- Viện Đào tạo Sau đại học - http://oldsdh.ueh.edu.vn -

Thông báo v/v nghỉ để phục vụ tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2013

Thông tin chi tiết học viên xem tại website Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh: Thông báo v/v nghỉ để phục vụ tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2013