Thông báo v/v Đăng ký học phần giai đoạn tự chọn chuyên ngành Khóa 24

Lưu ý:
– Học viên cao học khóa 24: đăng ký từ 23/11 – 04/12/2015
– Học viên cao học các khóa 21, 22, 23: đăng ký từ 30/11 – 04/12/2015
– Học viên cao học bồi dưỡng các khóa trước trúng tuyển khóa 25: sử dụng tài khoản khóa 25 để đăng ký, thời gian đăng ký từ 30/11 – 04/12/2015.

Comments are closed.