Thông báo v/v Góp ý đề cương luận văn thạc sĩ của học viên cao học chuyên ngành Ngân hàng

Thông báo chi tiết của Khoa Ngân Hàng:

  1. Thông báo về việc góp ý đề cương luận văn thạc sĩ của học viên cao học – Chuyên ngành TC-NH (Ngân hàng)
  2. Quy định nội dung đề cương nghiên cứu của học viên

Comments are closed.