- Viện Đào tạo Sau đại học - http://oldsdh.ueh.edu.vn -

Thông báo v/v nghỉ học buổi sáng và chiều thứ 7 ngày 24/9/2016

Ngày Thứ Bảy 24/9/2016 Trường tổ chức ngày hội “Ngôi nhà UEH” cho toàn thể giảng viên, cán bộ viên chức tham dự. Do đó, học viên cao học các lớp có lịch học vào các buổi sáng và chiều Thứ Bảy, ngày 24/9/2016 được nghỉ.

Trân trọng.