Thông báo v/v nhận phụ cấp trách nhiệm cho Ban cán sự lớp khóa 23


DANH SÁCH CHI PHỤ CẤP TRÁCH NHIỆM BAN CÁN SỰ LỚP HỆ SAU ĐẠI HỌC

STTMSSVHỌ VÀ TÊNNGÀY SINHKHÓACHỨC VỤSỐ MÔNSỐ TiỀNSỐ TÀI KHOẢNNGÂN HÀNG
17701230455Cao Xuân Hải23/03/1990CH23Lớp trưởng8720.0000100100030233001NHTMCP Phương Đông - HCM
27701230583Đặng Huỳnh Kha15/10/1988CH23Lớp trưởng10900.0000036100007709006NHTMCP Phương Đông - HCM
37701230507Đặng Thị Phương Hoa08/08/1991CH23Lớp trưởng8720.0000067100001575006NHTMCP Phương Đông - HCM
47701230286Đào Tuấn Anh07/10/1986CH23Lớp trưởng5450.0000036100008623008NHTMCP Phương Đông - HCM
57701230676Đậu Thị Ngọc Mai26/10/1988CH23Lớp trưởng190.0000036100008160008NHTMCP Phương Đông - HCM
67701230676Đậu Thị Ngọc Mai26/10/1988CH23Lớp phó5350.0000036100008160008NHTMCP Phương Đông - HCM
77701230971Đinh Xuân Thảo06/11/1991CH23Lớp phó170.0000036100007743007NHTMCP Phương Đông - HCM
87701230584Hồ Thái Yên Kha25/12/1976CH23Lớp trưởng190.0000036100007795007NHTMCP Phương Đông - HCM
97701231074Hoàng Thị Thùy Trang31/05/1991CH23Lớp trưởng8720.0000036100008140007NHTMCP Phương Đông - HCM
107701230441Huỳnh Tấn Giàu02/06/1983CH23Lớp trưởng8720.0000036100007763008NHTMCP Phương Đông - HCM
117701231165Huỳnh Thị Phi Yến08/06/1990CH23Lớp phó2140.0000036100007634006NHTMCP Phương Đông - HCM
127701231550Lã Bá Trung20/02/1989BD23Lớp phó2140.0000036100008518007NHTMCP Phương Đông - HCM
137701230754Lâm Trần Yến Nhi02/05/1988CH23Lớp phó3210.0000067100001538003NHTMCP Phương Đông - HCM
147701230642Lê Mai Linh19/12/1989CH23Lớp phó4280.0000036100008644005NHTMCP Phương Đông - HCM
157701230384Lê Phạm Thái Duy22/04/1982CH23Lớp trưởng10900.0000036100007780002NHTMCP Phương Đông - HCM
167701230788Lê Quang Phú25/11/1988CH23Lớp trưởng8720.0000036100007749008NHTMCP Phương Đông - HCM
177701231145Lê Quang Vinh25/11/1980CH23Lớp trưởng9810.0000036100007891009NHTMCP Phương Đông - HCM
187701231030Lê Thị Lệ Thủy20/05/1990CH23Lớp phó170.0000100100020209005NHTMCP Phương Đông - HCM
197701230742Lê Thị Mỹ Nhàn01/02/1990CH23Lớp trưởng2180.0000100100024086005NHTMCP Phương Đông - HCM
207701230742Lê Thị Mỹ Nhàn01/02/1990CH23Lớp phó5350.0000036100010143005NHTMCP Phương Đông - HCM
217701231221Lê Thị Nhựt Ánh22/02/1991BD23Lớp trưởng190.0000036100008061007NHTMCP Phương Đông - HCM
227701231221Lê Thị Nhựt Ánh22/02/1991BD23Lớp phó170.0000036100008061007NHTMCP Phương Đông - HCM
237701230982Lê Thị Thu Thể03/02/1982CH23Lớp phó2140.0000036100007713003NHTMCP Phương Đông - HCM
247701231346Lê Văn Lễ01/01/1963BD23Lớp trưởng8720.0000036100008367001NHTMCP Phương Đông - HCM
257701231296Mai Chí Hiếu20/09/1991BD23Lớp trưởng9810.0000036100011853006NHTMCP Phương Đông - HCM
267701231296Mai Chí Hiếu20/09/1991BD23Lớp phó170.0000036100011853006NHTMCP Phương Đông - HCM
277701230544Mai Lưu Huy09/09/1987CH23Lớp trưởng10900.0000036100008124001NHTMCP Phương Đông - HCM
287701230547Nguyễn Anh Huy26/12/1987CH23Lớp trưởng190.0000067100001491007NHTMCP Phương Đông - HCM
297701230928Nguyễn Hữu Thạch03/12/1991CH23Lớp trưởng2180.0000036100008192007NHTMCP Phương Đông - HCM
307701230905Nguyễn Ngọc Minh Tuấn26/01/1990CH23Lớp phó170.0000100100022493002NHTMCP Phương Đông - HCM
317701230599Nguyễn Phạm Anh Khoa25/11/1983CH23Lớp trưởng9810.0000036100007730005NHTMCP Phương Đông - HCM
327701230332Nguyễn Quang Bình07/09/1991CH23Lớp trưởng6540.0000036100007830007NHTMCP Phương Đông - HCM
337701230591Nguyễn Quang Khánh01/01/1980CH23Lớp trưởng9810.0000067100001576002NHTMCP Phương Đông - HCM
347701231363Nguyễn Thành Luân05/01/1990BD23Lớp trưởng8720.0000100100022466005NHTMCP Phương Đông - HCM
357701230608Nguyễn Thị Minh Khuyên29/12/1989CH23Lớp phó2140.0000036100008017008NHTMCP Phương Đông - HCM
367701230360Nguyễn Văn Chức25/06/1984CH23Lớp trưởng11990.0000036100003301002NHTMCP Phương Đông - HCM
377701230407Nguyễn Văn Đạt06/06/1988CH23Lớp trưởng2180.0000036100007633007NHTMCP Phương Đông - HCM
387701230851Nguyễn Văn Sa10/09/1983CH23Lớp trưởng10900.0000067100001586008NHTMCP Phương Đông - HCM
397701231213Phạm Hoàng Duy Anh29/01/1989BD23Lớp trưởng190.0000036100008334006NHTMCP Phương Đông - HCM
407701231402Phạm Lê Hạnh Nguyên28/07/1991BD23Lớp trưởng190.0000036100008418005NHTMCP Phương Đông - HCM
417701230311Phạm Tấn Bảo02/05/1990CH23Lớp trưởng9810.0000067100001548009NHTMCP Phương Đông - HCM
427701231111Phạm Thanh Trung25/05/1989CH23Lớp phó170.0000036100007771003NHTMCP Phương Đông - HCM
437701231027Phạm Thị Thu Thủy02/10/1989CH23Lớp phó6420.0000036100010186006NHTMCP Phương Đông - HCM
447701230828Phạm Trường Quân09/01/1987CH23Lớp trưởng8720.0000036100007977008NHTMCP Phương Đông - HCM
457701230796Phạm Văn Phúc10/09/1982CH23Lớp phó170.0000036100007827009NHTMCP Phương Đông - HCM
467701230317Phan Thu Bảo26/11/1988CH23Lớp phó4280.0000036100008629006NHTMCP Phương Đông - HCM
477701230533Thái Thị Cẩm Hợp16/06/1990CH23Lớp phó5350.0000036100007782005NHTMCP Phương Đông - HCM
487701230522Trần Lê Hoàng02/11/1982CH23Lớp trưởng6540.0000036100007759003NHTMCP Phương Đông - HCM
497701230933Trần Quang Thanh13/02/1983CH23Lớp trưởng7630.0000036100007766007NHTMCP Phương Đông - HCM
507701231152Trần Trịnh Tiến Vũ23/08/1978CH23Lớp trưởng9810.0000036100007810009NHTMCP Phương Đông - HCM
517701231035Trương Thị Thanh Thúy01/01/1989CH23Lớp phó170.0000036100007963007NHTMCP Phương Đông - HCM
527701230974Trương Vĩnh Thắng01/01/1990CH23Lớp trưởng8720.0000036100007708007NHTMCP Phương Đông - HCM
537701230409Võ Xuân Đặng18/06/1990CH23Lớp trưởng8720.0000100100024378006NHTMCP Phương Đông - HCM

Comments are closed.