Thông báo v/v Đổi tên đề tài luận văn của học viên cao học khóa 23 chuyên ngành Quản trị kinh doanh

STTMã học viênHọ và tênNgày sinhGHI CHÚ
17701230260Lê Ngọc Ái04/05/1990ĐỀ NGHỊ ĐỔI TÊN ĐỀ TÀI THEO HƯỚNG NN ỨNG DỤNG
27701230262Nguyễn Thị Thuỳ An19/10/1991ĐỀ NGHỊ ĐỔI TÊN ĐỀ TÀI THEO HƯỚNG NN ỨNG DỤNG
37701230300Đặng Trần Tuấn Anh21/06/1988ĐỀ NGHỊ ĐỔI TÊN ĐỀ TÀI THEO HƯỚNG NN ỨNG DỤNG
47701230304Trần Song Ánh09/06/1988ĐỀ NGHỊ ĐỔI TÊN ĐỀ TÀI THEO HƯỚNG NN ỨNG DỤNG
57701230313Trần Văn Bảo01/04/1988ĐỀ NGHỊ ĐỔI TÊN ĐỀ TÀI THEO HƯỚNG NN ỨNG DỤNG
67701230321Ngô Thị Ngọc Bích15/10/1990ĐỀ NGHỊ ĐỔI TÊN ĐỀ TÀI THEO HƯỚNG NN ỨNG DỤNG
77701230325Vũ Thị Thanh Bình14/03/1984ĐỀ NGHỊ ĐỔI TÊN ĐỀ TÀI THEO HƯỚNG NN ỨNG DỤNG
87701230331Nguyễn Văn Bình26/01/1990ĐỀ NGHỊ ĐỔI TÊN ĐỀ TÀI THEO HƯỚNG NN ỨNG DỤNG
97701230347Tăng Hữu Cường05/04/1983ĐỀ NGHỊ ĐỔI TÊN ĐỀ TÀI THEO HƯỚNG NN ỨNG DỤNG
107701230356Bùi Văn Chí27/08/1991ĐỀ NGHỊ ĐỔI TÊN ĐỀ TÀI THEO HƯỚNG NN ỨNG DỤNG
117701230366Nguyễn Thị Ngọc Diễm23/02/1991ĐỀ NGHỊ ĐỔI TÊN ĐỀ TÀI THEO HƯỚNG NN ỨNG DỤNG
127701230376Võ Tiến Dũng29/12/1988ĐỀ NGHỊ ĐỔI TÊN ĐỀ TÀI THEO HƯỚNG NN ỨNG DỤNG
137701230424Trần Minh Đức27/09/1987ĐỀ NGHỊ ĐỔI TÊN ĐỀ TÀI THEO HƯỚNG NN ỨNG DỤNG
147701230454Hà Thị Thanh Hải18/04/1988ĐỀ NGHỊ ĐỔI TÊN ĐỀ TÀI THEO HƯỚNG NN ỨNG DỤNG
157701230465Đỗ Thị Ngọc Hạnh20/02/1983ĐỀ NGHỊ ĐỔI TÊN ĐỀ TÀI THEO HƯỚNG NN ỨNG DỤNG
167701230467Võ Thị Kim Hạnh09/02/1990ĐỀ NGHỊ ĐỔI TÊN ĐỀ TÀI THEO HƯỚNG NN ỨNG DỤNG
177701230496Lê Trung Hiếu24/04/1979ĐỀ NGHỊ ĐỔI TÊN ĐỀ TÀI THEO HƯỚNG NN ỨNG DỤNG
187701230507Đặng Thị Phương Hoa08/08/1991ĐỀ NGHỊ ĐỔI TÊN ĐỀ TÀI THEO HƯỚNG NN ỨNG DỤNG
197701230510Dương Quang Hoà16/12/1988ĐỀ NGHỊ ĐỔI TÊN ĐỀ TÀI THEO HƯỚNG NN ỨNG DỤNG
207701230516Huỳnh Thị Thanh Loan20/04/1985ĐỀ NGHỊ ĐỔI TÊN ĐỀ TÀI THEO HƯỚNG NGHIÊN CỨU
217701230522Trần Lê Hoàng02/11/1982ĐỀ NGHỊ ĐỔI TÊN ĐỀ TÀI THEO HƯỚNG NN ỨNG DỤNG
227701230539Trần Phi Hùng07/01/1990ĐỀ NGHỊ ĐỔI TÊN ĐỀ TÀI THEO HƯỚNG NN ỨNG DỤNG
237701230569Phạm Huỳnh Tố Hương19/11/1988ĐỀ NGHỊ ĐỔI TÊN ĐỀ TÀI THEO HƯỚNG NGHIÊN CỨU
247701230572Nguyễn Thị Hương15/07/1990ĐỀ NGHỊ ĐỔI TÊN ĐỀ TÀI THEO HƯỚNG NN ỨNG DỤNG
257701230614Nguyễn Thị Lan08/12/1988ĐỀ NGHỊ ĐỔI TÊN ĐỀ TÀI THEO HƯỚNG NN ỨNG DỤNG
267701230628Phan Thuỳ Liên22/12/1988ĐỀ NGHỊ ĐỔI TÊN ĐỀ TÀI THEO HƯỚNG NN ỨNG DỤNG
277701230641Phan Chí Linh19/07/1990ĐỀ NGHỊ ĐỔI TÊN ĐỀ TÀI THEO HƯỚNG NN ỨNG DỤNG
287701230643Lê Thị Gia Linh28/12/1990ĐỀ NGHỊ ĐỔI TÊN ĐỀ TÀI THEO HƯỚNG NN ỨNG DỤNG
297701230647Mai Lưu Huy09/09/1987ĐỀ NGHỊ ĐỔI TÊN ĐỀ TÀI THEO HƯỚNG NGHIÊN CỨU
307701230648Nguyễn Hoàng Phúc18/09/1989ĐỀ NGHỊ XÁC ĐỊNH RÕ LẠI TÊN ĐỀ TÀI THEO HƯỚNG NGHIÊN CỨU
317701230671Vương Thị Bạch Mai22/09/1990ĐỀ NGHỊ ĐỔI TÊN ĐỀ TÀI THEO HƯỚNG NN ỨNG DỤNG
327701230695Nguyễn Nam24/06/1990ĐỀ NGHỊ ĐỔI TÊN ĐỀ TÀI THEO HƯỚNG NN ỨNG DỤNG
337701230712Trần Thị Ngân22/12/1989ĐỀ NGHỊ ĐỔI TÊN ĐỀ TÀI THEO HƯỚNG NN ỨNG DỤNG
347701230723Nguyễn Thị Bích Ngọc14/06/1990ĐỀ NGHỊ ĐỔI TÊN ĐỀ TÀI THEO HƯỚNG NN ỨNG DỤNG
357701230729Lê Nguyên27/06/1989ĐỀ NGHỊ ĐỔI TÊN ĐỀ TÀI THEO HƯỚNG NN ỨNG DỤNG
367701230746Nguyễn Minh Nhân15/12/1989ĐỀ NGHỊ ĐỔI TÊN ĐỀ TÀI THEO HƯỚNG NN ỨNG DỤNG
377701230762Ngô Thị Hồng Nhung24/06/1990ĐỀ NGHỊ ĐỔI TÊN ĐỀ TÀI THEO HƯỚNG NN ỨNG DỤNG
387701230776Hoàng Thị Kiều Oanh06/08/1989ĐỀ NGHỊ ĐỔI TÊN ĐỀ TÀI THEO HƯỚNG NN ỨNG DỤNG
397701230796Phạm Văn Phúc10/09/1982ĐỀ NGHỊ ĐỔI TÊN ĐỀ TÀI THEO HƯỚNG NN ỨNG DỤNG
407701230797Lê Phạm Thái Duy22/04/1982ĐỀ NGHỊ ĐỔI TÊN ĐỀ TÀI THEO HƯỚNG NGHIÊN CỨU
417701230817Phạm Hoàng Phương02/04/1987ĐỀ NGHỊ ĐỔI TÊN ĐỀ TÀI THEO HƯỚNG NN ỨNG DỤNG
427701230817Phạm Hoàng Phương02/04/1987ĐỀ NGHỊ ĐỔI TÊN ĐỀ TÀI THEO HƯỚNG NN ỨNG DỤNG
437701230818Võ Thị Ngọc Phương04/07/1990ĐỀ NGHỊ ĐỔI TÊN ĐỀ TÀI THEO HƯỚNG NN ỨNG DỤNG
447701230818Võ Thị Ngọc Phương04/07/1990ĐỀ NGHỊ ĐỔI TÊN ĐỀ TÀI THEO HƯỚNG NN ỨNG DỤNG
457701230808Nguyễn Hoàng Nhã Phương03/07/1989ĐỀ NGHỊ ĐỔI TÊN ĐỀ TÀI THEO HƯỚNG NN ỨNG DỤNG
467701230847Nguyễn Thị Như Quỳnh28/11/1991ĐỀ NGHỊ ĐỔI TÊN ĐỀ TÀI THEO HƯỚNG NN ỨNG DỤNG
477701230855Lộc Thiên Sơn16/02/1987ĐỀ NGHỊ ĐỔI TÊN ĐỀ TÀI THEO HƯỚNG NN ỨNG DỤNG
487701230858Huỳnh Văn Sơn30/11/1989ĐỀ NGHỊ ĐỔI TÊN ĐỀ TÀI THEO HƯỚNG NN ỨNG DỤNG
497701230894Trương Minh Tình08/12/1986ĐỀ NGHỊ ĐỔI TÊN ĐỀ TÀI THEO HƯỚNG NN ỨNG DỤNG
507701230895Ngô Quốc Toàn12/02/1988ĐỀ NGHỊ ĐỔI TÊN ĐỀ TÀI THEO HƯỚNG NN ỨNG DỤNG
517701230908Nguyễn Thanh Tuấn24/12/1988ĐỀ NGHỊ ĐỔI TÊN ĐỀ TÀI THEO HƯỚNG NN ỨNG DỤNG
527701230938Phạm Kim Thành31/12/1980ĐỀ NGHỊ ĐỔI TÊN ĐỀ TÀI THEO HƯỚNG NN ỨNG DỤNG
537701231014Lưu Thu Thuỷ08/08/1990ĐỀ NGHỊ ĐỔI TÊN ĐỀ TÀI THEO HƯỚNG NN ỨNG DỤNG
547701231051Nguyễn Thị Oanh Trà28/01/1990ĐỀ NGHỊ ĐỔI TÊN ĐỀ TÀI THEO HƯỚNG NN ỨNG DỤNG
557701231054Lê Thị Ngọc Trà11/03/1990ĐỀ NGHỊ ĐỔI TÊN ĐỀ TÀI THEO HƯỚNG NN ỨNG DỤNG
567701231065Phan Thị Thùy Trang02/04/1990ĐỀ NGHỊ ĐỔI TÊN ĐỀ TÀI THEO HƯỚNG NN ỨNG DỤNG
577701231091Nguyễn Hồ Băng Trinh09/11/1989ĐỀ NGHỊ ĐỔI TÊN ĐỀ TÀI THEO HƯỚNG NN ỨNG DỤNG
587701231101Nguyễn Thị Thanh Trúc15/10/1989ĐỀ NGHỊ ĐỔI TÊN ĐỀ TÀI THEO HƯỚNG NN ỨNG DỤNG
597701231115Nguyễn Sơn Trực24/08/1991ĐỀ NGHỊ ĐỔI TÊN ĐỀ TÀI THEO HƯỚNG NN ỨNG DỤNG
607701231121Bùi Trúc Phương Uyên03/12/1988ĐỀ NGHỊ ĐỔI TÊN ĐỀ TÀI THEO HƯỚNG NN ỨNG DỤNG

Comments are closed.