vinh2104/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 12/11/09TC-NH
304Phạm ThuHiền23/01/1986Nam Định2104/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 12/11/09QTKD
305Nguyễn Thị ÁiHiệp16/10/1979Bình Thuận2104/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 12/11/09TC-NH
306Nguyễn KhánhHòa01/02/1986Khánh Hòa2104/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 12/11/09TC-NH
307Nguyễn Thị KhánhHòa01/06/1987Quảng Ngãi2104/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 12/11/09KTPT
308Trần Thị ThanhHòa09/02/1982TP.HCM2104/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 12/11/09TC-NH
309Bùi Tá AnhHoài25/09/1983Đồng Nai2104/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 12/11/09TC-NH
310Đinh NhậtHoàng30/12/1985Khánh Hòa2104/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 12/11/09TC-NH
311Nguyễn Thị CẩmHồng20/02/1986Tiền Giang2104/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 12/11/09KDTM
312Lê Thị CẩmHồng24/06/1986Phú Yên2104/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 12/11/09Kế toán
313Bùi VănHuân15/03/1984Thái Bình2104/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 12/11/09QTKD
314Lê MinhHuệ20/03/1985Thanh Hóa2104/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 12/11/09TC-NH
315Nguyễn Thị MinhHuệ24/02/1985Quảng Nam2104/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 12/11/09Kế toán
316Phạm ViếtHùng19/01/1973Hải Phòng2104/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 12/11/09KTPT
317NguyễnHuy20/01/1984TP.HCM2104/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 12/11/09TC-NH
318Nguyễn SơnHuy27/11/1985Đồng Nai2104/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 12/11/09TC-NH
319Phạm ĐăngHưng05/06/1986Hải Dương2104/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 12/11/09QTKD
320Phan ThànhHưng19/04/1982Bình Phước2104/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 12/11/09TC-NH
321Đặng Thị LanHương25/02/1980Đắk Lắk2104/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 12/11/09KDTM
322Nguyễn Thị KimHương20/05/1982TP.HCM2104/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 12/11/09QTKD
323Khương SỹKiên20/10/1973Thanh Hóa2104/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 12/11/09TC-NH
324Trần NgọcKiệt23/02/1964Đồng Nai2104/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 12/11/09TC-NH
325Huỳnh Thị PhượngKhanh09/01/1987Cần Thơ2104/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 12/11/09Kế toán
326Nguyễn TuấnKhanh10/10/1982Đồng Nai2104/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 12/11/09QTKD
327Phan TuấnKhánh17/11/1980Khánh Hòa2104/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 12/11/09TC-NH
328Phan ĐăngKhoa02/01/1983Tiền Giang2104/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 12/11/09QTKD
329Phạm TràLam03/03/1986Bình Phước2104/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 12/11/09Kế toán
330Nguyễn ThànhLăng28/07/1982Thái Bình2104/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 12/11/09KDTM
331Lê Thị ThùyLinh06/11/1985Quảng Nam2104/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 12/11/09QTKD
332Nguyễn Việt NgọcLinh16/11/1984Bình Định2104/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 12/11/09QTKD
333Nguyễn Thị NgọcLoan28/01/1983TP.HCM2104/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 12/11/09TC-NH
334Võ Thị ThanhLoan26/08/1984TP.HCM2104/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 12/11/09TC-NH
335Phạm Thị TrúcLy25/07/1982Bình Thuận2104/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 12/11/09TC-NH
336Nguyễn ĐứcMinh24/11/1977Hà Nội2104/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 12/11/09TC-NH
337Nguyễn Lưu ThùyMinh12/07/1983Phú Yên2104/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 12/11/09TC-NH
338Nguyễn VănMinh08/02/1985Quảng Ngãi2104/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 12/11/09KTPT
339Vũ Thị KhánhMinh20/08/1983Phú Yên2104/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 12/11/09Kế toán
340Vưu VănMinh26/12/1972Vĩnh Long2104/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 12/11/09TC-NH
341Hà ThịMỹ19/11/1985Bình Định2104/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 12/11/09Kế toán
342Trần HoàngNam29/08/1984Long An2104/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 12/11/09KTPT
343Trương HuệNam05/01/1980Bến Tre2104/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 12/11/09TC-NH
344Nguyễn Thị NguyệtNga05/11/1978Vĩnh Long2104/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 12/11/09TC-NH
345Phạm ThanhNga06/06/1985Bình Định2104/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 12/11/09QTKD
346Trần Thị ThanhNga06/06/1987Bình Định2104/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 12/11/09TC-NH
347Nguyễn KiềuNgân01/01/1987Vĩnh Long2104/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 12/11/09QTKD
348Trần Thị KimNgân16/06/1985TP.HCM2104/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 12/11/09TC-NH
349Hồ TrọngNghĩa28/11/1984TP.HCM2104/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 12/11/09QTKD
350Nguyễn TrọngNghĩa07/09/1982Bình Thuận2104/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 12/11/09QTKD
351Phan MỹNgọc19/12/1980Đồng Nai2104/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 12/11/09TC-NH
352Nguyễn Thị BíchNguyên07/04/1987Bình Thuận2104/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 12/11/09KDTM
353Hoàng ThịNguyện02/08/1987Đắk Lắk2104/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 12/11/09QTKD
354Lê Thị ÁnhNguyệt03/09/1984TP.HCM2104/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 12/11/09QTKD
355Hoàng Thị ThanhNhàn19/07/1979TP.HCM2104/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 12/11/09TC-NH
356Đoàn Thị LêNhân20/01/1979Bến Tre2104/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 12/11/09QTKD
357Võ Thị HiềnNhi26/10/1985Quảng Ngãi2104/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 12/11/09Kế toán
358Phan Thị HồngNhung09/06/1982Thanh Hóa2104/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 12/11/09TC-NH
359Nguyễn Thị QuỳnhNhư07/05/1983TP.HCM2104/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 12/11/09QTKD
360Phan VănNhựt02/08/1984Long An2104/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 12/11/09TC-NH
361Nguyễn Thị HoàngOanh1984Đồng Nai2104/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 12/11/09QTKD
362Võ Thị KimOanh07/01/1983Tiền Giang2104/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 12/11/09TC-NH
363Trần ThanhPhong06/03/1984Bình Định2104/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 12/11/09TC-NH
364Đặng HữuPhúc15/02/1986Long An2104/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 12/11/09QTKD
365Nguyễn Thanh MinhPhúc03/10/1975TP.HCM2104/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 12/11/09TC-NH
366Trần NgọcPhúc11/07/1985Khánh Hòa2104/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 12/11/09Kế toán
367Lữ Thị KimPhụng10/08/1985TP.HCM2104/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 12/11/09Kế toán
368Nguyễn HuyPhương08/11/1985Khánh Hòa2104/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 12/11/09TC-NH
369Nguyễn NamPhương01/06/1982Tây Ninh2104/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 12/11/09QTKD
370Nguyễn Thị TrúcPhương31/07/1984Đồng Nai2104/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 12/11/09TC-NH
371Phạm Thị KiếnPhương22/04/1985Quảng Ngãi2104/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 12/11/09TC-NH
372Phan ThịPhượng08/03/1969Quảng Nam2104/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 12/11/09TC-NH
373Nguyễn XuânQuang28/01/1986Kiên Giang2104/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 12/11/09QTKD
374Trần NguyệtQuế17/07/1984Gia Lai2104/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 12/11/09TC-NH
375Trần Thị TốQuyên08/01/1987Kiên Giang2104/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 12/11/09QTKD
376Bùi ThịQuỳnh27/09/1981Hải Phòng2104/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 12/11/09TC-NH
377Lương Thị ÁnhSương25/09/1984Bình Dương2104/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 12/11/09TC-NH
378Nguyễn ThànhTài29/05/1985Vĩnh Long2104/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 12/11/09Kế toán
379Lê Thị MinhTâm14/09/1984Bình Dương2104/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 12/11/09QTKD
380Nguyễn ThanhTiên20/07/1975Quảng Nam2104/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 12/11/09QTKD
381Lê QuangTiến15/05/1983Quảng Ngãi2104/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 12/11/09TC-NH
382Nguyễn Huỳnh Thanh21/04/1985Bà Rịa - Vũng Tàu2104/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 12/11/09KDTM
383Nguyễn Thiên13/06/1986TP.HCM2104/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 12/11/09Kế toán
384Bùi Ân AnhTuấn20/3/1980Tiền Giang2104/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 12/11/2009QTKD
385Hà VănTuấn25/10/1981Hà Tây2104/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 12/11/09QTKD
386Nguyễn MinhTuấn20/11/1986Đồng Nai2104/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 12/11/09KTPT
387Nguyễn Thị ThanhTuyền24/01/1985Phú Yên2104/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 12/11/09KDTM
388Nguyễn Thị KimTuyến13/01/1985Bình Định2104/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 12/11/09Kế toán
389Võ Thị ÁnhTuyết20/06/1985Quảng Nam2104/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 12/11/09TC-NH
390Tô QuốcThái07/02/1980Đồng Nai2104/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 12/11/09TC-NH
391Bành ThuThảo24/05/1979Tây Ninh2104/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 12/11/09QTKD
392Hàng MinhThảo20/03/1985Khánh Hòa2104/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 12/11/09TC-NH
393Nguyễn Thị NhưThảo12/04/1986Bình Thuận2104/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 12/11/09TC-NH
394Phạm ThanhThảo01/11/1985Long An2104/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 12/11/09QTKD
395Phạm Thị NhưThảo10/12/1972Vĩnh Long2104/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 12/11/09TC-NH
396Phạm Thị XuânThảo16/11/1986Bình Định2104/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 12/11/09TC-NH
397Phạm BảoThịnh24/03/1981Tây Ninh2104/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 12/11/09QTKD
398Đậu Thị KimThoa30/06/1985Hà Tĩnh2104/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 12/11/09Kế toán
399Lương ĐứcThuận12/06/1986An Giang2104/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 12/11/09Kế toán
400Mai XuânThủy25/06/1985Bình Dương2104/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 12/11/09Kế toán
401Trương Thị ThanhThủy10/06/1984Long An2104/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 12/11/09QTKD
402Nguyễn NgọcThuyết05/07/1981Đồng Nai2104/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 12/11/09KTPT
403Huỳnh Thu MinhThư16/08/1985Phú Yên2104/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 12/11/09Kế toán
404Lê Nguyễn Thụy AnhThư23/10/1985TP.HCM2104/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 12/11/09QTKD
405Nguyễn DuyThực14/11/1985Nam Định2104/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 12/11/09TC-NH
406Huỳnh NgọcThương06/01/1985Bình Định2104/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 12/11/09TC-NH
407Lê ThanhTrà01/09/1986Trà Vinh2104/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 12/11/09TC-NH
408Đoàn Thị ThùyTrang14/03/1984Thừa Thiên - Huế2104/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 12/11/2009QTKD
409Đinh Lệ MỹTrang12/01/1984Quảng Nam2104/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 12/11/09TC-NH
410Huỳnh Thị ThanhTrang30/05/1986Bình Định2104/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 12/11/09Kế toán
411Lê Thị HuyềnTrang16/05/1986Thanh Hóa2104/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 12/11/09Kế toán
412Nguyễn Thị NhưTrang12/08/1980TP.HCM2104/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 12/11/09QTKD
413Nguyễn Thị ThùyTrang10/09/1984Bình Dương2104/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 12/11/09QTKD
414Trần Phụng ThùyTrang28/06/1985Đồng Nai2104/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 12/11/09TC-NH
415Trần Thị ThùyTrang30/04/1985TP.HCM2104/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 12/11/09QTKD
416Lê Thị KimTranh15/01/1974Bến Tre2104/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 12/11/09QTKD
417Võ Thị ThanhTrúc07/07/1984Bến Tre2104/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 12/11/09TC-NH
418Trần ChánhTrung07/11/1980TP.HCM2104/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 12/11/09QTKD
419Bùi Phạm TúUyên28/09/1986Bình Định2104/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 12/11/09Kế toán
420Huỳnh ẤuVăn08/11/1984Phú Yên2104/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 12/11/09QTKD
421Nguyễn Thị HồngVân31/08/1985Quảng Nam2104/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 12/11/09TC-NH
422Nguyễn Thị KimVân13/09/1986Kon Tum2104/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 12/11/09Kế toán
423Nguyễn ThịViên20/06/1984Quảng Ngãi2104/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 12/11/09Kế toán
424Phan ThanhVinh21/07/1985Cần Thơ2104/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 12/11/09TC-NH
425Huỳnh MinhXuân11/11/1981TP.HCM2104/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 12/11/09QTKD
426Nguyễn Thị NhưÝ07/04/1982Thừa Thiên - Huế2104/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 12/11/09TC-NH
427Nguyễn Thị PhươngÝ11/10/1986Đắk Lắk2104/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 12/11/09TC-NH
428Thái Thị ThyYên01/11/1972TP.HCM2104/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 12/11/09KDTM
429Hà VănCung08/08/1968Tây Ninh2105/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 12/11/2009KTCT
430Vũ Thị BíchHạnh20/04/1984Quảng Nam2105/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 12/11/2009KTCT
431Phạm Thị XuânPhương20/01/1981TP.HCM2105/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 12/11/2009KTCT
432NhanThanh24/02/1982Vĩnh Long2105/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 12/11/2009KTCT
433Nguyễn ThịBình15/09/1985QUẢNG BÌNH2106/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 12/11/09TC-NH
434Trần ĐặngDũng22/01/1986KHÁNH HÒA2106/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 12/11/09TC-NH
435Lê HuyềnĐức14/02/1985BÌNH DƯƠNG2106/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 12/11/09KDTM
436Bùi Thị Hồng17/06/1986TP.HCM2106/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 12/11/09TC-NH
437TRẦN LÝ TRÀMI24/09/1985TP.HCM2106/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 12/11/09KDTM
438Nguyễn Thị TràMy15/12/1986BÌNH ĐỊNH2106/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 12/11/09TC-NH
439Lê Thị ThúyDiễm17/09/1982Đồng Nai2107/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 12/11/09TC-NH
440Hoàng ThịHạnh15/05/1983Hải Dương2107/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 12/11/09TC-NH
441Đoàn Nguyễn Thị MỹHằng09/05/1986Đồng Nai2107/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 12/11/09TC-NH
442Trần Thị DiệuHiền15/11/1983Kiên Giang2107/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 12/11/09TC-NH
443Doanh Thị ThiênHương18/11/1981Kiên Giang2107/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 12/11/09TC-NH
444Võ Thị MaiLy14/03/1987Nghệ An2107/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 12/11/09TC-NH
445Nguyễn Thị DungMinh02/11/1984Hải Phòng2107/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 12/11/09TC-NH
446Dương Thị SơnNam15/02/1980Bến Tre2107/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 12/11/09TC-NH
447Nguyễn Thị ThảoNgân14/09/1985Long An2107/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 12/11/09TC-NH
448NguyễnNghĩa03/05/1978Quảng Trị2107/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 12/11/09TC-NH
449Nguyễn Thị TốNgọc02/07/1981TP.HCM2107/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 12/11/09QTKD
450Nguyễn Thị HồngNguyên26/06/1986TP.HCM2107/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 12/11/09TC-NH
451Đặng ThịPhương12/08/1986Đắk Lắk2107/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 12/11/09TC-NH
452Nguyễn VănQuý23/04/1983Quảng Bình2107/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 12/11/09TC-NH
453Lưu Thị NgọcQuỳnh27/08/1975TP.HCM2107/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 12/11/09TC-NH
454Trương ThànhTiến29/12/1981Long An2107/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 12/11/09TC-NH
455Hoàng Thị Thanh22/08/1986Phú Yên2107/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 12/11/09TC-NH
456Nguyễn Thị Cẩm23/04/1986Lâm Đồng2107/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 12/11/09TC-NH
457Đặng Thị ÁnhThi08/08/1984TP.HCM2107/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 12/11/09TC-NH
458Vũ Thị ChungThủy22/05/1984Vĩnh Long2107/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 12/11/09TC-NH
459Lê Thị TúTrinh21/06/1983Đắk Lắk2107/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 12/11/09TC-NH
460Lưu PhướcVẹn05/05/1982An Giang2107/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 12/11/09TC-NH
461Phan Thị NgọcXuân02/06/1982Đồng Nai2107/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 12/11/09TC-NH
462PON MEAN SOVITH8/6/1983Campuchia2164/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 01/12/2009QTKD
463BẠCH THỊHỒNG10/11/1987HÀ TĨNH2316/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 14/12/09Kế toán
464Nguyễn TấnĐức27/02/1978TP.HCM936/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 08/06/2009TC-NH
465Văn Công KhánhLinh02/02/1976TP.HCM936/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 08/06/2009TC-NH
466Nguyễn Thị ThanhVân24/12/1977TP.HCM936/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 08/06/2009KTPT
467Nguyễn Thị MỹChi29/01/1985TPHCM2893/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 29/11/2010QTKD
468Đặng XuânChương20/03/1977Nghệ An2893/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 29/11/2010QTKD
469Huỳnh NgọcDuy20/12/1979Bình Định2893/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 29/11/2010QTKD
470Nguyễn KhắcDuy09/08/1978Bến Tre2893/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 29/11/2010QTKD
471Huỳnh ThiênHải15/09/1972Vĩnh Long2893/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 29/11/2010QTKD
472Nguyễn ThanhHương28/09/1982Bình Thuận2893/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 29/11/2010QTKD
473Bùi TrungKiên20/06/1982Nam Định2893/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 29/11/2010QTKD
474Đinh VănKhoa24/02/1984Lâm Đồng2893/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 29/11/2010QTKD
475Lương ĐăngKhoa15/10/1984Vĩnh Long2893/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 29/11/2010QTKD
476Nguyễn Thị HồngLoan19/10/1985Dak lak2893/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 29/11/2010QTKD
477Đoàn ĐứcMinh22/08/1986Tiền Giang2893/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 29/11/2010QTKD
478Nguyễn ThịNgoan02/11/1986Hà Tĩnh2893/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 29/11/2010QTKD
479Nguyễn Thị KimQuyên26/02/1984Tiền Giang2893/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 29/11/2010QTKD
480Lê AnhTài03/11/1987Khánh Hòa2893/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 29/11/2010QTKD
481Ngô CôngTrường06/09/1986Quảng Nam2893/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 29/11/2010QTKD
482Nguyễn HoàngVân22/11/1984TPHCM2893/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 29/11/2010QTKD
483Lâm Hoàng13/12/1983TPHCM2893/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 29/11/2010QTKD
484Nguyễn CôngDanh12/26/1966Tiền Giang2894/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 29/11/10KTCT
485Lê VănĐại4/25/1973Lâm Đồng2894/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 29/11/10KTCT
486Hoàng Ngọc Cẩm30/09/1984Tiền Giang2894/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 29/11/2010QTKD
487Nguyễn ThiệuThành10/19/1982Đồng Nai2894/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 29/11/10KTCT
488Nguyễn Thị MỹTrang10/04/1984Lâm Đồng2894/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 29/11/2010QTKD
489Nguyễn Đức DuyAnh20/10/1983Tiền Giang2895/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 29/11/2010QTKD
490Trần TrungKiên9/21/1987TP. HCM2895/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 29/11/10TC-NH
491NguyễnKy8/12/1978Quảng Ngãi2895/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 29/11/10QTKD
492Trần Ngọc MỹLiên11/3/1983Bến Tre2895/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 29/11/10TC-NH
493Nguyễn Thị CẩmLoan6/26/1979Bình Thuận2895/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 29/11/10QTKD
494Nguyễn Thị5/1/1972Đà Nẵng2895/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 29/11/10TC-NH
495Đinh Thị ThanhNhanh2/1/1977Bến Tre2895/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 29/11/10QTKD
496Hoàng Thị KimOanh11/1/1979Nghệ An2895/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 29/11/10Kế toán
497Chu ThịOanh7/18/1987Lâm Đồng2895/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 29/11/10TC-NH
498Trần ThanhSơn8/25/1982Sông Bé2895/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 29/11/10KTPT
499Nguyễn VănThanh20/11/1980Khánh Hòa2895/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 29/11/2010QTKD
500Lê ThanhTrúc3/2/1986Long An3502/QĐ-ĐHKT-SĐH, ngày 07/10/2010QTKD

Comments are closed.