Thông báo v/v bảo vệ lại đề cương luận văn thạc sĩ của học viên cao học khóa 27 chuyên ngành Quản trị kinh doanh hướng ứng dụng

Vừa qua Khoa Quản trị đã tổ chức bảo vệ đề cương cao học cho Khóa 27 từ ngày 14/01/2019 đến 25/01/2019, qua đó có một số học viên chưa bảo vệ và bảo vệ chưa đạt. Nay Khoa Quản trị thông báo đến các học viên chưa bảo vệ và bảo vệ chưa đạt vui lòng liên hệ Lớp trưởng để đăng kí bảo vệ lại. Lớp trưởng lập danh sách các bạn đã nêu trên và gửi cho thư ký khoa Quản trị phòng A.114.

Hạn chót nộp danh sách: 16g00 ngày 18/02/2019.

Học viên vui lòng sắp xếp đăng kí đúng hạn để được bảo vệ lại. Mọi thắc mắc, khiếu nại về sau sẽ không được giải quyết.

Trân trọng,

Khoa Quản trị.

Comments are closed.