Thông báo v/v góp ý đề cương cho học viên cao học các khóa chuyên ngành Tài chính Doanh nghiệp

Thông báo v/v tổ chức góp ý đề cương cho học viên cao học các khóa

chuyên ngành Tài Chính Doanh Nghiệp

Khoa Tài Chính Doanh Nghiệp trân trọng thông báo đến các Anh/Chị học viên cao học Khóa 21 và các Anh/Chị học viên Khóa 19 và 20 vẫn chưa hoàn thành góp ý đề cương kế hoạch tổ chức góp ý đề cương sắp tới như sau:

Đăng ký: Các Anh/Chị điện thoại đăng ký góp ý đề cương với Văn phòng Khoa TCDN (Điện thoại: 08 38575623, gặp cô Bạch Lan). Khi đăng ký đề nghị Anh/Chị cung cấp đầy đủ các thông tin sau: HỌ VÀ TÊN, KHÓA HỌC và GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN.

Góp ý đề cương: Các Anh/Chị sau khi đã đăng ký thì có mặt tại Văn phòng Khoa TCDN vào lúc 8h30 ngày thứ Hai 22/04/2013 để bảo vệ.

Khoa TCDN mong các Anh/Chị cố gắng chuẩn bị tốt để việc góp ý đề cương được diễn ra thuận lợi.

Comments are closed.