- Viện Đào tạo Sau đại học - http://oldsdh.ueh.edu.vn -

Thông báo v/v sử dụng cơ sở 279 Nguyễn Tri Phương, quận 10 để phục vụ công tác tuyển sinh Sau đại học năm 2016 – đợt 2