Thông báo v/v Đăng ký trả nợ học phần trực tuyến của học viên cao học khóa 27 và các khóa trước

Căn cứ Kế hoạch đào tạo trình độ thạc sĩ của học viên cao học Khóa 27 và các khóa trước, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thông báo đến học viên cao học Khóa 27 và các khóa trước về việc đăng ký trả nợ học phần với khóa 28 như sau:

1.      Đăng ký học phần:

1.1 . Đối tượng: học viên Khóa 27 và các khóa trước còn trong thời gian đào tạo.  

1.2 . Thời gian đăng ký: từ 08g00 ngày 02/10/2018 đến hết ngày 05/10/2018.

1.3 . Hình thức đăng ký: đăng ký trực tuyến

         Học viên xem thời khóa biểu đính kèm các học phần đợt 1 của Khóa 28.

        Đăng nhập website online của Viện Đào tạo Sau đại học (www.online.oldsdh.ueh.edu.vn) bằng tài khoản cá nhân của từng học viên và
thực hiện đăng ký các học phần (Chọn mục Đăng ký học phần -> bấm nút
Đăng ký học phần -> chọn học phần muốn đăng ký -> Lưu).

2.      Nộp học phí:

2.1 . Thời gian nộp học phí: từ 08g00 ngày 02/10/2018 đến hết ngày 05/10/2018.

2.2 . Mức học phí: Mức thu cho một tín chỉ: 1.028.000 đ/tín chỉ

Nếu học viên còn nợ học phí kỳ trước thì số tiền nộp sẽ bao gồm học phí nợ kỳ trước và học phí kỳ này.

2.3 . Hình thức nộp học phí:

a)        Nộp học phí trực tuyến bằng các loại thẻ ATM của các ngân hàng khác nhau thông qua cổng thanh toán http://www.payment.ueh.edu.vn (Cổng 1, xem hướng dẫn trên web).

b)        Chuyển khoản vào tài khoản:

Tên tài khoản: Trường Đại học Kinh tế TP.HCM

Số tài khoản: 0036 1000 0011 9009

Tại: Ngân hàng TMCP Phương Đông – CN Gia Định – PGD Duy Tân

Nội dung: Ghi rõ “MSHV, Họ tên, Khóa, Học phí trả nợ học phần”

c)        Bằng máy POS: Học viên thanh toán bằng thẻ các ngân hàng (ATM, Visa, Master,…) qua máy POS tại ngân hàng TMCP Phương Đông – Phòng giao dịch Duy Tân (tại cổng 17 Phạm Ngọc Thạch)

Lưu ý: sau khi kết thúc thời gian đăng ký, hệ thống đăng ký học phần sẽ tự động khóa lại và hủy những học phần mà học viên đã đăng ký nhưng chưa nộp học phí. Viện Đào tạo Sau đại học không giải quyết các trường hợp đăng ký hoặc nộp học phí trễ hạn. Các lớp học phần có số lượng đăng ký ít hơn 20 học viên sẽ không được thành lập, học viên sẽ được thông báo hủy học phần hoặc đề nghị chuyển sang lớp khác. 


Thời khóa biểu dự kiến đợt 1 cao học khóa 28 các lớp học tại TP. HCM (cập nhật ngày 28/9/2018) (451.5 KiB, 1846 downloads)

Comments are closed.