Lịch thi kết thúc học phần tháng 3/2018 các lớp học tại TP.HCM (Điều chỉnh ngày thi 25/3/2018)

Học viên cao học có lịch thi vào ngày 25/3/2018 vui lòng kiểm tra lại lịch thi cá nhân tại trang online.oldsdh.ueh.edu.vn.

Lịch thi điều chỉnh ngày 25/3/2018
Lịch thi điều chỉnh ngày 25/3/2018
LichthiCH-thang03-2018-TP.HCM-Dieuchinh25-03-2018.docx
29.3 KiB
1034 Downloads
Details...

Comments are closed.