Quy trình, thủ tục bảo vệ luận văn thạc sĩ

QUY TRÌNH, THỦ TỤC BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ

[Hiệu chỉnh lần 1]

STT

Thời gian dự kiến

Nội dung

Chịu

trách nhiệm thực hiện

1

 

Điều kiện BVLV

– Học viên hoàn thành chương trình đào tạo với điểm trung bình chung từ 5.5 trở lên.

– Đạt trình độ ngoại ngữ tối thiểu phải từ bậc 3/6 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương ạt kết quả thi tiếng Anh đầu ra do Trường tổ chức hoặc nộp chứng chỉ ngoại ngữ hợp lệ và còn giá trị sử dụng tính đến thời điểm nộp luận văn).

* Học viên chuyển đến Viện Đào tạo Sau đại học (chuyên viên quản lý khóa học) bao gồm:

– Giấy đề nghị của giảng viên hướng dẫn cho phép bảo vệ luận văn.

– Một quyển luận văn đóng bìa mềm, gáy lò xo (in 2 mặt trên giấy A4).

Học viên

 

2

15 ngày

Xem xét hồ sơ BVLV

* Chuyên viên quản lý khóa học sẽ kiểm tra:

– Kiểm tra kết quả học tập của học viên.

– Hình thức trình bày luận văn.

– Học phí và lệ phí bảo vệ của học viên.

– Quyết định phân công giảng viên hướng dẫn có trùng khớp với giấy đề nghị không.

– Chuyên viên quản lý khóa học sẽ lập giấy đề nghị thành lập hội đồng chấm luận văn đưa cho học viên.

– Học viên nộp 1 quyển luận văn và giấy đề nghị thành lập hội đồng chấm luận văn cho thư ký khoa đào tạo. Thư ký khoa đào tạo sẽ cấp biên nhận cho học viên.

– Trong thời gian 5 ngày làm việc kể từ khi nộp luận văn về Khoa đào tạo, học viên phải nộp lại cho Viện Đào tạo Sau đại học:

·       5 quyển luận văn đóng bìa mềm, gáy lò xo (in 2 mặt trên giấy A4).

·        Lý lịch khoa học (theo mẫu).

·        Giấy biên nhận của Khoa đào tạo.

Viện ĐTSĐH (Chuyên viên phụ trách)

3

7 ngày

Đề xuất thành viên Hội đồng

Trưởng khoa đào tạo gửi danh sách dự kiến Hội đồng về cho Viện Đào tạo Sau đại học. 

Khoa đào tạo

4

15 ngày

Lập QĐ Hội đồng BVLV

Căn cứ danh sách đề nghị của Khoa đào tạo, Viện Đào tạo Sau đại học điều chỉnh nếu cần thiết và đề xuất với Hiệu trưởng ra quyết định thành lập Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ cho học viên. 

Viện ĐTSĐH

5

60 ngày (kể từ ngày HV nộp 5 quyển LV)

Bảo vệ luận văn

– Viện Đào tạo Sau đại học ấn định ngày bảo vệ và thông báo cho học viên đến nhận “Thông báo lịch bảo vệ luận văn”.

     – Chuyên viên thực hiện việc chuyển luận văn cho thành viên Hội đồng chấm luận văn theo đường bưu điện.

– Tất cả thành viên Hội đồng phải có nhận xét bằng văn bản.

– Phiếu chấm điểm của mỗi thành viên Hội đồng phải ghi đầy đủ các chi tiết.

– Biên bản họp Hội đồng ghi đầy đủ, kể cả câu hỏi cho học viên.

– Sau buổi họp, Thư ký Hội đồng nộp lại tất cả hồ sơ bảo vệ luận văn của học viên cho Viện Đào tạo Sau đại học. 

Viện ĐTSĐH

6

20 ngày (kể từ ngày bảo vệ)

Hoàn tất thủ tục BVLV

– Học viên chỉnh sửa nội dung luận văn theo biên bản góp ý của Hội đồng chấm luận văn.

– Sau đó học viên nộp:

·        Thư viện: 1 quyển luận văn (in 2 mặt trên giấy A4) đóng bìa cứng màu xanh lá cây đậm, chữ nhũ vàng và 1 đĩa CD chứa nội dung luận văn đã chỉnh sửa.

·        Viện Đào tạo Sau đại học: 1 CD chứa nội dung luận văn đã chỉnh sửa (file PDF), giấy cam đoan đã chỉnh sửa nội dung luận văn theo biên bản góp ý của Hội đồng có xác nhận của Chủ tịch Hội đồng chấm luận văn, giấy biên nhận nộp luận văn của thư viện. 

Học viên

Comments are closed.