Hướng dẫn đăng ký học phần trực tuyến

1. Học viên đăng nhập vào trang đăng ký học phần trực tuyến tại địa chỉ: http://online.oldsdh.ueh.edu.vn

Chọn “Đăng nhập”, nhập Tên đăng nhập và Mật khẩu mà Viện Đào tạo Sau đại học đã cấp cho học viên, sau đó click “Đăng nhập”


2. Trên “Thanh công cụ” bên trái, click chọn “Đăng ký học phần”, tiếp theo click và nút “Đăng ký học phần” ở góc dưới bên phải:

3. Trong thời hạn đăng ký, học viên sẽ thấy được các môn học được mở trong đợt đăng ký hiện tại. Để đăng ký, click vào nút “Đăng ký lớp học phần”:

4. Mỗi môn học có thể có một hoặc nhiều lớp học phần với các hình thức học khác nhau, học viên click chọn lớp học phần mong muốn và bấm “Lưu”. Nếu lớp học phần đã chọn chưa đạt số lượng đăng ký tối đa, hệ thống sẽ báo “Đăng ký thành công”. Ngược lại, học viên phải chọn lớp học phần với hình thức học khác.

5. Để xem lại các lớp học phần đã đăng ký thành công, click nút “Lọc lại”:

Để xem hướng dẫn sử dụng các chức năng khác của trang online vui lòng xem Hướng dẫn sử dụng tại đây: http://online.oldsdh.ueh.edu.vn/Portlets/UIS_MySpace/Student/UIS_Help.htm

Comments are closed.