Thông báo v/v Góp ý đề cương luận văn thạc sĩ cho học viên cao học Khóa 24 chuyên ngành Tài chính

LỊCH GÓP Ý ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ CHO HỌC VIÊN CAO HỌC K24 CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH

THỜI GIAN: 8H30 NGÀY 16/06/2016
TẠI: VĂN PHÒNG KHOA TÀI CHÍNH

GHI CHÚ:
– HỌC VIÊN ĐĂNG KÝ BẢO VỆ ĐỀ CƯƠNG CHO CÔ BẠCH LAN (THƯ KÝ KHOA) THEO SỐ ĐIỆN THOẠI 08.38575.623 (BUỔI SÁNG) TRƯỚC NGÀY 15/06.
– GHI ĐI BẢO VỆ NHỚ MANG THEO CÁC PAPER THAM KHẢO VÀ ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN (BẢN IN) VÀ KHÔNG CẦN CHUẨN BỊ POWER POINT.

Comments are closed.