Thời khóa biểu bổ sung cho học viên cao học học lại học phần Quản trị tài chính

Thời gian đăng ký từ ngày ra thông báo đến hết ngày 06/7/2014 tại Viện đào tạo Sau đại học (P.002 – 59C Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3)

Comments are closed.