Thông báo nghỉ học tại tất cả các cơ sở của Trường

Viện đào tạo Sau đại học thông báo đến học viên cao học các khóa: tối ngày 06/11 các lớp học tại các cơ sở được nghỉ.

Comments are closed.